Trajnostna poročila družb Canon Europe in Canon Inc.

Regionalna trajnostna poročila družbe Canon Europe pokrivajo Canonovo delovanje v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki, obsegajo pa vse od upravljanja okolja do podpore skupnosti.

Za Canonovo trajnostno poročilo v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki za leto 2012 upoštevamo smernice organizacije GRI (Global Reporting Initiative) na ravni uporabe B. Tukaj si oglejte tabelo GRI (samo v angleščini).

Canon Inc., naša matična družba na Japonskem, izdaja okoljska poročila že od 1990-ih, letna globalna trajnostna poročila skupine Canon Group pa izdajamo od 2003. Ta poročila pokrivajo naše okoljske cilje, dejanja in rezultate, povezane z načrtovanjem in proizvodnjo izdelkov, ki zmanjšujejo vpliv na okolje in pomagajo strankam pri varčevanju z energijo in drugimi viri. Poročila pokrivajo tudi ekonomski in družbeni vpliv dejavnosti skupine Canon.

Trajnostna poročila družb Canon Europe in Canon Inc. lahko prenesete s klikom spodnje povezave.

Canon EMEA Sustainability Report 2012 [PDF, 1.1 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2011-2012 [PDF, 1.7 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2010-2011 [PDF, 2.6 MB]
Canon Europe Sustainability Report 2009-2010 [PDF, 2.8 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2012 [PDF, 4.3 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2011 [PDF, 7.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2010 [PDF, 6.6 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2009 [PDF, 5.2 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2008 [PDF, 4.2 MB]
Canon Inc. Sustainability Digest 2008 [PDF, 1.1 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2007 [PDF, 6.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2006 [PDF, 3.9 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2005 [PDF, 6.4 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2004 [PDF, 5.7 MB]
Canon Inc. Sustainability Report 2003 [PDF, 4.4 MB]
spacer
					image
Okolje
Proizvodnja
Uporaba
Recikliranje
Delovanje
ISO 14001
Glosar
Trajnost
Okolje
Družba
Podjetje
Trajnostna poročila