PR Contacts

Stiki za odnose z javnostmi pri Canon Združeno kraljestvo

Za objave v tisku se obrnite na:


E-pošta: canonpressoffice@cuk.canon.co.uk

Telefon : 01737 220 000; prosite, naj vas povežejo s članom skupine za odnose z javnostmi