Proizvodnja – načrtovanje trajnostnih izdelkov

Naša glavna zaveza okolju je ustvarjanje višje vrednosti iz manjše količine virov. Izdelke načrtujemo z okoljem v mislih, zato želimo že od začetka načrtovanja izdelka zmanjšati njegovo velikost, uporabiti manj novih materialov ter vključiti reciklirane in obnovljive materiale. S temi in drugimi dejanji pomagamo v boju proti podnebnim spremembam.

Tako je na primer naša družina imageRUNNER ADVANCE delno izdelana iz plastike in bioplastike, nekateri naši kalkulatorji pa so izdelani iz reciklirane plastike Canonovih izdelkov.

Canon v raziskave in razvoj letno vloži več kot 8 % prihodkov. Ker uporabljamo napredno tehnologijo, nam ni treba ustvarjati prototipov izdelkov, še vedno pa lahko ocenjujemo in uporabimo izboljšave načrta. Razvili smo način, s katerim lahko zmanjšanje količine CO2 dosežemo že med oblikovanjem, in ki pokriva življenjski cikel izdelka, vključno z izdelavo in uporabo. Pri naši družini imageRUNNER ADVANCE je to pomenilo občuten prihranek energije med uporabo, prav tako pa smo začeli objavljati vpliv na okolje nekaterih izdelkov http://www.cfp-japan.jp/english/list/.

Prostovoljni sporazum Evropske unije

Zmanjševanje količine nevarnih snovi

Razvijanje obnovljivih materialov

Manjši izdelki, lažja embalaža

Proizvodnja v Evropi

Prostovoljni sporazum Evropske unije

Canon je junija 2011 podpisal prostovoljni sporazum o okolju prijaznejšem delovanju naprav za obdelavo slik. To samoregulacijsko pobudo so sprejeli proizvajalci naprav za obdelavo slik, evropska komisija pa jo je januarja 2013 sprejela kot enakovredno zavezujočemu predpisu. V prostovoljnem sporazumu se je vsak od 16 podpisnikov zavezal, da bo vsaj 90 % vseh naprav za obdelavo slik, ki jih predstavi na tržišču, ustrezalo zahtevam o najnižji učinkovitosti z merili TEC (običajna poraba električne energije) in OM (način delovanja). Cilj ukrepa je zmanjšati vpliv tiskanja in kopiranja na okolje v EU. Prostovoljni sporazum se nanaša na črnilo, toner in papir ter njihovo recikliranje.

V prostovoljnem sporazumu so trdne zaveze o energiji (Energy Star®), varčevanju s papirjem (obojestransko tiskanje je omogočeno privzeto) in informacijah o možnostih za izrabljene potrebščine. V skladu s prostovoljnim sporazumom bodo proizvajalci uporabnikom podali izrecne napotke o odgovorni uporabi papirja.

Pridobite več informacij o prostovoljnem sporazumu Evropske unije.

  Vrh

Zmanjševanje količine nevarnih snovi

Naše izdelke oblikujemo tako, da izpolnjujejo ali presegajo vse ustrezne uredbe. Količina nevarnih snovi je pod omejitvijo, navedeno v direktivi o omejitvi nevarnih snovi (RoHS) in uredbi REACH. V nekaterih primerih še presežemo zakonske zahteve, saj nevarne snovi odpravimo v celoti. Canonovi medicinski izdelki že od leta 2005 izpolnjujejo zahteve uredbe, čeprav je sama uredba RoHS za medicinsko opremo začela veljati šele 2014. Pridobite več informacij o naši medicinski opremi.

Sledimo tudi programu okolju prijaznih naprav, v skladu s katerim preverjamo in nadzorujemo snovi v izdelkih, ki jih kupujemo pri dobaviteljih. Pridobite več informacij o našem programu okolju prijaznih naprav.

  Vrh

Razvijanje obnovljivih materialov

Ocenjujemo, da bi se lahko zaradi te plastike izpusti CO2, povezani s proizvodnjo, zmanjšali za 20 % v primerjavi z običajno plastiko. Naša tiskalnika imagePRESS C7010VP in imagePRESS C6010 za digitalno tiskanje vključujeta dele iz bioplastike.

  Vrh

Manjši izdelki, lažja embalaža

Picture_updated_orange banner_2013Zmanjševanje velikosti in teže izdelkov brez vpliva na njihovo delovanje in okrepitev ohišja pomeni, da porabljamo manj virov in potrebujemo manj ali lažjo embalažo. Kjer je le mogoče, zmanjšujemo tudi količino embalaže. Tako znižujemo težo pri razpošiljanju naših izdelkov in zmanjšujemo izpuste CO2. Preberite več o načinih, na katere izboljšujemo logistiko.

V primerjavi z modelom MP540 iz leta 2008 je družina PIXMA MG5500, ki je bila izdana leta 2013, za 22 % lažja, 4 % manjša in zahteva 12 % manj embalaže.

Težo embalaže nekaterih kartuš za brizgalne tiskalnike smo zmanjšali za približno 50 %, večina embalaže pa je iz kartona, ki ga lahko stranke preprosto reciklirajo. Kjer so kartuše za brizgalne tiskalnike pakirane v plastičnih ovojih, so ti narejeni iz vsaj 70 % reciklirane plastike.

Preberite si več o naših dejavnostih za recikliranje.

  Vrh

Proizvodnja v Evropi

V Evropi smo se v preteklosti osredotočali predvsem na program za recikliranje kartuš z laserskim tonerjem v tovarni Canon Bretagne in ustvarjanje v tovarni izdelanih novih naprav v tovarni Canon Giessen. Izdelke, ki jih prodajamo v Evropi, na Bližnjem vzhodu in Afriki, izdelujemo v Aziji, Kanadi, na Nizozemskem in v Nemčiji. Vsi globalni oddelki za proizvodnjo, vključno s tistimi v družbah Océ in Optopol, poročajo neposredno družbi Canon Inc.

Nedavni prevzemi v Evropi vključujejo družbe DelftDI, NT-ware, Milestone in skupino I.R.I.S. Vse ustvarjajo programsko opremo in rešitve. Ti prevzemi nam pomagajo razširiti in izboljšati storitve, ki jih ponujamo našim strankam, in omogočajo rast v prihodnosti. S prevzemom družbe Milestone bomo na primer občutno razširili našo ponudbo programske opreme na področju videonadzora.

  Vrh

spacer
					image
Okolje
Uporaba
Recikliranje
Delovanje
ISO 14001
Glosar
Trajnost
Okolje
Družba
Podjetje
Nagrade
Trajnostna poročila
Canon Europe sustainability report