LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA
Za aplikacijo Canon Mini Print

Zadnja posodobitev: 9. april 2019

POMEMBNO – PAZLJIVO PREBERITE: Pri uporabi te aplikacije (kot je določeno spodaj) upoštevajte določila te licenčne pogodbe za končnega uporabnika. Če se strinjate s temi pogoji, spodaj kliknite »Sprejmem«. Če se ne strinjate s temi pogoji, spodaj kliknite »Zavračam« in takoj izbrišite to aplikacijo s svoje naprave.

Ta licenčna pogodba za končnega uporabnika (»EULA«) je pravna pogodba med Vami (kot fizično ali pravno osebo) in družbo Canon Europa N.V., kot dajalcem licence (»Dajalec licence« ali »Canon«) za aplikacijo »Canon Mini Print« (»Aplikacija«), ki vzpostavi povezavo z mini tiskalnikom za fotografije Canon Zoemini in instant fotoaparat s tiskalnikom Canon Zoemini (»Tiskalnik«). »Vi« ali »vaš«, kot je tukaj uporabljeno, pomeni fizično ali pravno osebo, ki ji je podeljena licenca po tej pogodbi EULA. Pri uporabi te aplikacije upoštevajte določila v tej pogodbi EULA.

S SPREJEMOM TE POGODBE EULA ALI Z DRUGAČNO UPORABO APLIKACIJE POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA STE PREBRALI, RAZUMELI IN SE STRINJALI, DA BODO ZA VAS VELJALI VSI NASLEDNJI POGOJI IN DOLOČILA: (1) TE POGODBE EULA; (2) KAKRŠNIH KOLI LICENC TRETJIH STRANK ZA USTREZNO PROGRAMSKO OPREMO TRETJIH STRANK, KI SE UPORABLJA V SPODAJ NAVEDENI APLIKACIJI ALI SKUPAJ Z NJO.

POLEG TEGA POTRJUJETE, DA STE DOSEGLI POLNOLETNOST V SVOJI DRŽAVI IN SE LAHKO V SVOJEM IMENU ZAKONITO STRINJATE S POGOJI TE POGODBE EULA. ČE SE NE STRINJATE Z VSEMI POGOJI IN DOLOČILI TE POGODBE EULA IN/ALI NIMATE POOBLASTILA, DA SE STRINJATE Z DOLOČILI TE POGODBE EULA V IMENU SVOJEGA PODJETJA, NE NAMEŠČAJTE IN NE UPORABLJAJTE APLIKACIJE.

1. Mobilna aplikacija Termin »aplikacija« v tej pogodbi EULA pomeni: (i) programsko aplikacijo, ki jo ponuja družba Canon pod imenom »Canon Mini Print Application«, ki jo poskušate prenesti iz trgovine Google Play™, ki jo upravlja družba Google, Inc. (»Google«), za licencirano uporabo na mobilni napravi, označeni z blagovno znamko Android™, oziroma na kateri koli drugi programski platformi na osnovi sistema Android, ki deluje na brezžični mobilni napravi, ali na mobilni napravi blagovne znamke Apple® oziroma drugi programski platformi na osnovi sistema Apple, ki deluje na brezžični mobilni napravi (vsaka od teh se imenuje »Naprava«); (ii) katero koli povezano elektronsko dokumentacijo za aplikacijo.

2. Podelitev licence Canon vam podeljuje osebno, neeksluzivno licenco, ki jo je mogoče preklicati in jo ni mogoče prenesti, za prenos, namestitev in uporabo aplikacije na eni sami napravi, ki jo Vi sami uporabljate, ter za dostop in uporabo aplikacije na tovrstni napravi izključno v skladu s pogoji in določili te pogodbe EULA. Ta pogodba EULA velja za posodobitve ali dodatke k izvirni aplikaciji, ki jih zagotavlja družba Canon, če zagotavlja tovrstne posodobitve, vendar družba Canon in njeni dajalci licenc nimajo nikakršne obveznosti zagotavljanja nikakršnih posodobitev ali dodatkov.

3. Omejitve Ne boste: (i) povratno prevajali, izvajali obratnega inženirstva, razstavljali, poskušali izpeljati izvorne kode ali dešifrirati aplikacijo; (ii) opravljali nikakršnih sprememb, prilagoditev, izboljšav, obogatitev ali prevodov aplikacije oziroma poskušali iz nje izpeljati druga dela; (iii) kršili katere koli veljavne zakone, predpise ali pravilnike v povezavi z vašim dostopom do aplikacije; (iv) odstranjevali, spreminjali ali zakrili kakršne koli lastniške informacije (vključno z obvestili o zaščiti avtorskih pravic ali blagovne znamke) podjetja Canon ali povezanih podjetij, partnerjev, dobaviteljev ali dajalcev licenc za aplikacijo ali drugače zakrili informacije oziroma spreminjali aplikacijo; (v) namestili, uporabljali ali dovolili obstoj aplikacije na več kot eni (1) napravi istočasno ali na kateri koli drugi mobilni napravi ali računalniku drugače kot z ločenim prenosom aplikacije, pri čemer velja ločena licenca za vsak prenos (vendar ta omejitev ne omejuje vaše pravice ponovne namestitve naprave v napravi, na katero ste jo prenesli); (vi) distribuirali ali povezali aplikacijo z več napravami ali drugimi storitvami; (vii) aplikacijo delili prek omrežja ali drugega okolja, v katerem jo lahko uporablja ali do nje dostopa več uporabnikov ali naprav istočasno.

