LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA
Za aplikacijo Canon Mini Print

Zadnja posodobitev:  13. oktober 2020

POMEMBNO – PAZLJIVO PREBERITE : Pri uporabi te aplikacije (kot je določeno spodaj) upoštevajte določila te licenčne pogodbe za končnega uporabnika.  Če se strinjate s temi pogoji, spodaj kliknite »Sprejmem«.  Če se ne strinjate s temi pogoji, spodaj kliknite »Zavračam« in takoj izbrišite to aplikacijo s svoje naprave.

Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika (»EULA«) je pravna pogodba med Vami (kot fizično ali pravno osebo) in družbo Canon Europa N.V., kot dajalcem licence (»Dajalec licence« ali »Canon«) za aplikacijo »Canon Mini Print« (»Aplikacija«), ki vzpostavi povezavo z mini tiskalnikom za fotografije Canon Zoemini in instant fotoaparat s tiskalnikom Canon Zoemini (»Tiskalnik«).  »Vi« ali »vaš«, kot je tukaj uporabljeno, pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji je podeljena licenca po tej pogodbi EULA.  Pri uporabi te aplikacije upoštevajte določila v tej pogodbi EULA. 

S SPREJEMOM TE POGODBE EULA ALI Z DRUGAČNO UPORABO APLIKACIJE POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA STE PREBRALI, RAZUMELI IN SE STRINJALI, DA BODO ZA VAS VELJALI VSI NASLEDNJI POGOJI IN DOLOČILA: (1) TE POGODBE EULA; (2) KAKRŠNIH KOLI LICENC TRETJIH STRANK ZA USTREZNO PROGRAMSKO OPREMO TRETJIH STRANK, KI SE UPORABLJA V SPODAJ NAVEDENI APLIKACIJI ALI SKUPAJ Z NJO.

POLEG TEGA POTRJUJETE, DA STE DOSEGLI POLNOLETNOST V SVOJI DRŽAVI IN SE LAHKO V SVOJEM IMENU ZAKONITO STRINJATE S POGOJI TE POGODBE EULA.  ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI POGOJI IN DOLOČILI TE POGODBE EULA IN/ALI NIMATE POOBLASTILA, DA SE STRINJATE Z DOLOČILI TE POGODBE EULA V IMENU SVOJEGA PODJETJA, NE NAMEŠČAJTE IN NE UPORABLJAJTE APLIKACIJE.

1. Mobilna aplikacija  Termin »aplikacija« v tej pogodbi EULA pomeni: (i) programsko aplikacijo, ki jo ponuja družba Canon pod imenom »Canon Mini Print Application«, ki jo poskušate prenesti iz trgovine Google Play™, ki jo upravlja družba Google, Inc. (» Google «), za licencirano uporabo na mobilni napravi, označeni z blagovno znamko Android™, oziroma na kateri koli drugi programski platformi na osnovi sistema Android, ki deluje na brezžični mobilni napravi, ali na mobilni napravi blagovne znamke Apple® oziroma drugi programski platformi na osnovi sistema Apple, ki deluje na brezžični mobilni napravi (vsaka od teh se imenuje » Naprava «); (ii) katero koli povezano elektronsko dokumentacijo za aplikacijo. 

2. Podelitev licence Canon vam podeljuje osebno, neeksluzivno licenco, ki jo je mogoče preklicati in jo ni mogoče prenesti, za prenos, namestitev in uporabo aplikacije na eni sami napravi, ki jo Vi sami uporabljate, ter za dostop in uporabo aplikacije na tovrstni napravi izključno v skladu s pogoji in določili te pogodbe EULA.  Ta pogodba EULA velja za posodobitve ali dodatke k izvirni aplikaciji, ki jih zagotavlja družba Canon, če zagotavlja tovrstne posodobitve, vendar družba Canon in njeni dajalci licenc nimajo nikakršne obveznosti zagotavljanja nikakršnih posodobitev ali dodatkov.

