Okolje – zaščita okolja in podpora za naše stranke

Naše izdelke načrtujemo z okoljem v mislih in pri tem pogosto uporabljamo reciklirane materiale. Zmanjšujemo količino energije, ki jo naši izdelki porabijo med delovanjem, da lahko stranke varčujejo z viri, in predvidimo, kako lahko izdelke na koncu življenjske dobe predelamo, ponovno uporabimo ali recikliramo. Z učinkovito uporabo virov zmanjšujemo količino novih naravnih virov, ki jih porabimo za naše izdelke.

Spoznali smo, da sta dve tretjini izpustov CO2 v življenjskem ciklu izdelka posledica strankine uporabe ter materialov in delov, ki jih ustvarijo naši dobavitelji, zato ponujamo vedno več prilagojenih storitev in rešitev, s katerimi lahko stranke naše izdelke uporabljajo učinkoviteje in varčneje. Tako lahko zmanjšajo njihov vpliv na okolje, vseeno pa uživajo v inovativnih in varnih izdelkih, s katerimi lahko prihranijo denar. Pridobite več informacij o naših rešitvah in storitvah.

Proizvodnja – uporaba – recikliranje
Pri vseh naših izdelkih sledimo življenjskemu ciklu "proizvodnjauporabarecikliranje".

Canonov postopek proizvodnje – uporabe – recikliranja

V skladu z našo poslovno filozofijo Kyosei prevzemamo odgovornost za posledice naših dejanj in njihovega vpliva na okolje. V našem okoljskem programu [PDF velikosti 114 kB] so opisani ključni koraki, s katerimi dosegamo ravnotežje med trajnostno rastjo in blaginjo ter odgovorno porabo virov in zmanjšanim vplivom na okolje. S temi dejanji pomagamo v boju proti podnebnim spremembam.

Pri našem poslovanju želimo zmanjšati naš vpliv tako, da sprejemamo standardne pravilnike, ki veljajo v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Pridobite več informacij o naših poslovnih postopkih.

Nagrade
Z našimi prizadevanji za zmanjševanje vpliva na okolje in blaženje podnebnih sprememb smo osvojili več nagrad:
• Naš rezultat pri organizaciji Climate Counts je 66/100.
• V letu 2012 smo bili 29. na lestvici najboljših svetovnih zelenih podjetij družbe Interbrand.
• Reputation Institute nas smatra za podjetje z 9. najboljšim slovesom na svetu (2012)

Canonovo trajnostno poročilo za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko za leto 2013
Oglejte si glosar okoljskih izrazov.
Oglejte si, kako Canon podpira družbo in izpolnjuje svoje družbene odgovornosti.

Oglejte si, kako Canon spoštuje zakone in predpise o upravljanju podjetja.

spacer
					image
Okolje
Proizvodnja
Uporaba
Recikliranje
Delovanje
ISO 14001
Glosar
Trajnost
Okolje
Družba
Podjetje
Nagrade
Trajnostna poročila
Lokalne povezave
Okoljevarstveni kodeks Canon Adrie [PDF, 589 KB]