ISO 14001 – Canonovo konsolidirano potrdilo ISO 14001

Skupina Canon je ena od redkih organizacij, ki je dobila konsolidirano potrdilo ISO 14001 – to pokriva naše globalno delovanje in pomeni, da smo med najboljšimi na svetu. V Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki ima potrdilo ISO 14001 več kot 200 Canonovih podružnic v 25 državah. Edino združeno potrdilo od leta 2007 pokriva naš sistem za upravljanje okolja (EMS) v več kot 700 Canonovih podružnicah po vsem svetu.

Da bi izpolnil zahteve mednarodnega standarda ISO 14001, mora Canon dokazati, da nam sistem EMS omogoča zmanjševanje vpliva naših izdelkov in postopkov na okolje. Izpolnjevati moramo vse ustrezne zahteve za okolje, preprečevati onesnaževanje in neprestano zmanjševati naš vpliv na okolje.

V okviru sistema EMS imamo varovanje okolja v mislih pri celotnem življenjskem ciklu izdelka, vključno z načrtovanjem, razvojem, nakupom delov in materialov, proizvodnjo, distribucijo, uporabo, zbiranjem in recikliranjem. Sistem EMS velja tudi za naše zgradbe in postopke. Preberite si več o naših dejavnostih za varovanje okolja.

Canon Group ISO 14001 2017-2020 (Front Page) [PDF, 117 KB]
Canon Group ISO 14001 2017-2020 (FULL) [PDF, 492 KB]
spacer
					image
Okolje
Proizvodnja
Uporaba
Recikliranje
Delovanje
Glosar
Trajnost
Okolje
Družba
Podjetje
Nagrade
Trajnostna poročila