3. Omejitve Ne boste: (i) povratno prevajali, izvajali obratnega inženirstva, razstavljali, poskušali izpeljati izvorne kode ali dešifrirati aplikacijo; (ii) opravljali nikakršnih sprememb, prilagoditev, izboljšav, obogatitev ali prevodov aplikacije oziroma poskušali iz nje izpeljati druga dela; (iii) kršili katere koli veljavne zakone, predpise ali pravilnike v povezavi z vašim dostopom do aplikacije; (iv) odstranjevali, spreminjali ali zakrili kakršne koli lastniške informacije (vključno z obvestili o zaščiti avtorskih pravic ali blagovne znamke) podjetja Canon ali povezanih podjetij, partnerjev, dobaviteljev ali dajalcev licenc za aplikacijo ali drugače zakrili informacije oziroma spreminjali aplikacijo; (v) namestili, uporabljali ali dovolili obstoj aplikacije na več kot eni (1) napravi istočasno ali na kateri koli drugi mobilni napravi ali računalniku drugače kot z ločenim prenosom aplikacije, pri čemer velja ločena licenca za vsak prenos (vendar ta omejitev ne omejuje vaše pravice ponovne namestitve naprave v napravi, na katero ste jo prenesli); (vi) distribuirali ali povezali aplikacijo z več napravami ali drugimi storitvami; (vii) aplikacijo delili prek omrežja ali drugega okolja, v katerem jo lahko uporablja ali do nje dostopa več uporabnikov ali naprav istočasno.

4. Uporabniško ustvarjena vsebina

4.1  Kakršna koli vsebina, ki jo pošljete ali prenesete v aplikacijo ali prek nje v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, velja za » uporabniško ustvarjeno vsebino «. Izjavljate in jamčite, da imate pravico do uporabe in prenosa vse uporabniško ustvarjene vsebine v aplikaciji z vaše naprave.  Z ustvarjanjem, prenosom, pošiljanjem ali objavo uporabniško ustvarjene vsebine prek aplikacije v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način družbi Canon, njenim povezanim podjetjem ali podružnicam in povezanim platformam za mobilne naprave in ponudnikom storitev ter tretjim strankam, ki jih družba Canon pooblašča za distribucijo skeniranih in prenesenih podatkov prek aplikacije, podeljujete izrecno, neprekinjeno, nepreklicno, brezplačno, globalno in neeksluzivno licenco za prilagajanje, spreminjanje, oblikovanje, brisanje, prevajanje, prenos ali uporabo vse tovrstne uporabniško ustvarjene vsebine brez kakršnih koli obveznosti, obvestil ali nadomestil za vas in izključno za naslednje namene: (1) tiskanje uporabniško ustvarjene vsebine na tiskalniku prek aplikacije in (2) delitev uporabniško ustvarjene vsebine prek platform tretjih strank (kot je določeno spodaj).  Ta licenca je podeljena družbi Canon, njenim povezanim podjetjem ali podružnicam, in povezanim platformam za mobilne naprave, ponudnikom storitev in pooblaščenim tretjim strankam v povezavi z uporabo tovrstne uporabniško ustvarjene vsebine v povezavi s Storitvami in kakršnimi koli njihovimi poznejšimi različicami ali spremembami.  Družba Canon si na nikakršen način ne lasti uporabniško ustvarjene vsebine.   

4.2  Strinjate se, sprejemate in potrjujete, da družba Canon, njena povezana podjetja ali podružnice in povezane platforme za mobilne naprave ter ponudniki storitev in tretje stranke, ki jih družba Canon pooblašča za distribucijo poslanih ali prenesenih informacij prek aplikacije, lahko spreminjajo, prilagajajo, znova oblikujejo in na druge načine spremenijo ali uporabijo vašo uporabniško ustvarjeno vsebino, da bo ta izpolnjevala zahteve standardov, protokolov, formatov in zahtev, ki so združljivi z aplikacijo, za tiskanje vaše uporabniško ustvarjene vsebine prek tiskalnika ali delitev vaše uporabniško ustvarjene vsebine s platformami tretjih strank.

4.3   Poleg uporabniško ustvarjene vsebine lahko aplikacija zbira tudi določene druge informacije.  Te informacije:  (i) lahko vključujejo tehnične informacije o napravi, v kateri uporabljate aplikacijo; (ii) so lahko zahtevane za optimalno delovanje aplikacije; (iii) se lahko uporabljajo v povezavi s tehnično podporo, ki jo ponuja družba Canon.