4. Uporabniško ustvarjena vsebina

4.1 Kakršna koli vsebina, ki jo pošljete ali prenesete v aplikacijo ali prek nje v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, velja za »uporabniško ustvarjeno vsebino«. Izjavljate in jamčite, da imate pravico do uporabe in prenosa vse uporabniško ustvarjene vsebine v aplikaciji z vaše naprave. Z ustvarjanjem, prenosom, pošiljanjem ali objavo uporabniško ustvarjene vsebine prek aplikacije v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način družbi Canon, njenim povezanim podjetjem ali podružnicam in povezanim platformam za mobilne naprave in ponudnikom storitev ter tretjim strankam, ki jih družba Canon pooblašča za distribucijo skeniranih in prenesenih podatkov prek aplikacije, podeljujete izrecno, neprekinjeno, nepreklicno, brezplačno, globalno in neeksluzivno licenco za prilagajanje, spreminjanje, oblikovanje, brisanje, prevajanje, prenos ali uporabo vse tovrstne uporabniško ustvarjene vsebine brez kakršnih koli obveznosti, obvestil ali nadomestil za vas in izključno za naslednje namene: (1) tiskanje uporabniško ustvarjene vsebine na tiskalniku prek aplikacije in (2) delitev uporabniško ustvarjene vsebine prek platform tretjih strank (kot je določeno spodaj). Ta licenca je podeljena družbi Canon, njenim povezanim podjetjem ali podružnicam, in povezanim platformam za mobilne naprave, ponudnikom storitev in pooblaščenim tretjim strankam v povezavi z uporabo tovrstne uporabniško ustvarjene vsebine v povezavi s Storitvami in kakršnimi koli njihovimi poznejšimi različicami ali spremembami. Družba Canon si na nikakršen način ne lasti uporabniško ustvarjene vsebine.

4.2 Strinjate se, sprejemate in potrjujete, da družba Canon, njena povezana podjetja ali podružnice in povezane platforme za mobilne naprave ter ponudniki storitev in tretje stranke, ki jih družba Canon pooblašča za distribucijo poslanih ali prenesenih informacij prek aplikacije, lahko spreminjajo, prilagajajo, znova oblikujejo in na druge načine spremenijo ali uporabijo vašo uporabniško ustvarjeno vsebino, da bo ta izpolnjevala zahteve standardov, protokolov, formatov in zahtev, ki so združljivi z aplikacijo, za tiskanje vaše uporabniško ustvarjene vsebine prek tiskalnika ali delitev vaše uporabniško ustvarjene vsebine s platformami tretjih strank.

4.3 Poleg uporabniško ustvarjene vsebine lahko aplikacija zbira tudi določene druge informacije. Te informacije: (i) lahko vključujejo tehnične informacije o napravi, v kateri uporabljate aplikacijo; (ii) so lahko zahtevane za optimalno delovanje aplikacije; (iii) se lahko uporabljajo v povezavi s tehnično podporo, ki jo ponuja družba Canon.

5. Obvestilo o pravicah intelektualne lastnine Družba Canon, njena povezana podjetja ali dajalci licenc si lastijo ali imajo licenco za aplikacijo in vse z njo povezane pravice, kar brez omejitev vključuje tukaj navedene lastninske pravice (kar brez omejitev vključuje izvorno kodo, objektno kodo, slike, fotografije, animacije, video in zvočne posnetke, glasbo, besedilo in »vdelane aplikacije«, ki so vdelane v samo aplikacijo, vendar ne vključujejo programske opreme tretjih strank), natisnjeno spremno gradivo in vsako kopijo aplikacije ter tukaj navedene pravice do intelektualne lastnine (kar vključuje vse avtorske pravice, patente, blagovne znamke, trgovske skrivnosti in pravice do objave). Če ni izrecno in nedvomno drugače navedeno tukaj, nimate in vam družba Canon ne podeljuje nikakršnih izrecnih ali impliciranih pravic (v skladu z implikacijo, načelom estopel ali drugo pravno teorijo) do kakršne koli intelektualne lastnine. Tovrstne pravice v celoti zadrži družba Canon, njena povezana podjetja ali dajalci licenc. Potrjujete in se strinjate, da boste Vi sami (in ne družbe Canon, Apple, Google ali kateri koli drugi ponudnik platforme ali storitev za aplikacijo) v celoti odgovorni za preiskavo, obrambo, nadomestilo in razrešitev kakršnih koli zahtevkov ali tožb, povezanih s kršitvijo intelektualne lastnine, ali katere koli druge škode ali zahtevkov, ki nastanejo iz vaše uporabe aplikacije ali dostopa do nje.

6. Pridržanje pravic Družba Canon in njena povezana podjetja ali podružnice in dajalci licenc si pridržujejo vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene v skladu s to pogodbo EULA.

7. Prenehanje Ta pogodba EULA stopi v veljavo od prvega datuma, na katerega sprejmete določila te pogodbe EULA ali drugače uporabite aplikacijo. Brez prejudica do kakršnih koli drugih pravic katerega koli drugega »ponudnika« (kot je določeno v razdelku 9 spodaj) ali kot je drugače določeno tukaj, bo ta pogodba EULA prenehala veljati brez obvestila, če ne upoštevate katerega koli pogoja ali določila v tej pogodbi EULA. S tem pogojem se strinjate in ga sprejemate. V takem primeru morate nemudoma uničiti vse kopije aplikacije, vse povezane materiale in komponente. To pogodbo EULA lahko prekinete tudi tako, da aplikacijo izbrišete z naprave.

8. Tiskanje dokumentacije Ta aplikacija vsebuje dokumentacijo, ki je na voljo samo v elektronski obliki. Če želite, lahko natisnete to elektronsko dokumentacijo. Obvestila o avtorskih pravicah morate reproducirati in vključiti v kopije elektronske dokumentacije ali aplikacije, ki ste jih naredili v skladu s tem dovoljenjem.

9. ZAVRNITEV JAMSTEV

9.1 APLIKACIJA JE ZAGOTOVLJENA »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA ALI PREDPOSTAVKE, IZRECNE ALI NAKAZANE, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE IMPLICIRANA JAMSTVA IN PREDPOSTAVKE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. SAMI NOSITE CELOTNO TVEGANJE GLEDE KAKOVOSTI IN DELOVANJA APLIKACIJE. ČE SE BO APLIKACIJA IZKAZALA ZA POMANJKLJIVO, PREVZAMETE CELOTNE STROŠKE VSEH POTREBNIH SERVISIRANJ, POPRAVIL ALI POPRAVKOV. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE IMPLICIRANIH JAMSTEV ALI PREDPOSTAVK, ZATO ZGORNJE IZKLJUČITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO. V SKLADU Z ZAKONODAJO V VAŠI DRŽAVI BOSTE MORDA IMELI DODATNE PRAVICE.

