There is a need for a change in attitude of today’s businesses

Današnja podjetja morajo sprejeti in izkoristiti avtomatizacijo

Naša družba je vstopila v obdobje velikih sprememb, saj nov val tehnoloških inovacij spremlja vsak korak našega vsakodnevnega življenja in dela. Glavno gonilo tega vseobsegajočega tehnološkega trenda je prav človekova stalna želja po izboljšanju storilnosti. In zdi se, da je programska oprema Canon CEE za upravljanje informacij Therefore, ki jim je pomagala preobraziti notranje procese, poenostaviti postopke in pospešiti rast, vsekakor prava rešitev za najmodernejše organizacije – zdaj pa so jo pripravljeni deliti s svetom.


»Avtomatizacija delovnih tokov je spremenila in poenostavila naše poslovanje,« je Hermann Anderl, izvršni direktor Canon CEE, povzel premagovanje digitalnih izzivov v njihovi organizaciji.

Canon CEE, regionalna tržna organizacija podjetja Canon Evropa za Srednjo in Jugovzhodno Evropo, Srednjo Azijo in Kavkaz, danes nadzira poslovanje v več kot 25 državah, kar pomeni več kot 1.300 računov in več kot 200 vlog za odobritev na leto. Dolgo časa jim je ročno obdelovanje postopkov odobritve onemogočalo hiter in jasen vpogled v svoje poslovanje. Število dokumentov je bilo preveliko, razvrščanje delovnih nalog po pomembnosti prezapleteno in vpogled v plačane račune zelo zahteven.

»Nadziranje vseh teh dokumentov je postalo zelo zapleteno, saj je bilo včasih kaj prezrto, nato pa je bilo potrebno ponovno izvršiti postopek odobritve, kar je zelo časovno zamudno. Zaposleni so preživeli deset do petnajst odstotkov svojega delovnega časa le za odobritve, ugotavljanje plačilnega statusa in iskanje dokumentacije,« je opisal Pawel Kita, B2B vodja za tržne komunikacije pri Canon CEE.


Interna rešitev 

Da bi ohranjali visoko raven storilnosti in učinkovitost administrativnih postopkov, je bilo za podjetje ključno, da vzpostavijo in omogočajo hitro izmenjavo podatkov. Zato je Hermann Anderl, izvršni direktor Canon CEE, vztrajal, da vpeljejo lastno rešitev Therefore za avtomatizirane digitalne delovne tokove.

“»S temi inovacijami naši zaposleni pomagajo rasti in razvijati naše podjetje. Stalno jih spodbujamo, da čim bolj aktivno sodelujejo v različnih funkcijah in skupinah ter da delijo znanje in se zavzemajo za spremembe. Čeprav je bila sprememba majhna, je programska oprema Therefore uspela spremeniti naš način poslovanja,« je razložil.

Hitrejša, učinkovita obdelava računov 

Z uporabo programa Therefore so znatno zmanjšali dokumentacijo finančnega oddelka in zdaj so dokumenti v digitalni obliki dostopni vsem zaposlenim, kjerkoli so. Programska oprema Therefore omogoča veliko fleksibilnost za zelo specifične finančne postopke, ki jih je mogoče zagnati in avtomatizirati s tem orodjem, kot na primer razdelitev zneskov računa na posamezne države.

Vsi digitalni računi in potrdila so zdaj dostavljeni na točno določen elektronski naslov in so nato vneseni v orodje Therefore, ki zažene procesiranje. Sistem nadzira vse vrste aktivnosti, od vnosa dokumenta do končne odobritve, in omogoča tudi odpiranje in vpogled v postopek v kasnejših fazah.

Odlični rezultati, doseženi z Therefore, so spodbudili Canon CEE, da ponudijo svojo rešitev drugim podjetjem.

Kako lahko z avtomatizacijo izboljšate delovanje svojega podjetja? 

Digitalizacija poslovnih postopkov je učinkovit način za zmanjšanje odvisnosti od papirja v vsakodnevnem poslovanju. Tako lahko zaposleni prihranijo veliko časa in se osredotočijo na druge naloge, ki so lahko ključnega pomena za podjetje. Naš sistem, ki se širi skupaj s potrebami vaše organizacije, omogoča tudi:

  • standardizacijo avtomatskega procesiranja dokumentov v celotni organizaciji
  • povečanje storilnosti zaposlenih in zmanjšanje časa obdelave za 15 %
  • neprestan nadzor nad statusom
  • enostaven vpogled v plačilni status
  • zagotovitev, da dokument vedno pregledajo pravi ljudje
  • obvezna polja, ki zagotavljajo, da so vneseni vsi potrebni podatki
  • celostne revizijske sledi in arhiviranje.

Ste pripravljeni na spremembo?

Preberite več

O Canon CEE

Canon CEE je regionalna tržna organizacija podjetja Canon Evropa za Srednjo in jugovzhodno Evropo, Srednjo Azijo in Kavkaz in zaposluje več kot 130 ljudi po celotni regiji.