5. Obvestilo o pravicah intelektualne lastnine Družba Canon, njena povezana podjetja ali dajalci licenc si lastijo ali imajo licenco za aplikacijo in vse z njo povezane pravice, kar brez omejitev vključuje tukaj navedene lastninske pravice (kar brez omejitev vključuje izvorno kodo, objektno kodo, slike, fotografije, animacije, video in zvočne posnetke, glasbo, besedilo in »vdelane aplikacije«, ki so vdelane v samo aplikacijo, vendar ne vključujejo programske opreme tretjih strank), natisnjeno spremno gradivo in vsako kopijo aplikacije ter tukaj navedene pravice do intelektualne lastnine (kar vključuje vse avtorske pravice, patente, blagovne znamke, trgovske skrivnosti in pravice do objave).  Če ni izrecno in nedvomno drugače navedeno tukaj, nimate in vam družba Canon ne podeljuje nikakršnih izrecnih ali impliciranih pravic (v skladu z implikacijo, načelom estopel ali drugo pravno teorijo) do kakršne koli intelektualne lastnine. Tovrstne pravice v celoti zadrži družba Canon, njena povezana podjetja ali dajalci licenc. Potrjujete in se strinjate, da boste Vi sami (in ne družbe Canon, Apple, Google ali kateri koli drugi ponudnik platforme ali storitev za aplikacijo) v celoti odgovorni za preiskavo, obrambo, nadomestilo in razrešitev kakršnih koli zahtevkov ali tožb, povezanih s kršitvijo intelektualne lastnine, ali katere koli druge škode ali zahtevkov, ki nastanejo iz vaše uporabe aplikacije ali dostopa do nje.

6. Pridržanje pravic Družba Canon in njena povezana podjetja ali podružnice in dajalci licenc si pridržujejo vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene v skladu s to pogodbo EULA.

7. Prenehanje Ta pogodba EULA stopi v veljavo od prvega datuma, na katerega sprejmete določila te pogodbe EULA ali drugače uporabite aplikacijo. Brez prejudica do kakršnih koli drugih pravic katerega koli drugega »ponudnika« (kot je določeno v razdelku 9 spodaj) ali kot je drugače določeno tukaj, bo ta pogodba EULA prenehala veljati brez obvestila, če ne upoštevate katerega koli pogoja ali določila v tej pogodbi EULA.  S tem pogojem se strinjate in ga sprejemate.  V takem primeru morate nemudoma uničiti vse kopije aplikacije, vse povezane materiale in komponente.  To pogodbo EULA lahko prekinete tudi tako, da aplikacijo izbrišete z naprave.

8. Tiskanje dokumentacije Ta aplikacija vsebuje dokumentacijo, ki je na voljo samo v elektronski obliki. Če želite, lahko natisnete to elektronsko dokumentacijo.  Obvestila o avtorskih pravicah morate reproducirati in vključiti v kopije elektronske dokumentacije ali aplikacije, ki ste jih naredili v skladu s tem dovoljenjem.

9. ZAVRNITEV JAMSTEV

9.1 APLIKACIJA JE ZAGOTOVLJENA »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA ALI PREDPOSTAVKE, IZRECNE ALI NAKAZANE, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE IMPLICIRANA JAMSTVA IN PREDPOSTAVKE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.  SAMI NOSITE CELOTNO TVEGANJE GLEDE KAKOVOSTI IN DELOVANJA APLIKACIJE.  ČE SE BO APLIKACIJA IZKAZALA ZA POMANJKLJIVO, PREVZAMETE CELOTNE STROŠKE VSEH POTREBNIH SERVISIRANJ, POPRAVIL ALI POPRAVKOV.  NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE IMPLICIRANIH JAMSTEV ALI PREDPOSTAVK, ZATO ZGORNJE IZKLJUČITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO.   V SKLADU Z ZAKONODAJO V VAŠI DRŽAVI BOSTE MORDA IMELI DODATNE PRAVICE.