9.2 DRUŽBA, NJENA POVEZANA PODJETJA, PODRUŽNICE ALI DAJALCI LICENC, DRUŽBA GOOGLE IN NJENA POVEZANA PODJETJA, PODRUŽNICE ALI DAJALCI LICENC, DRUŽBA APPLE, NJENA POVEZANA PODJETJA, PODRUŽNICE ALI DAJALCI LICENC, PA TUDI POVEZANI PONUDNIKI PLATFORME ZA MOBILNE NAPRAVE ALI STORITEV, KI SO POVEZANI Z DRUŽBO CANON (S SKUPNIM IMENOM »PONUDNIKI«), NE JAMČIJO, DA BO APLIKACIJA: (I) IZPOLNILA VAŠE ZAHTEVE ALI DA BO DELOVANJE APLIKACIJE POTEKALO BREZ PREKINITEV ALI NAPAK; (II) ZDRUŽLJIVA ALI BO DELOVALA Z VAŠO NAPRAVO ALI KATERO KOLI DRUGO STROJNO OPREMO, PROGRAMSKO OPREMO, OPREMO ALI NAPRAVO, KI JE NAMEŠČENA ALI PA JO UPORABLJATE SKUPAJ S SVOJO NAPRAVO. POLEG TEGA POTRJUJETE, DA LAHKO TEŽAVE Z ZDRUŽLJIVOSTJO IN INTEROPERABILNOSTJO PRIVEDEJO DO POSLABŠANJA ALI PRENEHANJA DELOVANJA VAŠE NAPRAVE IN POVZROČIJO TRAJNO ŠKODO NA VAŠI NAPRAVI, IZGUBO PODATKOV V NJEJ IN DEGRADACIJO PROGRAMSKE OPREME IN DATOTEK V VAŠI NAPRAVI. POTRJUJETE, SPREJEMATE IN SE STRINJATE, DA NOBEN PONUDNIK (VKLJUČNO S PONUDNIKI STORITEV NA LETIH ALI TELEKOMUNIKACIJSKIMI OPERATERJI) NE BODO NA NIKAKRŠEN NAČIN ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI IZGUBE, KI NASTANEJO ZARADI TEŽAV Z ZDRUŽLJIVOSTJO ALI INTEROPERABILNOSTJO ALI V POVEZAVI Z NJIMI.

9.3 V NAJVEČJEM OBSEGU, KOT GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, NOBEN PONUDNIK NA NOBEN NAČIN NE JAMČI IN NE DAJE NOBENIH GARANCIJ, DA KAKRŠNA KOLI VSEBINA, KI BI JO LAHKO SHRANILI ALI DO NJE DOSTOPALI PREK APLIKACIJE, NE BO NEHOTE POŠKODOVANA, DEGRADIRANA, IZGUBLJENA, NAPADENA TER PODVRŽENA VIRUSOM, MOTNJAM, HEKERSKIM NAPADOM, VARNOSTNIM VDOROM ALI BRISANJU V SKLADU S POGOJI V TEJ POGODBI EULA. NOBEN PONUDNIK NE BO ODGOVOREN IN VSAK POSEBEJ ZANIKA VSAKRŠNO S TEM POVEZANO ODGOVORNOST, ČE PRIDE DO TOVRSTNE ŠKODE, DEGRADACIJE, IZGUBE, NAPADA, VIRUSOV, MOTENJ, HEKERSKIH NAPADOV, VARNOSTNIH VDOROV ALI BRISANJA.

9.4 ZA DOSTOP DO KAKRŠNEGA KOLI GRADIVA, KI GA PRENESETE IN POŠLJETE IZ SVOJE NAPRAVE ALI GA PRIDOBITE NA KATERI KOLI DRUG NAČIN MED UPORABO APLIKACIJE, STE V CELOTI SAMI ODGOVORNI IN PREVZEMATE VSA TVEGANJA. SAMI PREVZEMATE VSO ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO NA VAŠI NAPRAVI ALI IZGUBO PODATKOV, KI NASTANE ZARADI UPORABE APLIKACIJE. POLEG TEGA POTRJUJETE, DA APLIKACIJA NI NAMENJENA ALI PRIMERNA ZA UPORABO V VSEH SITUACIJAH ALI OKOLJIH, KJER SO LAHKO OKVARE, ZAMUDE, NAPAKE ALI NETOČNOSTI V VSEBINI, PODATKIH ALI INFORMACIJAH, KI SO ZAGOTOVLJENE PREK APLIKACIJE, PREPOVEDANE Z ZAKONOM ALI DRUGIMI UREDBAMI.

10. ZANIKANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

10.1 NOBEN PONUDNIK NE BO V NOBENEM PRIMERU ODGOVOREN ZA NOBENO NASTALO ŠKODO, KAR BREZ OMEJITEV VKLJUČUJE IZGUBO POSLOVANJA ALI OSEBNEGA DOBIČKA, IZGUBO POSLOVNIH ALI OSEBNIH INFORMACIJ, PREKINITEV POSLOVANJA ALI DRUGO ODŠKODNINSKO, NENAMERNO, POSLEDIČNO, KAZENSKO, POSEBNO ALI REPREZENTATIVNO ŠKODO, KI NASTANE ZARADI APLIKACIJE NJENE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE, ČETUDI SE PONUDNIKI ZAVEDAJO MOŽNOSTI TOVRSTNE ŠKODE, KAR VKLJUČUJE ŠKODO, KI NASTANE ZARADI ALI V POVEZAVI Z NASLEDNJIM: (I) NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA ALI SPREMINJANJA VAŠIH PRENOSOV, PODATKOV, UPORABNIŠKO USTVARJENE VSEBINE ALI VAŠE NAPRAVE; (II) BRISANJEM, DEGRADACIJO ALI NEZMOŽNOSTJO SHRANJEVANJA IN/ALI POŠILJANJA OZIROMA PREJEMANJA VAŠIH PRENOSOV, PODATKOV, UPORABNIŠKO USTVARJENE VSEBINE ALI NAPRAVE, KI NASTANE ZARADI VAŠE UPORABE APLIKACIJE; (III) IZJAV ALI VEDENJA KATERE KOLI TRETJE STRANKE, KI NASTANE KOT POSLEDICA VAŠE UPORABE APLIKACIJE, KAR VKLJUČUJE VAŠ DOSTOP DO STORITEV TRETJIH STRANK; (IV) KAKRŠNIMI KOLI DRUGIMI ZADEVAMI, POVEZANIMI Z APLIKACIJO.

