Izjava družbe Canon o direktivi REACH ES št. 1907/2006

Januar 2018

Direktiva REACH (ES 1907/2006) je začela veljati 1. junija 2007, da bi izboljšala način upravljanja kemikalij samih, med pripravo in v izdelkih¹ po vsej Evropi.

V skladu s Canonovo obvezo k okoljski odgovornosti prevzemamo proaktiven pristop, da bi zagotovili trajno skladnost z vsemi našimi obveznostmi, povezanimi z direktivo REACH.

Komunikacija glede snovi, ki zbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC)
Seznam kandidatov snovi, ki zbujajo visoko zaskrbljenost, je bil v členu 59 direktive REACH prvič objavljen 28 oktobra 2008 in je posodobljen približno vsakih 6 mesecev. Trenutno različico seznama kandidatov si lahko ogledate na spletnem mestu Evropske agencije za kemikalije

Za Canonovo evropsko dobavno verigo velja naš strog program okolju prijaznih naprav, prav tako pa od naših dobaviteljev zahtevamo, da nam posredujejo izčrpne informacije o prisotnosti snovi, vključno s snovmi, ki zbujajo visoko zaskrbljenost, v dobavljenih izdelkih. Redno posodabljamo naš vprašalnik za dobavitelje tako, da odraža spremembe v globalni zakonodaji, ki lahko vplivajo na naše izdelke (na primer električne in elektronske izdelke), vključno z revizijami seznama kandidatov.

Kot izdelovalec in dobavitelj izdelkov imamo glede na člen 33 direktive REACH obveznost, da sporočamo, ko snovi, ki zbujajo visoko zaskrbljenost, presežejo mejno vrednost 0,1 % teže izdelka. V primeru, da dobimo nove informacije, ki zahtevajo dodatne ukrepe, bomo naše stranke takoj, ko bo to mogoče, obvestili prek tega spletnega mesta.

Izjava o Canonovih izdelkih
Spodaj naštete snovi so lahko v Canonovih izdelkih prisotne nad mejno vrednostjo:


Ime snovi Številka CAS/EC Izdelek Uporaba
Bis (2-etil(heksil)ftalat) (DEHP) 117-81-7 Kabli PVC Mehčalo
Borova kislina 10043-35-3/11113-50-1 Fotografski papir Povezovalnik
Dinatrijev tetraborat, brezvodni 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Deli za absorpcijo odpadnega črnila Fotografski papir Zaviralec ognja Povezovalnik


Izjava o izdelkih Océ
Spodaj naštete snovi so lahko v izdelkih Océ prisotne nad mejno vrednostjo.

Ime snovi Številka CAS/EC Vrsta dela Uporaba Vrsta tiskalnika
Svinčev titanov cirkonijev oksid (PZT) 12626-81-2 Tiskalna glava Piezo-material v tiskalni glavi Piezo brizgalni tiskalniki
Svinčev monoksid 1317-36-8 Motor/ventilator   Tiskalniki ColorWave
Diborov trioksid 1303-86-2 Motor/ventilator Zaviralec ognja Tiskalniki širokih formatov
N,N-dimetilacetamid (DMAC) 127-19-5 motor   Tiskalniki Arizona
UV-328 25973-55-1 motor absorbenti ultravijolične svetlobe v plastiki Tiskalniki Arizona
UV-320 3846-71-7 motor absorbenti ultravijolične svetlobe v plastiki Tiskalniki Arizona
DEHP 117-81-7 motor mehčalo Tiskalniki Arizona
Anhidrid heksahidrometil-ftalne kisline 25550-51-0 Elektronske komponente Prečni povezovalec Več


Varnostni listi (SDS)
Varnostne liste zagotavljamo končnim uporabnikom naših črnil, tonerjev in servisnih kemikalij, da bi dobavni verigi posredovali informacije o varni uporabi in odstranjevanju.

Za dostop do varnostnih listov uporabite spodnje povezave:

Za izdelke Canon: http://www.canon-europe.com/sds/
Za izdelke Océ: http://downloads.oce.com

Dodatne informacije
Če imate vprašanja, jih pošljite na CEU-Reach@canon-europe.com.

Za več informacij o direktivi REACH obiščite spletno mesto Evropske agencije za kemikalije.

Omejitev odgovornosti
Vse informacije v tej izjavi Canon posreduje po najboljši vednosti v času priprave. Izjava je navedena samo v vednost. Canon vam te informacije posreduje brez kakršnih koli jamstev, nakazanih ali naznačenih, vključno z, vendar ne omejeno na, jamstvi za določen namen. Canon ne jamči, da je vsebina brez napak.


¹ Izdelek, kot je določen v direktivi REACH (ES)1907/2006

spacer
					image
Podjetje
Direktiva OEEO
Direktiva o baterijah
ISO 9001
Trajnost
Okolje
Družba
Podjetje
Nagrade
Trajnostna poročila