no consumer

Pogoji in določila kampanje "Canon Business Evolution"

Splošni pogoji
1. Kampanja "Canon Business Evolution" (v nadaljevanju: kampanja) se izvaja za vzpodbujanje zanimanja za Canonove pisarniške izdelke in rešitve. Ta cilj se bo dosegel s promocijo izbranih Canonovih naprav in dogodkov Canon Business Lounge.

Organizator kampanje
2.1 Organizator kampanje je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Strasse 233, A-1100 Dunaj (v nadaljevanju: Canon).
2.2 Canon lahko določene elemente kampanje izvaja preko lokalne Canonove podružnice. Lokalna Canonova podružnica v Sloveniji je Canon Adria d.o.o., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana.

Registracija za sodelovanje v kampanji:
3.1 Udeleženci se lahko za sodelovanje v kampanjii registrirajo na naslovu www.canon.si/evolution/fiteh.
3.2 Z registracijo za sodelovanje v kampanji se udeleženci strinjajo s temi pogoji in določili ter potrjujejo, da so starejši od 18 let in lahko potujejo.
3.3 Registracija ne predstavlja obveze za nakup izdelkov Canon.

Trajanje in območje, na katerem se izvaja kampanja
4.1 Kampanja se izvaja od 17. oktobra 2012 do 21. decembra 2012.
4.2 Udeleženci se lahko za sodelovanje registrirajo najkasneje do 14. 11. 2012.
4.3 V tej kampanji lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije

Elementi kampanje:
5.1 Kampanjo sestavljajo trije elementi:
a) Evolucijski bonus;
b) Dogodek Canon Business Lounge
c) Promocijsko potovanje

5.2 Evolucijski bonus
5.2.1 Vsi udeleženci, ki se za sodelovanje registrirajo na spletni strani, določeni v točki 3.1, in v času trajanja kampanje kupijo izdelke, navedene na tej spletni strani, bodo upravičeni do evolucijskega bonusa.
5.2.2 Evolucijski bonus se podeli v obliki popusta na maloprodajno ceno po ceniku, dostopnem pri Canon partnerju. Zneski vključujejo DDV.
5.2.3 Canon ni odgovoren, če izdelki, ki so vključeni v promocijsko akcijo evolucijskega bonusa, niso na voljo.
5.2.4 Evolucijski bonus ne velja za nakupe Canonovih izdelkov, za katere so bile v okviru projektov in javnih razpisov s Canonom dogovorjene posebne cene.

5.3 Canon Business Lounge dogodek
5.3.1 Dogodek Canon Business Lounge organizirata lokalna Canonova podružnica in lokalni Canonov partner. Cilj dogodka je udeležencem predstaviti informacije o Canonovih pisarniških izdelkih, rešitvah in storitvah.
5.3.2 Vsi udeleženci, ki so registrirani v skladu s točko 3.1, so upravičeni do udeležbe na dogodku Canon Business Lounge.
5.3.3 Vsi udeleženci, ki so prisotni na dogodku Canon Business Lounge, lahko sodelujejo v tekmovanju, katere glavna nagrada je promocijsko potovanje.
5.3.4 Podrobni pogoji in določila sodelovanja v tekmovanju bodo na voljo udeležencem dogodka Canon Business Lounge.
5.3.5 Rezultati tekmovanja bodo sporočeni neposredno zmagovalcu najkasneje 30 dni po datumu dogodka Canon Business Lounge.

5.4 Promocijsko potovanje
5.4.1 Potovanje bo potekalo v Avstriji (Spielberg) v drugem četrtletju leta 2013.
5.4.2 Potovanje sestavljajo naslednji elementi: povratno potovanje iz Slovenije do lokacije potovanja (Spielberg, Avstrija), transport na lokaciji, najmanj ena nočitev, večerja in kosilo, vozniške aktivnosti na dirkališču Red Bull Ring (vožnja avtomobilov Formula Renault in KTM X).
5.4.3 Zmagovalec tekmovanja imora imeti v času potovanja veljavno vozniško dovoljenje in potni list.
5.4.4 Zmagovalec tekmovanja mora plačati vse davke ali dajatve, povezane z nagrado.
5.4.5 Zmagovalcu niso na voljo alternativne nagrade, če se odpove potovanju. V nobenih okoliščinah nagarda ni zamenljiva v denarju ali z drugo alternativno nagrado. 

Canonove pravice in obveznosti:
6.1. Canon si pridržuje pravico, da v promocijske dejavnosti vključi tretjo stranko - izvajalca, ki bo stopil v stik z udeleženci in prejel ter obdelal informacije in dokumente, ki jih prejmejo udeleženci.
6.2. Canon si pridržuje pravico, da popolnoma po lastni presoji izloči nepopolne, neberljive ali neveljavne prijave. Canon si pridržuje pravico, da iz kampanje izključi sodelujoče, ki ne ustrezajo zahtevam, določenim v pogojih in določilih kampanje.
6.3. Canon si pridržuje pravico, da po lastni presoji prekliče ali prekine izvajanje kampanje.
6.4. Canon si pridržuje pravico, da z udeleženci kampanje ne komunicira pisno ali v drugačni obliki.
6.5. Canon ni odgovoren za kakovost komunikacij prek interneta. Prav tako ni odgovoren za internetne storitve, opremo ali programsko opremo, ki jo zagotovijo tretje stranke.
6.6. Canon bo kampanjo izvajal v skladu s temi pogoji in določili.

Osebni podatki
7. Ko udeleženec sprejme pogoje in določila kampanje, organizatorju daje soglasje, da obdeluje njegove osebne podatke, kar vključuje zbiranje in shranjevanje podatkov, spreminjanje in prilagajanje ter posodobitev podatkov za namene prihodnjih trženjskih aktivnosti. V skladu s 73. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko udeleženec kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja.

Informacije o pogojih in določilih kampanje
8.1. Pogoji in določila kampanje so na voljo na strani www.canon.si/evolution/fiteh
8.2 Obvestila o odpovedi kampanje, spremembah pogojev in določil sodelovanja ter zgodnjem zaključku kampanje bodo objavljena na spletni strani kampanje.


Omejitev odgovornosti
Canon, v obsegu, ki ga dovoljuje zakon, ne bo odgovoren za nikakršne posredne ali neposredne izgube, škodo ali poškodbe, ki jih utrpi katerikoli udeleženec te kampanje. Nič v teh pogojih in določilih ne izključuje ali omejuje Canonove odgovornosti za poškodbe ali smrt, ki je posledica velike malomarnosti ali namernega dejanja podjetja Canon.

Canon ne bo odgovoren za neuspešno uresničitev te ponudbe, če je neuspešno izvajanje posledica nenadnih okoliščin, ki predstavljajo višjo silo. Te okoliščine vključujejo, vendar niso omejene na, nenavadno slabo vreme, požar, poplavo, vojno, potres, proteste, industrijske spore, terorizem, naravne katastrofe ali dogodke, zaradi katerih brez krivde katerekoli stranke ni mogoče zagotoviti uspešnega izpolnjevanja obveznosti.

spacer
            image