10.2 STRINJATE SE, DA BOSTE PREVZELI VSE ODGOVORNOST ZA DOSEGANJE ŽELENIH REZULTATOV IN ZA NAMESTITEV, UPORABO IN REZULTATE, KI JIH PRIDOBITE IZ APLIKACIJE. NEKATERE DRŽAVE ALI PRAVNE PRISTOJNOSTI NE DOVOLJUJEJO OMEJITEV ALI IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ZA NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA OSEBNE POŠKODBE ALI SMRT, KI NASTANEJO KOT POSLEDICA MALOMARNOSTI KATEREGA KOLI TUKAJ NAVEDENEGA PONUDNIKA, ZATO ZGORNJE OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE MORDA NE BODO VELJALE ZA VAS.

11. Veljavna zakonodaja/Omejitve pri izvozu/Skladnost z zakonodajo

Za to pogodbo EULA bo veljala zakonodaja Anglije in Walesa.

S tem potrjujete, da ne boste neposredno ali posredno izvozili, znova izvozili, preposlali ali oddali aplikacijo ali kateri koli njen del oziroma povezane informacije in medijsko vsebino na način, ki krši katero koli zakonodajo, uredbe in predpise ki urejajo izvoz, kar med drugim vključuje Zakon o urejanju izvoza iz leta 1979 iz ZDA in druge veljavne državne ali zakone in predpise EU ter uredbe za njihovo uporabo, kot je povezano z dejavnostmi, ki se izvajajo v skladu s to pogodbo, niti boste tega na kakršen koli način naročili svojemu posredniku.

Izjavljate in jamčite, da niste: (i) v nobeni državi, za katero velja trgovinski embargo ali pa je označena kot država ali vlada, ki »podpira terorizem« oziroma je (ii) uvrščena na kateri koli državni seznam ZDA kot prepovedana ali omejena stranka, kar med drugim vključuje seznam posameznikov, ki so posebej navedeni na seznamu finančnega ministrstva ZDA, ali posebej označenih prepovedanih oseb ali pravnih oseb na seznamu ministrstva za trgovino ZDA.

12. Druga pravila, omejitve, obveznosti pravice in obvestila, povezana z uporabo mobilne aplikacije

12.1 Potrjujete, da je (i) ta pogodba EULA sklenjena samo med Vami in družbo Canon in je niste sklenili z družbo Google, Apple ali katerim koli ponudnikom platforme ali storitve za aplikacije in da (ii) družba Canon (in ne družbi Google ali Apple) nosi izključno odgovornost za aplikacijo in njeno vsebino. Za vašo uporabo aplikacije in storitev z napravo brez omejitev veljajo pravila uporabe, ki jih postavi družba Google ali Apple (odvisno od tega, katera pravila mora upoštevati vaša naprava), kar med drugim vključuje pravila za uporabo naprav s sistemom Android, ki so na voljo na https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html oziroma v trgovini Google Play, ali pravila za uporabo naprav Apple, ki so navedena v pogojih in določilih trgovine Apple App Store®, ki so na voljo na https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html. Ustrezne določbe teh pravil so v to pogodbo vključena s tem sklicem.

12.2 Družba Google, njena povezana podjetja, podružnice ali dajalci licenc, družba Apple, njena povezana podjetja, podružnice ali dajalci licenc, ali kateri koli ponudnik platforme ali storitev za aplikacijo (vključno s ponudniki storitev na letih ali telekomunikacijskimi operaterji) ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršne koli zahtevke, ki bi jih lahko vi sami ali tretja stranka vložili v povezavi z aplikacijo (kar vključuje njeno prodajo in distribucijo) ali v povezavi z vašo posestjo ali uporabo aplikacije, kar med drugim vključuje: (i) zahtevke glede odgovornosti proizvajalca; (ii) zahtevke, ki trdijo, da aplikacija ni skladna z veljavnimi zakoni ali uredbami; (iii) zahtevke, ki nastanejo zaradi ustreznih zakonov za zaščito pravic potrošnikov ali podobne zakonodaje.

12.3 Če ni drugače navedeno v tem členu 12.3, noben del te pogodbe EULA ni namenjen in ne bo tolmačen tako, da kateri koli fizični ali pravni osebi (razen tukaj navedenih strank) dodeljuje kakršne koli pravice, prednosti ali rešitve oziroma nobeni taki osebi ne dodeljuje nobenih obveznosti ali odgovornosti stranke v pogodbi. Ne glede na zgoraj navedeno potrjujete in se strinjate, da so družba Apple in njene podružnice upravičene tretje stranke pogodbe EULA ter da bo imela družba Apple ob vašem sprejetju pogodbe EULA pravico (in se bo štelo, da je sprejela pravico) do uveljavitve pogodbe EULA proti vam kot upravičena tretja stranka.

12.4 Družba Google, njena povezana podjetja, podružnice ali dajalci licenc, družba Apple, njena povezana podjetja, podružnice ali dajalci licenc niso odgovorni za kakršne koli zahtevke, ki bi jih lahko vi sami ali tretja stranka vložili v povezavi z aplikacijo ali v povezavi z vašo posestjo ali uporabo aplikacije, kar med drugim vključuje: (i) zahtevke glede odgovornosti proizvajalca; (ii) zahtevke, ki trdijo, da aplikacija ni skladna z veljavnimi zakoni ali uredbami; (iii) zahtevke, ki nastanejo zaradi ustreznih zakonov za zaščito pravic potrošnikov ali podobne zakonodaje.

12.5 Zaradi uporabe aplikacije lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Družba Canon ni odgovorna za nobene stroške ali odgovornosti mobilnega prenosa podatkov, ki nastanejo zaradi uporabe aplikacije. Pri svojem mobilnem operaterju preverite, ali vam bodo zaračunali stroške mobilnega prenosa podatkov.