9.2  DRUŽBA, njena povezana podjetja, podružnice ali dajalci licenc, DRUŽBA GOOGLE IN NJENA POVEZANA PODJETJA, PODRUŽNICE ALI DAJALCI LICENC, DRUŽBA APPLE, NJENA POVEZANA PODJETJA, PODRUŽNICE ALI DAJALCI LICENC, PA TUDI POVEZANI PONUDNIKI PLATFORME ZA MOBILNE NAPRAVE ALI STORITEV, KI SO POVEZANI Z DRUŽBO CANON (S SKUPNIM IMENOM »PONUDNIKI«), NE JAMČIJO, DA BO APLIKACIJA: (I) IZPOLNILA VAŠE ZAHTEVE ALI DA BO DELOVANJE APLIKACIJE POTEKALO BREZ PREKINITEV ALI NAPAK; (II) ZDRUŽLJIVA ALI BO DELOVALA Z VAŠO NAPRAVO ALI KATERO KOLI DRUGO STROJNO OPREMO, PROGRAMSKO OPREMO, OPREMO ALI NAPRAVO, KI JE NAMEŠČENA ALI PA JO UPORABLJATE SKUPAJ S SVOJO NAPRAVO. POLEG TEGA POTRJUJETE, DA LAHKO TEŽAVE Z ZDRUŽLJIVOSTJO IN INTEROPERABILNOSTJO PRIVEDEJO DO POSLABŠANJA ALI PRENEHANJA DELOVANJA VAŠE NAPRAVE IN POVZROČIJO TRAJNO ŠKODO NA VAŠI NAPRAVI, IZGUBO PODATKOV V NJEJ IN DEGRADACIJO PROGRAMSKE OPREME IN DATOTEK V VAŠI NAPRAVI. POTRJUJETE, SPREJEMATE IN SE STRINJATE, DA NOBEN PONUDNIK (VKLJUČNO S PONUDNIKI STORITEV NA LETIH ALI TELEKOMUNIKACIJSKIMI OPERATERJI)   NE BODO NA NIKAKRŠEN NAČIN ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI IZGUBE, KI NASTANEJO ZARADI TEŽAV Z ZDRUŽLJIVOSTJO ALI INTEROPERABILNOSTJO ALI V POVEZAVI Z NJIMI.

9.3  V NAJVEČJEM OBSEGU, KOT GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, NOBEN PONUDNIK NA NOBEN NAČIN NE JAMČI IN NE DAJE NOBENIH GARANCIJ, DA KAKRŠNA KOLI VSEBINA, KI BI JO LAHKO SHRANILI ALI DO NJE DOSTOPALI PREK APLIKACIJE, NE BO NEHOTE POŠKODOVANA, DEGRADIRANA, IZGUBLJENA, NAPADENA TER PODVRŽENA VIRUSOM, MOTNJAM, HEKERSKIM NAPADOM, VARNOSTNIM VDOROM ALI BRISANJU V SKLADU S POGOJI V TEJ POGODBI EULA. NOBEN PONUDNIK NE BO ODGOVOREN IN VSAK POSEBEJ ZANIKA VSAKRŠNO S TEM POVEZANO ODGOVORNOST, ČE PRIDE DO TOVRSTNE ŠKODE, DEGRADACIJE, IZGUBE, NAPADA, VIRUSOV, MOTENJ, HEKERSKIH NAPADOV, VARNOSTNIH VDOROV ALI BRISANJA.

9.4  ZA DOSTOP DO KAKRŠNEGA KOLI GRADIVA, KI GA PRENESETE IN POŠLJETE IZ SVOJE NAPRAVE ALI GA PRIDOBITE NA KATERI KOLI DRUG NAČIN MED UPORABO APLIKACIJE, STE V CELOTI SAMI ODGOVORNI IN PREVZEMATE VSA TVEGANJA. SAMI PREVZEMATE VSO ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO NA VAŠI NAPRAVI ALI IZGUBO PODATKOV, KI NASTANE ZARADI UPORABE APLIKACIJE.  POLEG TEGA POTRJUJETE, DA APLIKACIJA NI NAMENJENA ALI PRIMERNA ZA UPORABO V VSEH SITUACIJAH ALI OKOLJIH, KJER SO LAHKO OKVARE, ZAMUDE, NAPAKE ALI NETOČNOSTI V VSEBINI, PODATKIH ALI INFORMACIJAH, KI SO ZAGOTOVLJENE PREK APLIKACIJE, PREPOVEDANE Z ZAKONOM ALI DRUGIMI UREDBAMI.

10. ZANIKANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

10.1 NOBEN PONUDNIK NE BO V NOBENEM PRIMERU ODGOVOREN ZA NOBENO NASTALO ŠKODO, KAR BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE IZGUBO POSLOVANJA ALI OSEBNEGA DOBIČKA, IZGUBO POSLOVNIH ALI OSEBNIH INFORMACIJ, PREKINITEV POSLOVANJA ALI DRUGO ODŠKODNINSKO, NENAMERNO, POSLEDIČNO, KAZENSKO, POSEBNO ALI REPREZENTATIVNO ŠKODO, KI NASTANE ZARADI APLIKACIJE NJENE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE, ČETUDI SE PONUDNIKI  ZAVEDAJO MOŽNOSTI TOVRSTNE ŠKODE, KAR VKLJUČUJE ŠKODO, KI NASTANE ZARADI ALI V POVEZAVI Z NASLEDNJIM: (I) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA ALI SPREMINJANJA VAŠIH PRENOSOV, PODATKOV, UPORABNIŠKO USTVARJENE VSEBINE ALI VAŠE NAPRAVE; (II) BRISANJEM, DEGRADACIJO ALI NEZMOŽNOSTJO SHRANJEVANJA IN/ALI POŠILJANJA OZIROMA PREJEMANJA VAŠIH PRENOSOV, PODATKOV, UPORABNIŠKO USTVARJENE VSEBINE ALI NAPRAVE, KI NASTANE ZARADI VAŠE UPORABE APLIKACIJE; (III) IZJAV ALI VEDENJA KATERE KOLI TRETJE STRANKE, KI NASTANE KOT POSLEDICA VAŠE UPORABE APLIKACIJE, KAR VKLJUČUJE VAŠ DOSTOP DO STORITEV TRETJIH STRANK; (IV) KAKRŠNIMI KOLI DRUGIMI ZADEVAMI, POVEZANIMI Z APLIKACIJO.

10.2  STRINJATE SE, DA BOSTE PREVZELI VSE ODGOVORNOST ZA DOSEGANJE ŽELENIH REZULTATOV IN ZA NAMESTITEV, UPORABO IN REZULTATE, KI JIH PRIDOBITE IZ APLIKACIJE.   NEKATERE DRŽAVE ALI PRAVNE PRISTOJNOSTI NE DOVOLJUJEJO OMEJITEV ALI IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA OSEBNE POŠKODBE ALI SMRT, KI NASTANEJO KOT POSLEDICA MALOMARNOSTI KATEREGA KOLI TUKAJ NAVEDENEGA PONUDNIKA, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE BODO VELJALE ZA VAS.

11. Veljavna zakonodaja/Omejitve pri izvozu/Skladnost z zakonodajo

Za to pogodbo EULA bo veljala zakonodaja Anglije in Walesa.

S tem potrjujete, da ne boste neposredno ali posredno izvozili, znova izvozili, preposlali ali oddali aplikacijo ali kateri koli njen del oziroma povezane informacije in medijsko vsebino na način, ki krši katero koli zakonodajo, uredbe in predpise ki urejajo izvoz, kar med drugim vključuje Zakon o urejanju izvoza iz leta 1979 iz ZDA in druge veljavne državne ali zakone in predpise EU ter uredbe za njihovo uporabo, kot je povezano z dejavnostmi, ki se izvajajo v skladu s to pogodbo, niti boste tega na kakršen koli način naročili svojemu posredniku. 

Izjavljate in jamčite, da niste: (i) v nobeni državi, za katero velja trgovinski embargo ali pa je označena kot država ali vlada, ki »podpira terorizem« oziroma je (ii) uvrščena na kateri koli državni seznam ZDA kot prepovedana ali omejena stranka, kar med drugim vključuje seznam posameznikov, ki so posebej navedeni na seznamu finančnega ministrstva ZDA, ali posebej označenih prepovedanih oseb ali pravnih oseb na seznamu ministrstva za trgovino ZDA.

12. Druga pravila, omejitve, obveznosti pravice in obvestila, povezana z uporabo mobilne aplikacije

12.1   Potrjujete, da je (i) ta pogodba EULA sklenjena samo med Vami in družbo Canon in je niste sklenili z družbo Google, Apple ali katerim koli ponudnikom platforme ali storitve za aplikacije in da (ii) družba Canon (in ne družbi Google ali Apple) nosi izključno odgovornost za aplikacijo in njeno vsebino.  Za vašo uporabo aplikacije in storitev z napravo brez omejitev veljajo pravila uporabe, ki jih postavi družba Google ali Apple (odvisno od tega, katera pravila mora upoštevati vaša naprava), kar med drugim vključuje pravila za uporabo naprav s sistemom Android, ki so na voljo na https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html oziroma v trgovini Google Play, ali pravila za uporabo naprav Apple, ki so navedena v pogojih in določilih trgovine Apple App Store®, ki so na voljo na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html. Ustrezne določbe teh pravil so v to pogodbo vključena s tem sklicem.

