O programu Canon Mobile Scanning MEAP

Canon Mobile Scanning MEAP (v nadaljevanju "ta izdelek") je program MEAP, ki podpira prejemanje podatkov, skeniranih s katero koli napravo imageRUNNER ADVANCE, v mobilno napravo.
Če ta izdelek povežete s programom Canon PRINT Business za mobilne naprave, lahko kar v mobilni napravi konfigurirate nastavitve skeniranja in iz nje zaženete skeniranje.

OPOMBA

Če želite ta izdelek uporabljati, morate v mobilno napravo namestiti program Canon PRINT Business. Najnovejšo različico programa Canon PRINT Business lahko prenesete iz trgovine App Store.

Namestitev tega izdelka

Izdelek lahko namestite na dva načina, in sicer z možnostjo "Automatic Installation by Connecting to a Delivery Server (Recommended)" (Samodejna namestitev prek povezave s strežnikom za namestitev (priporočljivo)) ali možnostjo "Manual Installation via SMS (Service Management Service)" (Ročna namestitev prek storitve SMS (storitev za upravljanje storitev)). V vsakem primeru pa morate za večnamensko napravo imeti skrbniške pravice.

Samodejna namestitev prek povezave s strežnikom za namestitev (priporočljivo)

b_meap_flow_deliver_C

Prek zaslona na dotik na večnamenski napravi ali oddaljenem uporabniškem vmesniku vnesite licenčno številko za dostop, da se večnamenska naprava poveže s strežnikom za namestitev prek interneta in samodejno namesti ta izdelek.

Za več informacij o licenčni številki za dostop in načinu namestitve glejte naslednje razdelke.

Nameščanje programa Canon Mobile Scanning MEAP (dostavljeno)

Ročna namestitev prek storitve SMS (storitev za upravljanje storitev)

b_meap_flow_manual_C

Podatkovne datoteke za ta izdelek prenesite iz Canonovega spletnega mesta v osebni računalnik in jih namestite v večnamensko napravo prek storitve SMS.

Za več informacij o prenosu datotek in načinu namestitve glejte naslednje razdelke.

Nameščanje Canonovega programa za skeniranje z mobilnimi telefoni (ročno)

Postopek skeniranja

Ko ta izdelek zaženete prek zaslona na dotik večnamenske naprave, lahko skeniranje izvajate prek mobilne naprave.
V programu Canon PRINT Business za mobilne naprave lahko konfigurirate nastavitve skeniranja in prejemate skenirane podatke.
Če želite izvedeti več o tem, kako poteka skeniranje, če ta izdelek uporabljate z napravo imageRUNNER ADVANCE, preberite naslednje razdelke.

Glejte razdelek "Skeniranje (serija imageRUNNER ADVANCE)" na zavihku "Uporaba" na strani Canon PRINT Business.

OPOMBA

Če tega izdelka ne morete uporabljati, lahko skenirate s funkcijo <Scan and Send/Skeniraj in pošlji> v večnamenski napravi. Če želite skenirati, morate v tem primeru konfigurirati nastavitve skeniranja na zaslonu za dotik večnamenske naprave.

Nameščanje Canonovega programa za skeniranje z mobilnimi telefoni (dostavljeno)

V nadaljevanju je opisan postopek namestitve programa Canon Mobile Scanning MEAP (v nadaljevanju "ta izdelek") z internetnim dostopom do strežnika za namestitev iz naprave imageRUNNER ADVANCE.

Zahtevano okolje

Večnamenska naprava
Naprava serije imageRUNNER ADVANCE, ki podpira program Canon PRINT Business za mobilne naprave.

Glejte zavihek "Podprti večnamenski tiskalniki" na strani Canon PRINT Business.

OPOMBA

 • Strežnik za namestitev je v internetu. Pred namestitvijo morate v večnamenski napravi omogočiti povezovanje z zunanjim omrežjem.
 • Večnamenska naprava mogoče ne bo mogla dostopati do strežnika za namestitev zaradi nastavitev požarnega zidu. V tem primeru se obrnite na skrbnika omrežja.

Licenčna številka za dostop

Če želite namestiti ta izdelek, morate imeti licenčno številko za dostop.
Licenčno številko za dostop potrebujete za postopek "Nameščanje tega izdelka", ki je opisan v nadaljevanju.