13. Zavarovanje pred zahtevki

13.1 Strinjate se, da vsem ponudnikom in povezanim vodilnim, direktorjem, agentom in zaposlenim podeljujete zavarovanje pred kakršnimi koli zahtevki z vaše strani, kar vključuje vse izgube, odgovornost, zahtevke, škodo, stroške, vzroke dejanj, tožbe, sodne postopke, odločitve, nagrade, izvršbe in zastavne pravice, kar vključuje odvetniške stroške, ne glede na to ali nastanejo prek tretjih strank ali drugače zaradi: (i) vaše kršitve kakršnega koli zastopanja, garancije, zaobljube ali obveznosti, ki je določena v tej pogodbi EULA (ali kakršne koli druge kršitve vaše pogodbe z družbo Canon na osnovi te pogodbe EULA); (ii) kakršnih koli informacij, uporabniško ustvarjene vsebine ali drugega gradiva, ki ga prenesete, pošljete ali zagotovite prek naprave; (iii) vaše kršitve katerega koli zakona ali vaše kršitve pravic tretje stranke, kar vključuje vaše kršitve avtorskih ali drugih pravic katere koli fizične ali pravne osebe.

13.2 Obveznost zavarovanja pred zahtevki, opisana v členu 13.1 zgoraj, bo veljala naprej tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe EULA.

14. Osebni podatki

Družba Canon samodejno zbira in analizira tehnične podatke o uporabi iz vaše naprave, s čimer olajša delovanje vaše naprave. Več o tem, katere podatke zbiramo in na kakšen način jih uporabljamo, lahko preberete v ustreznih razdelkih Pravilnika o varovanju zasebnosti kupcev Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB).

Za zbiranje vaših podatkov o uporabi uporabljamo storitev Google Analytics. Več informacij o storitvi Google Analytics lahko dobite na naslovu www.google.com/policies/privacy/partners – glejte poglavje »Kako Google uporablja podatke s spletnih mest ali iz aplikacij, ki uporabljajo naše storitve«.

15. Pogoji, obvestila programske opreme tretjih strank

15.1 Določeni deli aplikacije lahko uporabljajo ali vključujejo programsko opremo tretjih strank, za katero veljajo licenčni pogoji odprtokodne licence ali licenčne pogodbe tretjih strank (»programska oprema tretjih strank«). Potrjujete, sprejemate in se strinjate, da za vašo pravico do uporabe tovrstne programske opreme tretjih strank kot del ali v povezavi s katero koli aplikacijo veljajo pogoji in določila odprtokodne licence in/ali licence tretjih strank, ki veljajo za to programsko opremo tretjih strank, kar brez omejitve vključuje vanje vključene potrditve, licenčne pogoje in zavrnitve odgovornosti. V primeru spora med določili te pogodbe EULA in določili v odprtokodni licenci ali licenci tretjih oseb za uporabo ustrezne programske opreme tretjih strank bodo prevladala določila odprtokodne licence oziroma licence za programsko opremo tretjih strank.

15.2 V določenih delih aplikacije lahko vzpostavite povezavo med aplikacijo in izbranimi platformami, ki niso v lasti ali upravljanju družbe Canon, kot je označeno v aplikaciji (»platforme tretjih strank«), ki od vas lahko zahtevajo prijavo v njihov račun prek platforme tretje stranke. Potrjujete, sprejemate in se strinjate, da družba Canon ni na nikakršen način odgovorna za vaš račun v platformi tretje stranke oziroma za dejavnosti, ki so povezane z vašo uporabo platform tretjih strank, kar med drugim vključuje vašo prijavo v lastni račun na platformi tretje stranke.

15.3 V določenih delih aplikacije so zagotovljena obvestila in odprtokodne licence od teh skupnosti in tretjih strank, ki uravnavajo uporabo teh delov. Kakršne koli licence, ki so podeljene v skladu s to pogodbo EULA, ne vplivajo na pravice in obveznosti, ki bi jih lahko imeli v skladu s tovrstnimi odprtokodnimi licencami, vendar bodo členi z zavrnitvijo jamstva in omejitvijo odgovornosti v tej pogodbi EULA veljali v za vse elemente aplikacije.

15.4 Android™, Google Play™ in povezane blagovne in storitvene znamke, imena in logotipi so lastnina družbe Google, Inc.

15.5 Apple®, App Store® in povezane blagovne ter storitvene znamke, imena in logotipi so lastnina družbe Apple, Inc.

15.6 Spodnji pogoji tretjih strank so vdelani tukaj in so del teh licenčnih pogojev:

Če prenesete aplikacijo, sprejemate in se strinjate tudi z naslednjimi licenčnimi pogodbami:

GPUImage2
Avtorske pravice (c) 2015, Brad Larson.

Redistribucija in uporaba v izvorni in binarni obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Redistribucije izvorne kode morajo vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo zavrnitev odgovornosti.

Redistribucije v binarni obliki morajo v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji, vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo zavrnitev odgovornosti.

Ime ogrodja GPUImage niti imena oseb, ki prispevajo vanj, se ne smejo uporabljati za promoviranje izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez izrecnega prehodnega pisnega dovoljenja.

IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN ČLANI DRUŽBE ZAGOTAVLJAJO TO PROGRAMSKO OPREMO »KAKRŠNA JE« TER KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAKAZANA JAMSTVA, MED DRUGIM NAKAZANI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, SO ZAVRNJENA. IMETNIK AVTORSKIH PRAVIC ALI ČLANI DRUŽBE NE MOREJO V NOBENEM PRIMERU BITI ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NENAMERNO, POSEBNO, REPREZENTATIVNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; NEZMOŽNOST UPORABE, IZGUBO PODATKOV ALI DOBIČKA; ALI PREKINITEV POSLOVANJA), NE GLEDE NA TO, KAKO JE BILA POVZROČENA, IN NE GLEDE NA TEORIJO ODGOVORNOSTI, BODISI POGODBENO, STROGO ODGOVORNOST ALI ODŠKODNINSKO (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI KAKO DRUGAČE), KI BI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NASTALA ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BIL UPORABNIK OPOZORJEN NA MOŽNOST TOVRSTNE ŠKODE.

Android-GPUImage
Avtorske pravice (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Podeljena licenca Apache, različica 2.0 (»licenca«). To datoteko lahko uporabljate zgolj v skladu z licenco.

Kopijo lahko pridobite na naslovu http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Če ni drugače zahtevano z ustreznim zakonom ali pisno navedeno, distribucija programske opreme v skladu z licenco poteka na OSNOVI »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNIH KOLI izrečenih ali impliciranih JAMSTEV ALI PREDPOSTAVK. Glejte licenco za določen jezik, če si želite ogledati dovoljenja in omejitve v skladu z licenco.