12.2  Družba Google, njena povezana podjetja, podružnice ali dajalci licenc, družba Apple, njena povezana podjetja, podružnice ali dajalci licenc, ali kateri koli ponudnik platforme ali storitev za aplikacijo (vključno s ponudniki storitev na letih ali telekomunikacijskimi operaterji) ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršne koli zahtevke, ki bi jih lahko vi sami ali tretja stranka vložili v povezavi z aplikacijo (kar vključuje njeno prodajo in distribucijo) ali v povezavi z vašo posestjo ali uporabo aplikacije, kar med drugim vključuje: (i) zahtevke glede odgovornosti proizvajalca; (ii) zahtevke, ki trdijo, da aplikacija ni skladna z veljavnimi zakoni ali uredbami; (iii) zahtevke, ki nastanejo zaradi ustreznih zakonov za zaščito pravic potrošnikov ali podobne zakonodaje.

12.3  Če ni drugače navedeno v tem členu 12.3, noben del te pogodbe EULA ni namenjen in ne bo tolmačen tako, da kateri koli fizični ali pravni osebi (razen tukaj navedenih strank) dodeljuje kakršne koli pravice, prednosti ali rešitve oziroma nobeni taki osebi ne dodeljuje nobenih obveznosti ali odgovornosti stranke v pogodbi.  Ne glede na zgoraj navedeno potrjujete in se strinjate, da so družba Apple in njene podružnice upravičene tretje stranke pogodbe EULA ter da bo imela družba Apple ob vašem sprejetju pogodbe EULA pravico (in se bo štelo, da je sprejela pravico) do uveljavitve pogodbe EULA proti vam kot upravičena tretja stranka.

12.4  Družba Google, njena povezana podjetja, podružnice ali dajalci licenc, družba Apple, njena povezana podjetja, podružnice ali dajalci licenc niso odgovorni za kakršne koli zahtevke, ki bi jih lahko vi sami ali tretja stranka vložili v povezavi z aplikacijo ali v povezavi z vašo posestjo ali uporabo aplikacije, kar med drugim vključuje: (i) zahtevke glede odgovornosti proizvajalca; (ii) zahtevke, ki trdijo, da aplikacija ni skladna z veljavnimi zakoni ali uredbami; (iii) zahtevke, ki nastanejo zaradi ustreznih zakonov za zaščito pravic potrošnikov ali podobne zakonodaje.

12.5 Zaradi uporabe aplikacije lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.  Družba Canon ni odgovorna za nobene stroške ali odgovornosti mobilnega prenosa podatkov, ki nastanejo zaradi uporabe aplikacije.  Pri svojem mobilnem operaterju preverite, ali vam bodo zaračunali stroške mobilnega prenosa podatkov.   

13. Zavarovanje pred zahtevki

13.1  Strinjate se, da vsem ponudnikom in povezanim vodilnim, direktorjem, agentom in zaposlenim podeljujete zavarovanje pred kakršnimi koli zahtevki z vaše strani, kar vključuje vse izgube, odgovornost, zahtevke, škodo, stroške, vzroke dejanj, tožbe, sodne postopke, odločitve, nagrade, izvršbe in zastavne pravice, kar vključuje odvetniške stroške, ne glede na to ali nastanejo prek tretjih strank ali drugače zaradi:  (i) vaše kršitve kakršnega koli zastopanja, garancije, zaobljube ali obveznosti, ki je določena v tej pogodbi EULA (ali kakršne koli druge kršitve vaše pogodbe z družbo Canon na osnovi te pogodbe EULA); (ii) kakršnih koli informacij, uporabniško ustvarjene vsebine ali drugega gradiva, ki ga prenesete, pošljete ali zagotovite prek naprave; (iii) vaše kršitve katerega koli zakona ali vaše kršitve pravic tretje stranke, kar vključuje vaše kršitve avtorskih ali drugih pravic katere koli fizične ali pravne osebe.

13.2  Obveznost zavarovanja pred zahtevki, opisana v členu 13.1 zgoraj, bo veljala naprej tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe EULA.

14. Osebni podatki

Družba Canon samodejno zbira in analizira tehnične podatke o uporabi iz vaše naprave, s čimer olajša delovanje vaše naprave. Več o tem, katere podatke zbiramo in na kakšen način jih uporabljamo, lahko preberete v ustreznih razdelkih Pravilnika o varovanju zasebnosti kupcev Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB).

