Previdnostni ukrepi

Opombe o omrežni varnosti za preprečevanje dostopa neželenim tretjim osebam do vaših omrežnih kamer

Velja za: vse modele kamer

Če želite neželenim tretjim osebam preprečiti dostop do vaših omrežnih kamer, upoštevajte naslednje:

  • Zelo priporočljivo je, da spremenite začetno skrbniško geslo in nato geslo občasno spreminjate.
  • V začetni nastavitvi imajo možnosti [Privileged Camera Control (Pravica do upravljanja kamere)], [Camera Control (Upravljanje kamere)], [Video Distribution (Distribucija videa)] in [Audio Distribution (Distribucija zvoka)] omogočeno uporabniško pravico do dostopa. Če teh pravic ne želite dodeliti gostom, onemogočite nastavitve.

Ukrepi v primeru udara strele

Velja za: vse modele kamer

  • Na te izdelke lahko vpliva neposredni udar strele, reproducirana strela in povratna strela itd. Priporočljivo je, da pred namestitvijo kamere zmanjšate tveganje tako, da izvedete ukrepe v primeru udara strele.

Smernice za menjavo delov

Velja za: modele kamere PTZ VB-Rxx

  • Naslednji deli se obrabijo in niso zajeti v omejeni garanciji. Podatki o življenjski dobi izdelka, ki so navedeni v [ ], veljajo za referenčne vrednosti, ko 360-stopinjsko vrtenje delov poteka pri 25 +/– 10°; zato se razlikujejo glede na uporabo ali okolje namestitve.
1. Koračni motor[4 milijone vrtljajev*]
2. Drsni obroč

[4 milijone vrtljajev*]
*En vrtljaj je 360°.
  • Za zamenjavo delov se obrnite na lokalnega serviserja.
  • Nadomestni delujoči deli so na voljo sedem let od prenehanja proizvodnje.

Preventivni ukrepi v primeru zamegljene kupole

Velja za: modela kamere s fiksno kupolo za zunanjo uporabo VB-M64xVE in H65xVE

  • Tekom let lahko pri teh izdelkih kupola postane zamegljena (material kupole je postal zamegljen itd.).
  • Ta pojav lahko zmanjšate, če uporabljate senčnik (naprodaj posebej).

Opozorilo za izdelke "razreda A" in elektromagnetne motnje (EMI)

Velja za: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • Izdelki "razreda A" so predvideni za uporabo v industrijskem ali komercialnem področju. V domačem okolju lahko ti izdelki povzročijo radijske motnje, zato bo uporabnik morda moral ustrezno ukrepati.