Glosar

Nevtralno z ogljikom

Recikliranje (materiala) v zaprti zanki

Obojestransko

V tovarni izdelane nove naprave

Recikliranje

Obnavljanje

Ponovna uporaba

2 na 1 (2 na stran), 4 na 1 (4 na stran), N na stran

Nevtralno z ogljikom

"Nevtralno z ogljikom pomeni, da je – s transparentnim izračunom izpustov, zmanjševanjem teh izpustov in izravnavo ostankov izpustov – čista količina izpustov nič."*
*Definicija ministrstva za energijo in podnebne spremembe vlade Združenega kraljestva, oktober 2009

  Vrh

Recikliranje (materiala) v zaprti zanki

Izdelki, ki so pri koncu življenjskega cikla, se zberejo s Canonovim zbiralnim sistemom, materiali pa se v Canonovi tovarni izločijo z mehansko predelavo za ponovno uporabo v novih Canonovih izdelkih/delih (ne samo v enakih izdelkih). Ti izdelkih se po koncu naslednje faze uporabe ponovno zberejo in obdelajo na enak način.

  Vrh

Obojestransko

Tiskanje na obe strani lista; znano tudi kot tiskanje na dve strani.

  Vrh

V tovarni izdelane nove naprave

V tovarni izdelana nova naprava je nova izdaja izvirnega modela, ki je izdelana iz novih in obstoječih delov. Izvirno napravo pridobimo na tržišču, jo pošljemo v Canonovo tovarno in jo razstavimo do ohišja. Razstavljene dele temeljito očistimo in v celoti preizkusimo. Vsaka predelana naprava je podvržena enakemu postopku za zagotavljanje kakovosti kot novo izdelana naprava. Jamčimo, da je enako kakovostna in zmogljiva kot izvirna naprava.

  Vrh

Recikliranje

Vsak postopek obnovitve, pri katerem se odpadni materiali brez spremembe konfiguracije materiala predelajo v izdelke, materiale ali snovi, ki služijo v isti ali drug namen. Vključuje predelavo organskih materialov, ne vključuje pa obnovitve energije in predelavo v materiale, ki bodo uporabljeni kot gorivo ali za zasipavanje.

  Vrh

Obnavljanje

Izdelki se v Canonovo tovarno ali lokalno Canonovo mesto vrnejo za obnovitev, ki zahteva manj dela (na primer zamenjavo delov za preventivno vzdrževanje), po kateri se izdelki vrnejo primerni za ponovno prodajo ali izposojo.

  Vrh

Ponovna uporaba

Vsak postopek, po katerem se lahko izdelki ali komponente, ki niso odpadki, uporabljajo v enak namen, za katerega so bili izdelani.

  Vrh

2 na 1 (2 na stran), 4 na 1 (4 na stran), N na stran

2 na 1 (2 na stran): tiskanje dveh strani na eno stran medija za tiskanje (na primer list velikosti A4).
4 na 1 (4 na stran): tiskanje štirih strani na eno stran medija za tiskanje.
N na stran: tiskanje več strani na eno stran medija za tiskanje.

  Vrh

spacer
					image
Okolje
Proizvodnja
Uporaba
Recikliranje
Delovanje
ISO 14001
Trajnost
Okolje
Družba
Podjetje
Nagrade
Trajnostna poročila
Canon Europe sustainability report