Warranty_Page_Image

Canonova evropska garancija za izdelke serije WG

To je komercialna garancija za končne uporabnike, ki jo družba Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemska ("Canon") ponuja končnim uporabnikom, ki so Canonove izdelke serije WG kupili za svojo uporabo in ne delujejo kot potrošniki v skladu z zakonodajo države, v kateri je bil nakup izdelkov serije WG opravljen.
Če ste potrošnik, niste upravičeni do te garancije. Za vas veljajo zakonske pravice potrošnika, ki jih določa ustrezna veljavna nacionalna zakonodaja.
Ta določila in pogoje ter ponudbo v tem dokumentu ureja zakonodaja Anglije in Walesa ter imajo izključno pristojnost sodišč v Angliji in Walesu. 


Na voljo je naslednja ponudba storitev: 

• jamstvo s servisom na mestu uporabe

Za vse Canon izdelke WG serije  namenjene prodaji in kupljene v Evropskem gospodarskem  prostoru (EGP -  in sicer EU, Irsko, Lihtenštajn, Norveško) Švico in Veliko Britanijo, velja Canon garancija za izdelke WG serije. V primeru okvare novega izdelka serije WG v garancijskem roku Canon zagotavlja brezplačno popravilo okvare (v okviru pogojev in določil – glejte spodaj).
Za vse izdelke, ki ne izpolnjujejo garancijskih pogojev, ali izdelke, za katere se je garancijski rok iztekel, in za škodo ter popravila, ki jih garancija ne zajema, je na voljo plačljivo servisno popravilo.
Ta garancija je edino in izključno pravno sredstvo. Niti družba Canon niti hčerinske družbe ali drugi člani Canonove evropske garancije za serijo WG ne bodo prevzeli odgovornosti za morebitno naključno ali posledično škodo za kršitev katerih koli izrecnih ali nakazanih garancij tega izdelka.


Pogoji in določilaJamstvo s servisom na mestu uporabe


Canon jamči, da strojna oprema izdelka serije WG v obdobju veljavnosti garancije deluje brezhibno. V kolikor pride v obdobju veljavnosti garancije do okvare strojne opreme, bo v državah članicah na voljo brezplačno popravilo na mestu uporabe.
Vračilo v garancijskem času ki velja za Canon izdelke WG serije, namenjene prodaji in kupljene v Evropskem gospodarskem  prostoru (EGP), Švico in Veliko Britanijo.
Brezplačno popravilo se izvede le ob predložitvi originalnega računa/dokazila o plačilu z gotovino, ki ga je končnemu uporabniku izdal prodajalec.
Poleg tega si Canon pridržuje pravico, da pokvarjenega izdelka ne popravi, temveč ga zamenja z drugim ustreznim izdelkom, ki je enake ali boljše kakovosti kot pokvarjeni izdelek. 


1. Obdobje veljavnosti garancije

Jamstvo s servisom na mestu uporabe velja 1 leto od datuma nakupa novega izdelka Canon serije WG ob predložitvi dokazila o nakupu ali 300.000 natisnjenih dokumentov, kar nastopi prej. 


2. Pridobitev garancijskih popravil 

Za jamstvo s servisom na mestu uporabe pokličite Canonov center za pomoč strankam (Kontaktni podatki za jamstvo s servisom na mestu uporabe).
Garancijski servis na mestu uporabe bo zagotovljen na enega izmed teh načinov: 

• Popravilo na mestu uporabe (izvede servisni tehnik)*, kar zajema vse povezane stroške dela (vključno s stroški in časom poti in popravila) in stroške vseh servisnih delov 

• Pošiljanje delov, ki jih lahko zamenja uporabnik sam (izvede kurir), kar zajema stroške ustreznih servisnih delov in povezane stroške pošiljanja.

*Storitve, ki jih zajema jamstvo s servisom na mestu uporabe, lahko opravi ustrezno usposobljen zunanji izvajalec v imenu družbe Canon. 

Ta storitev zajema vse povezane stroške dela (vključno s stroški in časom poti in popravila) in stroške vseh servisnih delov. 


3. Članice Canonove garancije za serijo WG

Članice Canonove garancije za serijo WG so države, v katerih je mogoče uveljavljati garancijski servis na mestu uporabe. 