Glide
Avtorske pravice (c) 2014 Google, Inc. Vse pravice pridržane.

Redistribucija in uporaba v izvorni in binarni obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Redistribucije izvorne kode morajo vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo zavrnitev odgovornosti.

Redistribucije v binarni obliki morajo v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji, vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo zavrnitev odgovornosti.

DRUŽBA GOOGLE, INC., ZAGOTAVLJA TO PROGRAMSKO OPREMO "KAKRŠNA JE" TER ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI IMPLICIRANA JAMSTVA, KAR VKLJUČUJE IMPLICIRANI JAMSTVI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA GOOGLE, INC. ALI NJENI ČLANI NE MOREJO BITI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NENAMERNO, POSEBNO, REPREZENTATIVNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; NEZMOŽNOST UPORABE, IZGUBO PODATKOV ALI DOBIČKA ALI PREKINITEV POSLOVANJA), NE GLEDE NA TO, KAKO JE BILA POVZROČENA, IN NE GLEDE NA TEORIJO ODGOVORNOSTI, BODISI POGODBENO, STROGO ODGOVORNOST ALI ŠKODNO (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI KAKO DRUGAČE), KI BI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NASTALA ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BIL UPORABNIK OPOZORJEN NA MOŽNOST ZA TAKŠNO ŠKODO.

Pogledi in zaključki v programski opremi in dokumentaciji pripadajo avtorjem in jih ni mogoče obravnavati kot uradno, izraženo ali implicirano, politiko družbe Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licenca za third_party/disklrucache:

Avtorske pravice (c) 2012 Jake Wharton

Avtorske pravice (c) 2011 The Android Open Source Project

Podeljena licenca Apache, različica 2.0 (»licenca«). To datoteko lahko uporabljate zgolj v skladu z licenco. Kopijo lahko pridobite na naslovu

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Če ni drugače zahtevano z ustreznim zakonom ali pisno navedeno, distribucija programske opreme v skladu z licenco poteka na OSNOVI »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNIH KOLI izrečenih ali impliciranih JAMSTEV ALI PREDPOSTAVK. Glejte licenco za določen jezik, če si želite ogledati dovoljenja in omejitve v skladu z licenco.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licenca za third_party/gif_decoder:

Avtorske pravice (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Vsakomur, ki pridobi kopijo te programske opreme in z njo povezane dokumentacijske datoteke (»programska oprema«), se podeljuje neplačljiva pravica do uporabe programske opreme brez omejitev, med drugim pravico do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objave, distribucije, dajanja podlicenc in/ali prodaje kopij programske opreme; prav tako se podeli pravica do zgoraj navedenega osebam, ki jim je programska oprema predložena, pod naslednjimi pogoji:

Zgoraj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenjih morata biti vključena v vse kopije ali večje dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE ZAGOTOVLJENA »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI NAKAZANEGA, MED DRUGIM BREZ JAMSTEV O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO IN NEKRŠITEV. NITI AVTORJI NITI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE MOREJO V NOBENEM PRIMERU BITI ODGOVORNI ZA KAKRŠEN KOLI ZAHTEVEK, ŠKODO ALI DRUGO ODGOVORNOST, NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA POGODBENO, ODŠKODNINSKO ALI DRUGAČNO DEJANJE, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME, ALI JE V POVEZAVI Z NJO, ALI JE POSLEDICA UPORABE, ALI UKVARJANJA S PROGRAMSKO OPREMO.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licenca za third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java in third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Brez avtorskih pravic na izvorno kodo tega razreda. Lahko se uporablja za kakršen koli namen, vendar si oglejte patent Unisys LZW za omejitve uporabe povezanega razreda LZWEncoder. Kakršne koli popravke posredujte na kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

Licenca za third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Avtorske pravice (c) 1994 Anthony Dekker

Algoritem kvantizacije NEUQUANT Neural-Net s strani Anthonyja Dekkerja, 1994. Glejte članek »Kohonen neural networks for optimal colour quantization« v »Network: Computation in Neural Systems« Vol. 5 (1994), strani 351-367, za razlago algoritma.

Katera koli stranka, ki neposredno ali posredno pridobi kopijo teh datotek od avtorja, brezplačno pridobi polno in neomejeno, globalno, plačano, brezplačno, neekskluzivno pravico in licenco za uporabo te programske opreme in datotek z dokumentacijo (»programska oprema«), kar brez omejitev vključuje pravico do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objavljanja, distribucije, podlicenciranja in/ali prodaje kopij programske opreme. Osebe, ki prejmejo kopije od teh strank, lahko počnejo enako, edina zahteva je, da ne spreminjajo tega obvestila o avtorskih pravicah.

SDWebImage
Avtorske pravice (c) 2009-2017 Olivier Poitrey, rs@dailymotion.com.

Licenca za MIT (MIT)

Vsakomur, ki pridobi kopijo te programske opreme in z njo povezane dokumentacijske datoteke (»programska oprema«), se podeljuje neplačljiva pravica do uporabe programske opreme brez omejitev, med drugim pravico do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objave, distribucije, dajanja podlicenc in/ali prodaje kopij programske opreme; prav tako se podeli pravica do zgoraj navedenega osebam, ki jim je programska oprema predložena, pod naslednjimi pogoji:

Zgoraj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenjih morata biti vključena v vse kopije ali večje dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE ZAGOTOVLJENA »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI NAKAZANEGA, MED DRUGIM BREZ JAMSTEV O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO IN NEKRŠITEV. NITI AVTORJI NITI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE MOREJO V NOBENEM PRIMERU BITI ODGOVORNI ZA KAKRŠEN KOLI ZAHTEVEK, ŠKODO ALI DRUGO ODGOVORNOST, NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA POGODBENO, ODŠKODNINSKO ALI DRUGAČNO DEJANJE, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME, ALI JE V POVEZAVI Z NJO, ALI JE POSLEDICA UPORABE, ALI UKVARJANJA S PROGRAMSKO OPREMO.

Facebook iOS SDK
Avtorske pravice (c) 2014-danes, Facebook, Inc. Vse pravice pridržane.

S tem vam podeljujemo neekskluzivno, globalno, brezplačno licenco za uporabo, kopiranje, spreminjanje in distribucijo te programske opreme v izvorni kodi ali binarni obliki za uporabo v povezavi s spletnimi storitvami in programski vmesniki, ki jih zagotavlja Facebook.

