Direktiva o baterijah – odpadne baterije

Kot izdelovalec in uvoznik baterij je Canon član združb za recikliranje odpadnih baterij in akumulatorjev v vseh državah članicah Evropske unije (EU), v katerih deluje. Izpolnjujemo tudi naše dolžnosti za poročanje in financiranje zbiranja in ravnanja z odpadnimi baterijami.

Direktiva o baterijah
Direktiva EU o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih (2013/56/ES) ("direktiva") je bila izdana 2008 in velja kot zakon v vseh državah članicah EU. Njen cilj je povečati količino recikliranih odpadnih baterij in akumulatorjev ter tako zmanjšati njihov vpliv na okolje.

Naše stranke lahko izrabljene baterije iz Canonovih izdelkov vrnejo na lokalnih zbiralnih mestih ali registriranih mestih za vračilo.

Informacije za stranke – EU in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)
Spodnji simbol označuje, da je treba baterije in akumulatorje iz tega izdelka v skladu z direktivo in lokalnimi zahtevami zavreči ločeno od gospodinjskih odpadkov.

Simbol baterij

Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to pomeni, da je v bateriji težka kovina (živo srebro, kadmij ali svinec) v količini, ki presega ustrezno mejo, ki je navedena v direktivi.

Baterij in akumulatorjev ne smete zavreči kot nerazvrščene gospodinjske odpadke. Uporabniki baterij in akumulatorjev morajo uporabiti razpoložljivo infrastrukturo za vračanje, recikliranje in obdelavo baterij in akumulatorjev.

Če Canonov izdelek vsebuje baterije, ki jih ni mogoče odstraniti, celoten izdelek že pokriva direktiva EU OEEO (odpadna električna in elektronska oprema) in ga morate oddati na pooblaščenem mestu za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. Na mestu za zbiranje bodo izvedeni ustrezni ukrepi za recikliranje in ravnanje z izdelkom, vključno z baterijami.

Sodelovanje strank pri zbiranju in recikliranju baterij in akumulatorjev je ključno za zmanjševanje vpliva baterij in akumulatorjev na okolje in zdravje ljudi zaradi snovi, ki jih baterije in akumulatorji vsebujejo.

V EU so posebne službe za zbiranje in recikliranje baterij in akumulatorjev. Za več informacij o načrtih za recikliranje baterij in akumulatorjev v vašem območju se obrnite na lokalno mestno pisarno, komunalo ali službo za odvoz odpadkov.

spacer
					image
Podjetje
Direktiva OEEO
Direktiva REACH
ISO 9001
Trajnost
Okolje
Družba
Podjetje
Nagrade
Trajnostna poročila
Canon Europe sustainability report