Direktiva OEEO – Canon in direktiva OEEO

Direktiva Evropske unije (EU) OEEO (odpadna električna in elektronska oprema) ("direktiva") je del državne zakonodaje vseh držav članic EU. Velja tudi v državah EGP – na Norveškem, Islandiji in v Lihtenštajnu. Njen cilj je zmanjšati vpliv odpadne elektronske opreme na okolje.

Kot izdelovalec elektronskih izdelkov prispeva Canon v skladu z direktivo k zbiranju in obdelavi odpadne električne in elektronske opreme v vsaki državi EU, kjer imamo prodajno pisarno.

Naše stranke lahko izrabljeno Canonovo opremo vrnejo na predvidenem zbiralnem mestu ali pa jo vrnejo ob nakupu podobne nove opreme.

Informacije za stranke – EU in EGP
Spodnji simbol označuje, da izdelke v skladu z direktivo in zakonodajo vsake države ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

WEE_Simbol

Izdelek oddajte na predvidenem zbiralnem mestu ali pooblaščenem zbirališču za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Nepravilno ravnanje s to vrsto odpadkov ima lahko negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi zaradi potencialno nevarnih snovi, ki jih odpadna električna in elektronska oprema običajno vsebuje. Pravilno odlaganje tega izdelka pa bo prispevalo k učinkoviti uporabi naravnih virov.

Dodatne informacije
Za več informacij o tem, kje lahko odpadno opremo oddate v recikliranje, se obrnite na lokalno mestno pisarno, komunalo, odobreno službo za ravnanje z odpadki in recikliranje ali službo za odvoz gospodinjskih odpadkov.

Canonov program recikliranja kartuš s tonerjem
Canon izvaja tudi svoj program recikliranja kartuš s tonerjem, ki je skladen z direktivo OEEO. Za več informacij obiščite naše spletno mesto za recikliranje kartuš.

Informacije za službe za ravnanje z odpadki in recikliranje
V skladu z direktivo je Canon službam za ravnanje in recikliranje odpadkov razkril informacije o različnih delih in materialih električne in elektronske opreme, ki jih vsebujejo naši izdelki, vključno z vsemi nevarnimi snovmi.

spacer
					image
Podjetje
Direktiva REACH
Direktiva o baterijah
ISO 9001
Trajnost
Okolje
Družba
Podjetje
Nagrade
Trajnostna poročila
Canon Europe sustainability report