Za zbiranje vaših podatkov o uporabi uporabljamo storitev Google Analytics. Več informacij o storitvi Google Analytics lahko dobite na naslovu www.google.com/policies/privacy/partners – glejte poglavje »Kako Google uporablja podatke s spletnih mest ali iz aplikacij, ki uporabljajo naše storitve«.

15. Pogoji, obvestila programske opreme tretjih strank

15.1  Določeni deli aplikacije lahko uporabljajo ali vključujejo programsko opremo tretjih strank, za katero veljajo licenčni pogoji odprtokodne licence ali licenčne pogodbe tretjih strank (» programska oprema tretjih strank «).  Potrjujete, sprejemate in se strinjate, da za vašo pravico do uporabe tovrstne programske opreme tretjih strank kot del ali v povezavi s katero koli aplikacijo veljajo pogoji in določila odprtokodne licence in/ali licence tretjih strank, ki veljajo za to programsko opremo tretjih strank, kar brez omejitve vključuje vanje vključene potrditve, licenčne pogoje in zavrnitve odgovornosti.  V primeru spora med določili te pogodbe EULA in določili v odprtokodni licenci ali licenci tretjih oseb za uporabo ustrezne programske opreme tretjih strank bodo prevladala določila odprtokodne licence oziroma licence za programsko opremo tretjih strank.

15.2  V določenih delih aplikacije lahko vzpostavite povezavo med aplikacijo in izbranimi platformami, ki niso v lasti ali upravljanju družbe Canon, kot je označeno v aplikaciji (» platforme tretjih strank «), ki od vas lahko zahtevajo prijavo v njihov račun prek platforme tretje stranke.  Potrjujete, sprejemate in se strinjate, da družba Canon ni na nikakršen način odgovorna za vaš račun v platformi tretje stranke oziroma za dejavnosti, ki so povezane z vašo uporabo platform tretjih strank, kar med drugim vključuje vašo prijavo v lastni račun na platformi tretje stranke. 

15.3   V določenih delih aplikacije so zagotovljena obvestila in odprtokodne licence od teh skupnosti in tretjih strank, ki uravnavajo uporabo teh delov. Kakršne koli licence, ki so podeljene v skladu s to pogodbo EULA, ne vplivajo na pravice in obveznosti, ki bi jih lahko imeli v skladu s tovrstnimi odprtokodnimi licencami, vendar bodo členi z zavrnitvijo jamstva in omejitvijo odgovornosti v tej pogodbi EULA veljali v za vse elemente aplikacije.

15.4   Android™, Google Play™ in povezane blagovne in storitvene znamke, imena in logotipi so lastnina družbe Google, Inc.

15.5 Apple®, App Store® in povezane blagovne ter storitvene znamke, imena in logotipi so lastnina družbe Apple, Inc. 

15.6 Spodnji pogoji tretjih strank so vdelani tukaj in so del teh licenčnih pogojev:

Če prenesete aplikacijo, sprejemate in se strinjate tudi z naslednjimi licenčnimi pogodbami:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Ostalo Ta pogodba EULA, vključno z dokumenti, na katere se sklicuje, predstavlja celotno pogodbo med Vami in družbo Canon v povezavi z aplikacijo in: (i) nadomešča vso predhodno ali istočasno ustno ali pisno komunikacijo, predloge in predstavitve v povezavi s to tematiko; (ii) ima prednost pred katerimi koli konfliktnimi ali dodatnimi določbami ali sprejetjem oziroma podobno komunikacijo med strankami med trajanjem te pogodbe EULA. Če je katera koli določba te pogodbe EULA razglašena za neveljavno, bodo ostale določbe še vedno veljale, razen če bi njihova veljavnost  razveljavila namen te pogodbe EULA. Ta pogodba EULA bo v največjem možnem obsegu dovoljena v skladu z ustrezno zakonodajo.   Nobena sprememba te pogodbe EULA ni zavezujoča, če ni izražena pisno in podpisana s strani ustreznega predstavnika obeh strani.  Ta pogodba EULA je zavezujoča in bo veljala tudi v imenu dedičev, naslednikov in pravnih naslednikov tukaj navedenih strank.  Če katera koli stran ne more uveljaviti katere koli pravice zaradi kršitve katere koli določbe te pogodbe EULA s strani druge stranke, to ne bo obravnavano kot odrekanje določbi, ki je bila kršena, ali kateri koli tukaj navedeni pravici.

© 2020 Canon Europa N.V., Nizozemska.  Vse pravice pridržane.