Tako kot za katero koli drugo programsko opremo z integracijo v platformo Facebook morate pri vaši uporabi te programske opreme upoštevati principe in pravilnike razvijalcev na platformi Facebook [http://developers.facebook.com/policy/]. To obvestilo o avtorskih pravicah mora biti vključeno v vse kopije ali večje dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE ZAGOTOVLJENA »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI NAKAZANEGA, MED DRUGIM BREZ JAMSTEV O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO IN NEKRŠITEV. NITI AVTORJI NITI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE MOREJO V NOBENEM PRIMERU BITI ODGOVORNI ZA KAKRŠEN KOLI ZAHTEVEK, ŠKODO ALI DRUGO ODGOVORNOST, NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA POGODBENO, ODŠKODNINSKO ALI DRUGAČNO DEJANJE, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME, ALI JE V POVEZAVI Z NJO, ALI JE POSLEDICA UPORABE, ALI UKVARJANJA S PROGRAMSKO OPREMO.

Facebook Android SDK
Avtorske pravice (c) 2014-danes, Facebook, Inc. Vse pravice pridržane.

S tem vam podeljujemo neekskluzivno, globalno, brezplačno licenco za uporabo, kopiranje, spreminjanje in distribucijo te programske opreme v izvorni kodi ali binarni obliki za uporabo v povezavi s spletnimi storitvami in programski vmesniki, ki jih zagotavlja Facebook.

Tako kot za katero koli drugo programsko opremo z integracijo v platformo Facebook morate pri vaši uporabi te programske opreme upoštevati principe in pravilnike razvijalcev na platformi Facebook [http://developers.facebook.com/policy/]. To obvestilo o avtorskih pravicah mora biti vključeno v vse kopije ali večje dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE ZAGOTOVLJENA »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI NAKAZANEGA, MED DRUGIM BREZ JAMSTEV O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO IN NEKRŠITEV. NITI AVTORJI NITI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE MOREJO V NOBENEM PRIMERU BITI ODGOVORNI ZA KAKRŠEN KOLI ZAHTEVEK, ŠKODO ALI DRUGO ODGOVORNOST, NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA POGODBENO, ODŠKODNINSKO ALI DRUGAČNO DEJANJE, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME, ALI JE V POVEZAVI Z NJO, ALI JE POSLEDICA UPORABE, ALI UKVARJANJA S PROGRAMSKO OPREMO.

Google Drive SDK
Avtorske pravice (c) Google (neznano leto).

Podeljena licenca Apache, različica 2.0 (»licenca«). To datoteko lahko uporabljate zgolj v skladu z licenco.

Kopijo lahko pridobite na naslovu http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Če ni drugače zahtevano z ustreznim zakonom ali pisno navedeno, distribucija programske opreme v skladu z licenco poteka na OSNOVI »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNIH KOLI izrečenih ali impliciranih JAMSTEV ALI PREDPOSTAVK. Glejte licenco za določen jezik, če si želite ogledati dovoljenja in omejitve v skladu z licenco.

Google Photos Library Client
Avtorske pravice (c) Google (2018).

Podeljena licenca Apache, različica 2.0 (»licenca«). To datoteko lahko uporabljate zgolj v skladu z licenco.

Kopijo lahko pridobite na naslovu http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Če ni drugače zahtevano z ustreznim zakonom ali pisno navedeno, distribucija programske opreme v skladu z licenco poteka na OSNOVI »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNIH KOLI izrečenih ali impliciranih JAMSTEV ALI PREDPOSTAVK. Glejte licenco za določen jezik, če si želite ogledati dovoljenja in omejitve v skladu z licenco.

Dropbox SDK-Java
Avtorske pravice (c) 2015 Dropbox, Inc., http://www.dropbox.com/.

Licenca za MIT (MIT)

Vsakomur, ki pridobi kopijo te programske opreme in z njo povezane dokumentacijske datoteke (»programska oprema«), se podeljuje neplačljiva pravica do uporabe programske opreme brez omejitev, med drugim pravico do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objave, distribucije, dajanja podlicenc in/ali prodaje kopij programske opreme; prav tako se podeli pravica do zgoraj navedenega osebam, ki jim je programska oprema predložena, pod naslednjimi pogoji:

Zgoraj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenjih morata biti vključena v vse kopije ali večje dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE ZAGOTOVLJENA »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI NAKAZANEGA, MED DRUGIM BREZ JAMSTEV O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO IN NEKRŠITEV. NITI AVTORJI NITI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE MOREJO V NOBENEM PRIMERU BITI ODGOVORNI ZA KAKRŠEN KOLI ZAHTEVEK, ŠKODO ALI DRUGO ODGOVORNOST, NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA POGODBENO, ODŠKODNINSKO ALI DRUGAČNO DEJANJE, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME, ALI JE V POVEZAVI Z NJO, ALI JE POSLEDICA UPORABE, ALI UKVARJANJA S PROGRAMSKO OPREMO.

Dropbox SDK-Obj-C
Avtorske pravice (c) 2015-2016 Dropbox, Inc., http://www.dropbox.com/.

Licenca za MIT (MIT)

Vsakomur, ki pridobi kopijo te programske opreme in z njo povezane dokumentacijske datoteke (»programska oprema«), se podeljuje neplačljiva pravica do uporabe programske opreme brez omejitev, med drugim pravico do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objave, distribucije, dajanja podlicenc in/ali prodaje kopij programske opreme; prav tako se podeli pravica do zgoraj navedenega osebam, ki jim je programska oprema predložena, pod naslednjimi pogoji:

Zgoraj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenjih morata biti vključena v vse kopije ali večje dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE ZAGOTOVLJENA »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI NAKAZANEGA, MED DRUGIM BREZ JAMSTEV O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO IN NEKRŠITEV. NITI AVTORJI NITI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE MOREJO V NOBENEM PRIMERU BITI ODGOVORNI ZA KAKRŠEN KOLI ZAHTEVEK, ŠKODO ALI DRUGO ODGOVORNOST, NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA POGODBENO, ODŠKODNINSKO ALI DRUGAČNO DEJANJE, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME, ALI JE V POVEZAVI Z NJO, ALI JE POSLEDICA UPORABE, ALI UKVARJANJA S PROGRAMSKO OPREMO.

