Delovno mesto – pravilniki in najboljše prakse za delovna mesta

Poslovati želimo pravično in etično, zavedamo pa se tudi nepogrešljivega prispevka, ki ga k uspehu podjetja in trajnostni ekonomski rasti prispevajo naši zaposleni. Trudimo se, da bi postali najbolj zaželen delodajalec na našem področju, ki zagotavlja varno delovno okolje in pravične postopke dela. V zameno pričakujemo, da naši zaposleni in pogodbeniki upoštevajo naše pravilnike in postopke, da bi poslovali odgovorno ter v skladu z zakoni in predpisi.

Zaposleni
Pri nas je v Evropi, na Srednjem vzhodu in v Afriki zaposlenih več kot 17.000 ljudi. Kjer je to mogoče in v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi, imamo vseevropske pravilnike in postopke. Ti omogočajo doslednost pri zaposlitvenih pogojih in pričakovanjih.

Dialog z zaposlenimi

Ocenjevanje, razvoj in uveljavljanje

3 samostojnosti (San-Ji)

Raznolikost in kulturna ozaveščenost

Prakse na delovnem mestu

Pravilniki

Dialog z zaposlenimi

Picture_banner_footprintS pomočjo neodvisne zunanje organizacije izvajamo ankete o pripadnosti zaposlenih v 16 jezikih. Vprašanja so na primer: kako dobro vodilni zaposlene motivirajo in informirajo, ali zaposleni radi delajo pri Canonu in ali zaposleni verjamejo, da je Canon družbeno odgovorno podjetje. Okoli 70 % zaposlenih redno odgovarja na vprašanja, vodilni v področjih in oddelkih pa naredijo načrte delovanja za naslavljanje ključnih omenjenih zadev.

Začeli smo triletni program, s katerim zaposlene spodbujamo, da bolj neposredno sodelujejo pri razvoju našega podjetja. Več podrobnosti je na voljo v našem trajnostnem poročilu.

Med integracijo z družbo Oce smo v prvih državah, kjer smo postopek izvedli, opravili anketo, da bi izvedeli, kaj je bilo izvedeno dobro in kje lahko postopek izboljšamo. Odzive zaposlenih smo vključili v izkušnje in dejanja, ki smo jih uporabili v naslednjih državah.

Predstavniki zaposlenih so vabljeni, da se pridružijo svetovalnemu odboru družbe Canon Europe. Ta je sestavljen iz predstavnikov zaposlenih in vodilnih pri Canonu, ki na evropski ravni izmenjujejo informacije in poglede o trenutnem stanju in prihodnjem napredku družbe Canon Europe.

Odvisno od zakonov, ki veljajo v državah, v katerih delujemo, in imajo vedno prednost, se lahko zaposleni pridružijo sindikatom in sodelujejo pri sestavljanju kolektivne pogodbe, ko je to ustrezno. Naš cilj je, da imamo z zaposlenimi vsaj stalen dialog in komunikacijo.

  Vrh

Ocenjevanje, razvoj in uveljavljanje

Novi zaposleni so deležni uvajanja, ki je prilagojeno njihovemu delovnemu mestu. Vodjem zagotavljamo podporo, saj želimo zagotoviti, da med uvajanjem vsi novi zaposleni prejmejo za podjetje in delovno mesto nepogrešljive podatke.

Naš pravilnik navaja, da mora imeti vsak zaposleni vsako leto vsaj en formalni razgovor z vodjo oddelka. Ta s standardnim sistemom oceni delovanje glede na cilje in spretnosti.

Sestavi se tudi načrt osebnega razvoja in usposabljanj. Za to je na voljo več možnosti izobraževanja, vključno s Canonovo akademijo, ki nudi spletno učenje in mentorstva. Prispevke zaposlenih nagrajujemo na različne načine, na primer z nagrado za dolgoletne zaposlene in 3 nagradami za samostojnost.

Če do tega pride, imajo zaposleni na voljo uveljavljene postopke pritožb, ki jih lahko uporabijo, vendar morajo pri tem upoštevati lokalno zakonodajo. Podobno imamo v primeru težav pri delu ali obnašanju vzpostavljene tudi jasne disciplinske postopke, pri katerih pa je treba tudi upoštevati lokalno zakonodajo.

