Vedno v središču dogajanja

Pri fotografiranju je kompozicija pomembna, ključno pri vsem pa je, da veste, kaj bo in kaj ne bo del fotografije. Pri fotografiranju hitrega dogajanja je eden najboljših načinov za povišanje dramatičnosti na fotografijah, da z motivom zapolnite okvir. S tem ustvarite občutek povezave z dogajanjem.

Poskusite se približati, kolikor je mogoče. Tako boste lažje zapolnili okvir z dogajanjem. Če fotografirate v dvorani, se boste s tem tudi približali višini oči igralcev, kar bo ustvarilo lepo zamegljeno ozadje, ki ga ni mogoče dobiti, če fotografirate iz višjega položaja.

Pogosto boste pri približevanju dogajanju omejeni. V takem primeru uporabite objektiv za večje razdalje ali fotoaparat z zelo veliko povečavo, da zmanjšate razdaljo do predmeta.

Pri povečevanju, še posebej pri zelo veliki goriščni razdalji, se lahko približate za toliko, da boste predmet izgubili. Za rešitev te težave je Canon razvil novo tehnologijo.

Pomoč pri okvirjanju povečave pomaga pri ohranjanju predmeta v okvirju z zmanjšanjem povečave, ko je dosežen rob okvirja. Ko predmete postavite na sredino posnetka, se povečava spet poveča.

S tem imate na voljo celotno zmogljivost povečave brez izgube pogleda ali predmeta.

Fotografiranje dogajanja - Povečava