Varnostne nastavitve

PosterArtist omogoča varnostne nastavitve, ki so vdelane v odprte predloge in uveljavljajo omejitve ustvarjalnega materiala. Predloge in vzorčne slike lahko registrirate v programu PosterArtist, da zagotovite varnost in nadzor nad vsebino.

Uporaba vsebine je lahko omejena na naslednji način:
– Z uporabo funkcij uvoza in izvoza za delitev vsebine s povezanimi omejitvami.
– Z nastavitvijo omejitev, kot so datum poteka za slike ali predloge v času, ko so umetniški izdelki registrirani v programu PosterArtist.
– Ko so varnostne nastavitve za obdobja veljavnosti in omejitve pri urejanju uveljavljene, jih ni mogoče preklicati.

Na primer, varnostne nastavitve morate uporabiti, če za uporabo slike po določenem datumu veljajo zakonske omejitve.

Ikone, ki označujejo omejitve vsebine:
ikona ure – nastavljeno je obdobje veljavnosti
ikona poteka – obdobje veljavnosti je poteklo in slika je zdaj 50 % siva
ikona X – uveljavljene so omejitve pri urejanju

spacer
					image
Funkcije in prednosti
Samodejna zasnova
Preverjanje zasnove
Zajem strani
Varnostne nastavitve