  Vrh

3 samostojnosti (San-Ji)

Duh San-Ji ali 3 samostojnosti opisujejo standarde osebnega obnašanja zaposlenih v skladu s Canonovim kodeksom poslovanja. Nagrade za 3 samostojnosti so lahko podeljene na državni ali regionalni ravni in za vsako četrtletje ali leto. Spodbujajo ali nagrajujejo 3 vrste obnašanja:

• Samomotivacijo: prevzemanje pobude in iskanje rešitev

• Samoupravljanje: učinkovito osebno načrtovanje in organiziranje

• Samozavedanje: zavedanje vpliva svojih dejanj in besed na druge

  Vrh

Raznolikost in kulturna ozaveščenost

Raznolikost je ena glavnih ciljev Canonovega delovanja, ki zajema našo željo, da bi vsi ljudje sodelovali za skupno dobro. Ker delujemo v veliko različnih državah in na različnih območjih, izvajamo za zaposlene izobraževanja o raznolikosti. Tako vsi lažje razumejo in cenijo raznolikost ljudi, kultur in našega delovanja.

V naših glavnih evropskih pisarnah so zaposleni ljudje več kot 50 narodnosti, kar odraža našo raznoliko kulturno strukturo. Upravni odbor podjetja je sestavljen iz državljanov 8 različnih držav.

Preberite več o naši osredotočenosti na raznolikost.

  Vrh

Prakse na delovnem mestu

Prepoved razlikovanja: zaposlenih ne razlikujemo glede na raso, spol, vero, družbeno ozadje, invalidnost, politično prepričanje ali spolno usmerjenost. Ne dovoljujemo nobene vrste nadlegovanja.

Zdravje in varnost: zagotavljamo varno delovno okolje z ustreznim izobraževanjem zaposlenih, ki delajo na nevarnih območjih ali s kemičnimi snovmi. Zaposlene spodbujamo, da vzpostavijo primerno ravnovesje med delom in prostim časom.

Prijavljanje: vsem zaposlenim so na voljo postopki, s katerimi lahko anonimno opozarjajo na domnevne nepravilnosti.

Pravila obnašanja: vsi zaposleni morajo delovati v skladu s pravili obnašanja skupine Canon. V njih so navedeni standardi, ki jih pričakujemo od njih, in vsebujejo vse od varovanja zaupnih informacij do preprečevanja neprimernega obnašanja, kot je nadlegovanje.

Pogoji zaposlitve: lahko se razlikujejo glede na lokalno zakonodajo in navade, vključno z materinskimi in očetovskimi pravicami, nadurami in osnovnim delovnim časom.
 
Človekove pravice in delo otrok: Canon spoštuje človekove pravice vseh zaposlenih. Oglejte si pravilnik o naročilih in smernice za dobavitelje glede človekovih pravic, dela otrok ter praks etičnega, pravičnega in družbeno usmerjenega poslovanja družbe Canon Inc. Canon Europe ima pravila obnašanje dobaviteljev, ki so del splošnih pogojev in določil. Od naših dobaviteljev zahtevamo, da se vsaj držijo določenih standardov obnašanja.Picture_UNGC logo

Podjejtje Canon Europe je januarja 2014 podpisalo globalni dogovor Združenih narodov (United Nations Global Compact), s čimer se je zavezalo za spoštovanje desetih univerzalno sprejetih načel s področja človekovih pravic, dela, okolja in boja proti korupciji. 

Okoljska ozaveščenost: vse zaposlene na uvajanju in prek spletnih tečajev izobražujemo o okoljski ozaveščenosti. Tako jim pomagamo razumeti, kako pomembno nam je zmanjšati vpliv na okolje in kako se to kaže v njihovi vlogi v podjetju. Pridobite več informacij o naših dejavnostih za varovanje okolja.

Pridobite več informacij o naših dejavnostih upravljanja.

  Vrh

Pravilniki

S spoštovanjem naših pravilnikov lahko zaposleni Canonu pomagajo, da posluje pravilno in etično.

Darila/razvedrilo: zaposleni morajo spoštovati naš pravilnik glede dajanja in prejemanja daril ter razvedrila.

Preprečevanje podkupovanja/korupcije: zaposleni morajo spoštovati naš pravilnik glede preprečevanja podkupovanja in korupcije.

Družabna omrežja: za zaščito neokrnjenosti Canonovega slovesa in blagovne znamke so v našem pravilniku o družabnih omrežjih nasveti, kako lahko zaposleni odgovorno uporabljajo družabna omrežja.

Uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij: da bi naše omrežje zaščitili pred zlonamerno programsko opremo, so v pravilniku o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah jasno navedene dovoljene in prepovedane uporabe sredstev informacijskih tehnologij podjetja.

Lojalna konkurenca: vsi zaposleni se morajo udeležiti obveznega izobraževanja, poleg tega pa imamo omrežje državnih pravnih svetovalcev, na katere se lahko obrnete, če želite nasvete glede te teme.

Preberite več o Canonovih pravilnikih glede poslovanje in upravljanja.

Prenesite naše najnovejše trajnostno poročilo

  Vrh

spacer
					image
Družba
Regionalno
Lokalno
Trajnost
Okolje
Družba
Podjetje
Nagrade
Trajnostna poročila
Canon Europe sustainability report