Za več informacij o garanciji se obrnite na ustrezno članico evropske garancije za serijo WG


4. Omejitve

Garancija ne krije: 

- potrošnega materiala;
- programske opreme;
- delov, ki se obrabijo (npr. zaslon, zunanji pokrov), priložene opreme in dodatkov (npr. dodatne kasete za papir, navadnega podstavka itd.), ki jih uporabljate s tem izdelkom;
- okvar, do katerih bi prišlo zaradi sprememb na izdelku, opravljenih brez Canonovega dovoljenja;
- stroškov, ki bi jih družba Canon imela s prilagoditvami ali spreminjanjem izdelka serije WG zaradi tehničnih ali varnostnih standardov oziroma zahtev v določenih državah, ali drugih stroškov spreminjanja izdelka serije WG zaradi specifikacij, ki so se od dostave izdelka spremenile;
- škode, ki bi bila posledica dejstva, da izdelek serije WG ni skladen s standardi ali zahtevami v določeni državi, ki ni država, v kateri je bil izdelek kupljen. Garancijskih popravil na mestu uporabe ni mogoče uveljavljati, če je škoda ali okvara nastala zaradi:
- neustrezne uporabe, rokovanja ali delovanja izdelka serije WG, kot je navedeno v uporabniškem priročniku ali navodilih za uporabo in/ali ustrezni uporabniški dokumentaciji, vključno z, vendar ne omejeno na škodo, ki je posledica neustreznega shranjevanja, padca z višine, prekomernih udarcev, korozije, umazanije, vode ali peska;
- škode, ki je nastala neposredno z uporabo nadomestnih delov, programske opreme ali potrošnega materiala (kot so črnilni vložki ali kartuše za vzdrževanje), ki z izdelkom niso združljivi. Združljivost z določenim izdelkom Canon serije WG je navedena na embalaži, vendar je zagotovljena z uporabo preskušenih pristnih Canonovih nadomestnih delov, programske opreme ali potrošnega materiala. Pred uporabo preverite združljivost;
- povezovanja izdelka serije WG z opremo, ki ni odobrena za povezavo s strani Canona;
- nezgod ali katastrof ali drugih vzrokov, na katere Canon ne more vplivati, vključno z, vendar ne omejeno na udare strel, poplave, požare, družbene nemire in neustrezno prezračevanje.
- rednih pregledov ali drugega standardnega vzdrževanja izdelkov serije WG; poleg omenjenega jamstvo s servisom na mestu uporabe ne vključuje:
- servisov in povezanih servisnih delov, ki jih potrebujete zaradi neustrezne namestitve ali omrežne povezave svojega izdelka, če namestitve in omrežne povezave vašega izdelka ni opravila družba Canon;
- del, ki so potrebna zaradi prekinitve povezave ali ponovne vzpostavitve povezave z izdelkom serije WG, vključno z morebitno pripravo na varen prevoz, ki jih nismo izvedli mi oziroma niso bila izvedena v našem imenu;
- dela zunaj običajnega delovnega časa servisa (od 9.00 do 17.00 od ponedeljka do petka, vključno s prazniki). 


Predpogoj za zagotavljanje jamstva s servisom na mestu uporabe je, da je vaš izdelek serije WG v državi članici Canonove garancije za serijo WG. Jamstvo s servisom na mestu uporabe je mogoče, samo če servisnemu tehniku dovolite dostop do izdelka in ustrezno podporo, ki jo potrebuje v povezavi s tem.
Če izdelek preselite v drugo državo, preverite, ali je država, v katero ste ga preselili, članica Canonove garancije za izdelke serije WG, da se prepričate, ali Canon za to državo omogoča jamstvo s servisom na mestu uporabe. 


5. Drugo 

Popravilo se lahko zavleče, če poteka zunaj države nakupa, kjer izdelka serije WG še ne prodajajo oziroma ima zasnovo, ki je značilna za določeno državo. Lahko se zgodi, da v državi, v kateri poteka popravilo, določenih nadomestnih delov za izdelek serije WG ni na zalogi. Canon ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne druge zahtevke, vključno z, vendar ne omejeno na izgubo medijev za snemanje, izgubo podatkov in drugih stvari, ki niso izrecno omenjene v tej garanciji. 

You might also need...