Številka za licenčni dostop

Nameščanje tega izdelka

Ta izdelek namestite v večnamensko napravo, ki jo uporabljate.
Obstajata dva načina namestitve, in sicer "Installing from the Touch Panel Display (Namestitev prek zaslona na dotik)" in "Installing from the Remote UI" (Namestitev prek oddaljenega uporabniškega vmesnika).

OPOMBA

 • Če želite namestiti ta izdelek, se morate v večnamensko napravo prijaviti kot skrbnik.
 • Prikazi zaslonov in postopki nameščanja se med posameznimi večnamenskimi napravami nekoliko razlikujejo.

Namestitev prek zaslona na dotik
Namestite izdelek prek zaslona na dotik na večnamenski napravi.

 1. 1. Pritisnite [] (Nastavitve/Registracija).
 2. 2. Pritisnite [Log In (Prijava)].
 3. 3. Vnesite naslednje podatke: Pritisnite [System Manager ID (ID upravitelja sistema)] → vnesite identifikacijsko številko (ID) oddelka. Pritisnite [System PIN (PIN sistema)] → vnesite PIN.
 4. 4. Pritisnite [OK].
 5. 5. Pritisnite [Management Settings (Nastavitve upravljanja)].
 6. 6. Pritisnite [License/Other (Licenca/Drugo)] → [Register/Update Software (Registracija/Posodobitev programske opreme)].
 7. 7. Pritisnite [Install Applications/Options (Namesti programe/Možnosti)] → [License Access Number (Številka za licenčni dostop)].
 8. 8. Vnesite štirimestno licenčno številko za dostop → pritisnite [OK]. Korak ponovite še štirikrat, da vnesete 16 cifer licenčne številke za dostop.
 9. 9. Potrdite vneseno licenčno številko za dostop → pritisnite [Start (Začni)].
 10. 10. Izberite "Canon Mobile Scanning MEAP Application" (Canonov program za skeniranje z mobilnimi telefoni MEAP) → pritisnite [Install (Namesti)].
 11. 11. Potrdite pogoje licenčne pogodbe → pritisnite [Accept (Sprejmi)]. Začne se nameščanje. Ko je namestitev končana, kliknite [Start (Začni)]. Namestitev tega izdelka je končana.

Potrditev namestitve

Namestitev prek oddaljenega uporabniškega vmesnika

Namestite izdelek v večnamensko napravo prek oddaljenega uporabniškega vmesnika v računalniku.

 1. 1. V osebnem računalniku odprite spletni brskalnik → v naslovno vrstico vnesite naslednji naslov URL. http://<naslov IP ali ime gostitelja naprave>/
 2. 2. Vnesite ID upravitelja sistema in PIN sistema → kliknite [Administrator Login (Prijava skrbnika)].
 3. 3. Na portalni strani oddaljenega uporabniškega vmesnika kliknite [Settings/Registration (Nastavitve/Registracija] → [License/Other (Licenca/Drugo)] → [Register/Update Software (Registracija/Posodobitev programske opreme)].
 4. 4. Kliknite [Delivered Installation (Dostavljena namestitev)].
 5. 5. Vnesite licenčno številko za dostop → kliknite [Next (Naprej)].

OPOMBA

Če vnesete napačno licenčno številko za dostop, se prikaže stran z obvestilom o napaki.

6. Izberite "Canon Mobile Scanning MEAP Application" (Canonov program za skeniranje z mobilnimi telefoni MEAP) → kliknite [Start Installation (Začni namestitev)].

Po namestitvi:
Izberite [Start (Začni)], da pripravite nameščeni program MEAP za uporabo.
7.Potrdite pogoje licenčne pogodbe → kliknite [Accept (Sprejmi)].
Začne se nameščanje.
Ko je namestitev končana, se prikaže zaslon z obvestilom o končani namestitvi.
Namestitev tega izdelka je končana.
Potrditev namestitve

Potrditev namestitve
Potrdite, da je bil program pravilno nameščen in zagnan.

 1. 1. V glavnem meniju zaslona na dotik pritisnite [Show All (Prikaži vse)].
 2. 2. Preverite, ali je prikazana ikona [Canon Mobile Scanning (Canonovo mobilno skeniranje)]. Če ikona "Canon Mobile Scanning" (Canonovo mobilno skeniranje) ni prikazana, se pomaknite niže na zaslonu.

