Delovanje – izboljševanje trajnosti naših postopkov

V skladu z našo poslovno filozofijo Kyosei želimo zmanjšati vpliv naših postopkov na okolje. V našem okoljskem programu so opisani ključni koraki, s katerimi dosegamo ravnotežje med trajnostno rastjo in blaginjo ter odgovorno porabo virov in zmanjšanim vplivom na okolje.

S pobudami, pravilniki in postopki želimo zmanjšati vpliv na okolje in preprečiti podnebne spremembe. Naša strategija za upravljanje okolja vključuje ukrepe za zmanjševanje količine ogljikovih izpustov,

Picture_banner_footprint

omejevanje porabe virov, nadzor izpustov, odpadkov in onesnaževanja ter recikliranje. Kjer je to mogoče, želimo na krajih, kjer smo prisotni, tudi izboljšati naravno raznolikost in okolje.

V spodnjem polju so prikazani naši cilji v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, ter napredek do zdaj:

Področje Cilj Želena vrednost* NAPREDEK V LETU 2013
Canonov vpliv na okolje v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki Zmanjšanje za 1,5 % na leto glede na promet (v primerjavi z letom 2010) -15 % do leta 2020* -7 % v primerjavi z letom 2010
Učinkovitost izrabe virov Razširjanje recikliranja odpadkov v vseh pisarnah v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki 52 % do leta 2014* 50%
Razširjanje recikliranja odpadkov v Canonovih skladiščih, vključno z zunanjimi 85 % do leta 2014* 83%
Prodaja trajnostnih izdelkov Povečanje prodaje papirja in recikliranega papirja s potrdilom 75 % prometa s papirjem do leta 2014* 86 % prometa s papirjem
Zmanjšanje ogljikovih izpustov pri transportu Zmanjšanje glede na neto prodajo v letu 2012 -2% 2013 Ni bilo izpolnjeno

* Izmerjeno glede na konsolidirano združeno osnovno delovanje družb Canon in Océ leta 2010

Evropska okoljska listina

ISO 14001

Zmanjševanje količine izpustov ogljikovega dioksida

Energijska učinkovitost

Varčevanje z viri

Varnost strank in zaposlenih

Trajnostna poročila

Blaženje podnebnih sprememb

ISO 14001

Canon že od 2007 izpolnjuje zahteve strogega standarda za ravnanje z okoljem ISO 14001 in si prizadeva za neprestano izboljševanje svojih objektov. Potrdilo ima trenutno več kot 200 pisarn v 25 državah v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

  Vrh

Zmanjševanje količine izpustov ogljikovega dioksida

 • Logistika: naše razpošiljanje preusmerjamo na transport po železnici in morju, da bi zmanjšali količino izpustov CO2. Zmanjševanje velikosti izdelkov in embalaže pomeni večjo učinkovitost pri transportu. Naša osrednja skladišča so v Evropi. Evropo smatramo za eno (virtualno) skladišče, kar nam omogoča, da lahko zaloge v skladiščih po državah spremljamo do trenutka odpreme. Tako lahko izdelke dostavimo na končne cilje in jih ne prestavljamo med skladišči.
 • E-vzdrževanje: veliko naših večnamenskih naprav je mogoče oddaljeno servisirati in odpravljati težave. Tako se izognemo CO2, ki bi nastal pri obiskih serviserjev, in strankam omogočamo hitrejše popravilo.
 • Pisarniški prostor: v skladu s programom integracije z družbo Océ smo naš pisarniški prostor od leta 2011 zmanjšali za 36.000 m², kar ustreza več kot kilotoni CO2
 • Službeni avtomobili: pravilnik o službenih avtomobilih družbe Canon Europe trenutno (2014) omejuje izpuste CO2 na največ 120 g/km. Tako so se izpusti v prejšnjih letih vedno bolj zmanjševali. Samo v Rusiji še naprej velja omejitev 130 g/km zaradi omejene razpoložljivosti avtomobilov, ki izpolnjujejo omejitev 120 g/km. V nekaterih državah nudimo voznikom službenih avtomobilov nasvete in tečaje, s katerimi se naučijo voziti varneje in varčneje.
 • Službena potovanja: nadzorujemo letne statistike o službenih potovanjih in spodbujamo zaposlene, da uporabljajo video in telefonske konference, kjer je to mogoče.

