Določila in pogoji & Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Določila in pogoji računa Canon

Določila in pogoje lahko občasno dopolnimo. Spremembe bomo objavili na spletu in vas tako o njih obveščali. O pomembnih spremembah določil in pogojev vas bomo obveščali tudi prek načinov komunikacije, ki ste nam jih posredovali. Če po objavi posodobitev določil in pogojev nadaljujete z uporabo računa Canon, se strinjate, da vas zavezujejo ti posodobljeni pogoji.

1. Kaj je račun Canon?

Račun Canon, ki se je prej imenoval račun You Connect in račun MyCanon, so poverilnice, ki jih boste uporabljali za ustvarjanje in potrjevanje svoje identitete na Canonovih spletnih straneh in v storitvah. Z računom Canon lahko dostopate do različnih storitev, ki vsebujejo pridobivanje informacij o Canonovih izdelkih, se prijavljate v Canonovo spletno trgovino, kjer lahko kupujete Canonove izdelke, in si pridobite dostop do različnih Canonovih spletnih mest in povezanih storitev (kot so naročnina na Canonovo glasilo, galerija You Connect, irista itd.), ki jih zagotavljajo Canon, Canonove povezane družbe ali tretje osebe, ki jih občasno določi Canon (v nadaljevanju "Canonove storitve"). Upoštevajte, da morate pri uporabi Canonovih storitev upoštevati takrat veljavne pogoje in določila za posamezno storitev. Upoštevajte tudi, da se lahko Canonovi izdelki in Canonove storitve razlikujejo v posameznih državah, da isti Canonovi izdelki in Canonove storitve morda ne bodo na voljo v vsaki državi, in da bodo nekatere Canonove storitve, ki so neposredno povezane z določenimi Canonovimi izdelki, povezane z vašim krajem bivanja.

2. Kdo lahko registrira račun Canon?

Račun Canon je na voljo osebam, starim 18 in več let, v Evropi, na Bližnjem vzhodu in Afriki. Osebam, mlajšim od 18 let, je dostop do Canonovih storitev in njihova uporaba dovoljena samo z izrecnim dovoljenjem starša ali skrbnika, ki mora registracijo opraviti na svoje ime.

3. Kako ustvariti račun Canon?

Za ustvarjanje računa Canon potrebujete veljaven e-poštni naslov, ki bo služil tudi kot vaše uporabniško ime, in nekatere demografske podatke, kot so ime, priimek, država stalnega prebivališča itd. Po uspešni registraciji lahko uporabniško ime in geslo kadarkoli spremenite tako, da se vpišete v račun Canon. Račun Canon prejmete brezplačno in služi vaši zasebni rabi. Vse morebitne stroške, ki jih boste morda potrebovali za registracijo računa Canon in uporabo Canonovih storitev, morate poravnati sami.

Canon si pridržuje pravico, da po lastni presoji sprejema uporabnike in brez neupravičene diskriminacije zavrača uporabnike, za katere razumno meni, da niso ustrezni.

Ko registrirate račun Canon, se strinjate, da boste Canonu posredovali točne podatke, kot to zahteva registracijski obrazec. Po registraciji posodabljajte te podatke, da ne bodo zastareli, in sicer prek povezav v e-poštnem sporočilu za potrditev registracije ali povezav na Canonovi spletni strani. Za več podrobnosti o Canonovi uporabi in prenosu osebnih podatkov, si oglejte spodnji pravilnik o varovanju zasebnosti.

4. Pravilnik o varovanju zasebnosti

V našem Pravilniku o varovanju zasebnosti podatkov potrošnikov si preberite, kako uporabljamo podatke potrošnikov.

5. Omejitev odgovornosti

Izrecno potrjujete in se strinjate:

Registracija in uporaba računa Canon ter povezanih Canonovih storitev poteka na lastno odgovornost. Račun Canon in vse povezane Canonove storitve se ponujajo "KAKRŠNE SO" in "KOT SO NA VOLJO". V največjem obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba Canon in njena povezana podjetja zavračajo vse garancije in pogoje, tako izrecne ali posredne, kar med drugim vključuje posredne garancije in pogoje glede prodajanosti, primernosti za določen namen in nekršitve.

Družba Canon in njena povezana podjetja ne jamčijo, da (a) bo uporaba računa Canon in Canonovih storitev ustrezala vašim zahtevam; (b) bo uporaba računa Canon in Canonovih storitev nemotena, pravočasna, varna ali brez napak; (c) bodo rezultati, pridobljeni z uporabo računa Canon in Canonovih storitev, točni ali zanesljivi.

Na lastno odgovornost ali tveganje prenesete gradivo ali ga kako drugače pridobite z uporabo računa Canon in Canonovih storitev ter ste popolnoma odgovorni za vso škodo na svojem računalniškem strežniku ali drugih napravah ali za izgubo podatkov, ki nastane pri prenosu tega gradiva.

Noben nasvet ali podatek, ustni ali pisni, ki vam ga posreduje družba Canon (vključno z njenimi povezanimi podjetji) ali ga prejmete z uporabo računa Canon in Canonovih storitev ali med njo, ne predstavlja nobenega jamstva, ki ni izrecno naveden v teh pogojih in določilih.

6. Canonova blagovna znamka

Brez Canonovega predhodnega pisnega dovoljenja na noben način ni dovoljeno prikazovati ali uporabljati blagovne znamke ali logotipov družbe ali skupine Canon.

7. Izbira prava in forum

7.1 Odvisno od odstavka 7.2 ta določila in pogoje ter morebitne spore v povezavi z njimi ali računom Canon ureja zakonodaja Anglije in Walesa, za razrešitev morebitnih sporov v povezavi s temi določili in pogoji ter računom Canon pa bodo pristojna sodišča v Angliji in Walesu.

7.2 Kot potrošnik imate pravico do sodnega postopka v svojem jeziku in na svojem krajevnem sodišču. Krajevna organizacija za svetovanje potrošnikom vas bo seznanila z vašimi pravicami. Ti pogoji in določila ne omejujejo vaših zakonskih pravic.

8. Podrobnosti o družbi Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Nizozemska
Tel.: 0031 20 545 8545
Faks: 0031 20 545 8222
Reg. št. družbe: 33166721
Davčna številka za DDV: NL005916343B01

9. Avtorske pravice

Avtorske pravice © Canon Europa N.V. Vse pravice pridržane. Kopiranje, nadaljnja distribucija, ponatis ali spreminjanje informacij, slik in blagovnih znamk, ki se pojavljajo na tem spletnem mestu, je strogo prepovedano.