Nameščanje programa Canon Mobile Scanning MEAP (ročno)

Program Canon Mobile Scanning MEAP (v nadaljevanju "ta izdelek") prenesite iz Canonovega spletnega mesta v osebni računalnik in namestite v večnamensko napravo prek storitve SMS (storitev za upravljanje storitev).
Zahtevano okolje

Večnamenska naprava
Naprava serije imageRUNNER ADVANCE, ki podpira program Canon PRINT Business za mobilne naprave.

Glejte zavihek "Podprti večnamenski tiskalniki" na strani Canon PRINT Business.

OPOMBA

Preden namestite ta izdelek, preverite omrežne nastavitve in nastavitve šifrirane komunikacije SSL v večnamenski napravi, nato pa poskrbite, da bo storitev SMS pripravljena za uporabo. Podrobnosti si oglejte v priročnikih, priloženih večnamenski napravi.

Osebni računalnik

Osebni računalnik, prek omrežja povezan z večnamensko napravo

OPOMBA

SMS deluje s programom Internet Explorer v operacijskem sistemu Windows, ali s programom Safari v operacijskem sistemu Mac. Podrobnosti o podprtih brskalnikih si oglejte v priročnikih, priloženih večnamenski napravi.

Prenašanje tega izdelka

Datoteke tega izdelka za namestitev prenesite z naslednje povezave.
Prenos programa Canon Mobile Scanning MEAP

Razširite preneseno datoteko, ki vsebuje naslednji datoteki za namestitev. Ti datoteki potrebujete za postopek "Nameščanje tega izdelka".

 • Datoteka s programom: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
 • Datoteka z licenco: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

Nameščanje tega izdelka

Ta izdelek namestite v večnamensko napravo, ki jo uporabljate.

OPOMBA

 • Če želite namestiti ta izdelek, se morate v večnamensko napravo prijaviti kot skrbnik.
 • Prikazi zaslonov in postopki nameščanja se med posameznimi večnamenskimi napravami nekoliko razlikujejo.

Nameščanje/zagon tega izdelka

S storitvijo SMS (storitev za upravljanje storitev), ki jo upravljate prek računalnika, namestite ta izdelek v večnamensko napravo. Ko je namestitev končana, začnite izdelek uporabljati.

 1. 1. V osebnem računalniku odprite spletni brskalnik → v naslovno vrstico vnesite naslednji naslov URL: https://<naslov IP ali ime gostitelja naprave>:8443/sms/
 2. 2. Vnesite geslo SMS → kliknite [Login (Prijava)].

OPOMBA

Privzeto geslo je "MeapSmsLogin" (pazite na male in velike tiskate črke).

3. Kliknite [Install MEAP Application (Namesti program MEAP)].

b_meap_manual_02_C

4.Kliknite [Browse (Prebrskaj)].

b_meap_manual_03_C

5.V pogovornem oknu, ki se prikaže, izberite naslednje datoteke → kliknite [OK].
Uporabite datoteke, ki ste jih prenesli v postopku "Prenašanje tega izdelka".
Posebej nastavite datoteko s programom in datoteko z licenco.

Datoteka s programom: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Datoteka z licenco: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6.Kliknite [Install (Namesti)].

b_meap_manual_04_C

Po sporočilu "Installing... Please wait." (Nameščanje poteka ... Počakajte trenutek.) se prikaže potrditveno sporočilo.

7. Kliknite [Yes (Da)].

b_meap_manual_05_C

8.Potrdite pogoje licenčne pogodbe → kliknite [I Accept (Sprejmem)].

b_meap_manual_06_C

Po ponovnem prikazu sporočila "Installing... Please wait." (Nameščanje poteka ... Počakajte trenutek.) se začne nameščanje.
Ko je namestitev končana, se prikaže zaslon z obvestilom o končani namestitvi.

9. Kliknite [To MEAP Application Management (Odpri upravljanje programa MEAP)].

b_meap_manual_07_C

10.Kliknite [Start (Začni)], da se odpre Canonov program za skeniranje z mobilnimi telefoni MEAP.

b_meap_manual_08_C

Ko se program MEAP namesti, ga lahko takoj začnete uporabljati.

Potrditev namestitve
Potrdite, da je bil program pravilno nameščen in zagnan.

 1. 1. V glavnem meniju zaslona na dotik pritisnite [Show All (Prikaži vse)].
 2. 2. Preverite, ali je prikazana ikona [Canon Mobile Scanning (Canonovo mobilno skeniranje)]. Če ikona "Canon Mobile Scanning" (Canonovo mobilno skeniranje) ni prikazana, se pomaknite niže na zaslonu.