  Vrh

Energijska učinkovitost

 • Zgradbe: naš pravilnik o obnavljanju vključuje ekološke izboljšave naših zgradb, ko te to omogočajo. To vključuje funkcije, kot so solarne celice, samodejna osvetljava in izmenjevalniki toplote.
 • Učinkovitost informacijskih tehnologij: z zamenjavo in virtualizacijo strežnikov smo od leta 2009 skoraj prepolovili energijo, ki jo porabljamo za napajanje in hlajenje naših podatkovnih centrov (2,8 milijona kWh v primerjavi z 4,4 milijona kWh).
 • Obnovljiva energija: naš cilj je kupovati obnovljivo energijo, odvisno od lokalne cene in razpoložljivosti. Trenutno 11 evropskih pisarn kupuje med 70–100 % obnovljive energije.

  Vrh

Varčevanje z viri

 • Picture_banner_waste recPapir: upoštevamo pravilnik o odgovornem pridobivanju papirja in imamo nadzorno verigo po našem celotnem omrežju za distribucijo papirja. Tako naša glavna pisarna za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko kot osem naših evropskih prodajnih središč imajo potrdilo FSC® ali PEFC. Leta 2013 je imelo 75 % vsega papirja, ki smo ga nabavili, potrdilo FSC ali PEFC.
 • Voda: uporabo vode zmanjšujemo pri vseh postopkih, vključno z zmanjševanjem količine vode pri splakovanju stranišč in uporabo deževnice ter sive vode, kjer je to mogoče.
 • Dogodki: uporabljamo smernice za dogodke, ki organizatorjem in dobaviteljem svetujejo o različnih področjih – od materialov, ki naj se uporabljajo za stojnice na prireditvi, do ločevanja odpadkov za recikliranje, s čimer se želimo izogniti odlaganju na deponije. Skupaj z našimi dobavitelji za dogodke nadzorujemo upoštevanje teh pravil in revidiramo nekatere večje dogodke. Ko je to mogoče, uporabljamo pri zaporednih dogodkih enaka gradiva za stojnice.
 • Odpadki v pisarnah: kjer je to mogoče, zaposleni v naših pisarnah ločujejo odpadke za recikliranje, s čimer se želimo izogniti odlaganju na deponije.

  Vrh

Varnost strank in zaposlenih

Zaposleni, ki delajo z nevarnimi kemikalijami, morajo opraviti obvezno izobraževanje o ozaveščenosti glede varnosti pri delu s kemikalijami. Tako zagotavljamo, da se kemikalije obravnavajo in uporabljajo pravilno, s čimer zagotavljamo varnost zaposlenih in strank. Naš program okolju prijaznih naprav nam pomaga zagotavljati, da naši dobavitelji pri izdelkih, ki jih kupimo, spoštujejo ustrezne predpise o nevarnih kemikalijah.

  Vrh

Trajnostna poročila

Canon Europe izdaja letno trajnostno poročilo. Najnovejša trajnostna poročila družb Canon Europe in Canon Inc. lahko poiščete tukaj.

  Vrh

Blaženje podnebnih sprememb

Vse zaposlene na uvajanju in prek spletnih tečajev izobražujemo o okoljski osveščenosti. Tako jim pomagamo razumeti, kako pomembno nam je zmanjšati vpliv na okolje in kako se to kaže v njihovi vlogi v podjetju.

Veliko Canonovih pisarn in zaposlenih v posameznih državah aktivno podpira projekte in organizacije za varovanje okolja v njihovi skupnosti s sponzorstvi, donacijami in prostovoljnim delom.

Pisarna Canona v Združenem kraljestvu je dober primer obnavljanja naravne raznolikosti in okolja ob običajnem poslovanju. Zemljišče, na katerem je pisarna, vključuje spremenjena in naravna območja, kjer prebivajo različne živali, vključno s čebeljimi panji. V Španiji Canon podpira gozd, za katerega je Canon prevzel odgovornost (Bosque Responsable Canon) v Valencii, kjer zaposleni pomagajo pri sajenju domačih dreves in grmičevja. Preberite več o naših regionalnih in lokalnih projektih.

  Vrh

spacer
					image
Okolje
Proizvodnja
Recikliranje
Uporaba
ISO 14001
Glosar
Trajnost
Okolje
Družba
Podjetje
Nagrade
Trajnostna poročila
Canon Europe sustainability report