ZipArchive
Avtorske pravice (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es.

Licenca za MIT (MIT)

Vsakomur, ki pridobi kopijo te programske opreme in z njo povezane dokumentacijske datoteke (»programska oprema«), se podeljuje neplačljiva pravica do uporabe programske opreme brez omejitev, med drugim pravico do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objave, distribucije, dajanja podlicenc in/ali prodaje kopij programske opreme; prav tako se podeli pravica do zgoraj navedenega osebam, ki jim je programska oprema predložena, pod naslednjimi pogoji:

Zgoraj navedeno obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenjih morata biti vključena v vse kopije ali večje dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE ZAGOTOVLJENA »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI NAKAZANEGA, MED DRUGIM BREZ JAMSTEV O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČENO UPORABO IN NEKRŠITEV. NITI AVTORJI NITI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC NE MOREJO V NOBENEM PRIMERU BITI ODGOVORNI ZA KAKRŠEN KOLI ZAHTEVEK, ŠKODO ALI DRUGO ODGOVORNOST, NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA POGODBENO, ODŠKODNINSKO ALI DRUGAČNO DEJANJE, KI IZHAJA IZ PROGRAMSKE OPREME, ALI JE V POVEZAVI Z NJO, ALI JE POSLEDICA UPORABE, ALI UKVARJANJA S PROGRAMSKO OPREMO.

Libgdx-1.6.1.zip
Avtorske pravice (c) Mario Zechner (2013).

Podeljena licenca Apache, različica 2.0 (»licenca«). To datoteko lahko uporabljate zgolj v skladu z licenco.

Kopijo lahko pridobite na naslovu http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Če ni drugače zahtevano z ustreznim zakonom ali pisno navedeno, distribucija programske opreme v skladu z licenco poteka na OSNOVI »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNIH KOLI izrečenih ali impliciranih JAMSTEV ALI PREDPOSTAVK. Glejte licenco za določen jezik, če si želite ogledati dovoljenja in omejitve v skladu z licenco.

Firebase Analytics
Avtorske pravice (c) Google (neznano leto).

Podeljena licenca Apache, različica 2.0 (»licenca«). To datoteko lahko uporabljate zgolj v skladu z licenco.

Kopijo lahko pridobite na naslovu http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Če ni drugače zahtevano z ustreznim zakonom ali pisno navedeno, distribucija programske opreme v skladu z licenco poteka na OSNOVI »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNIH KOLI izrečenih ali impliciranih JAMSTEV ALI PREDPOSTAVK. Glejte licenco za določen jezik, če si želite ogledati dovoljenja in omejitve v skladu z licenco.

Protobuf.framework
Avtorske pravice 2014, Google, Inc. Vse pravice pridržane.

Redistribucija in uporaba v izvorni in binarni obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

* Redistribucije izvorne kode morajo vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo zavrnitev odgovornosti.

* Redistribucije v binarni obliki morajo v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji, vključevati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo zavrnitev odgovornosti.

* Niti ime Google, Inc. niti imena članov družbe se ne smejo uporabljati za promoviranje izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez izrecnega prehodnega pisnega dovoljenja.

IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN ČLANI DRUŽBE ZAGOTAVLJAJO TO PROGRAMSKO OPREMO »KAKRŠNA JE« TER KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAKAZANA JAMSTVA, MED DRUGIM NAKAZANI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, SO ZAVRNJENA. LASTNIK AVTORSKIH PRAVIC ALI ČLANI DRUŽBE NE MOREJO V NOBENEM PRIMERU BITI ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NENAMERNO, POSEBNO, REPREZENTATIVNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; NEZMOŽNOST UPORABE, IZGUBO PODATKOV ALI DOBIČKA; ALI PREKINITEV POSLOVANJA), NE GLEDE NA TO, KAKO JE BILA POVZROČENA, IN NE GLEDE NA TEORIJO ODGOVORNOSTI, BODISI POGODBENO, STROGO ODGOVORNOST ALI ODŠKODNINSKO (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI KAKO DRUGAČE), KI BI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NASTALA ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BIL UPORABNIK OPOZORJEN NA MOŽNOST TOVRSTNE ŠKODE.

android.support.v4
Avtorske pravice (c) Google (neznano leto).

Podeljena licenca Apache, različica 2.0 (»licenca«). To datoteko lahko uporabljate zgolj v skladu z licenco.

Kopijo lahko pridobite na naslovu http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Če ni drugače zahtevano z ustreznim zakonom ali pisno navedeno, distribucija programske opreme v skladu z licenco poteka na OSNOVI »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNIH KOLI izrečenih ali impliciranih JAMSTEV ALI PREDPOSTAVK. Glejte licenco za določen jezik, če si želite ogledati dovoljenja in omejitve v skladu z licenco.

Kotlin-web-site
Neznane informacije o avtorskih pravicah.

Podeljena licenca Apache, različica 2.0 (»licenca«). To datoteko lahko uporabljate zgolj v skladu z licenco.

Kopijo lahko pridobite na naslovu http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Če ni drugače zahtevano z ustreznim zakonom ali pisno navedeno, distribucija programske opreme v skladu z licenco poteka na OSNOVI »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNIH KOLI izrečenih ali impliciranih JAMSTEV ALI PREDPOSTAVK. Glejte licenco za določen jezik, če si želite ogledati dovoljenja in omejitve v skladu z licenco.

Odprtokodna knjižnica računalniškega vida (OpenCV)
Avtorske pravice (c) 2018, ekipa OpenCV

OpenCV se uporablja v programih v skladu z naslednjo licenco: Licenčna pogodba za odprtokodno knjižnico računalniškega vida (licenca BSD s 3 določbami)

Redistribucija in uporaba v izvorni in binarni obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

* Redistribucije izvorne kode morajo vsebovati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo zavrnitev odgovornosti.

* Redistribucije v binarni obliki morajo v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji, vključevati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in spodnjo zavrnitev odgovornosti.

* Imena nosilcev avtorskih pravic niti imena članov družbe se ne smejo uporabljati za promoviranje izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez izrecnega prehodnega pisnega dovoljenja.

Imetniki avtorskih pravic in članov družbe zagotavljajo to programsko opremo »kakršna je« ter kakršna koli izrecna ali nakazana jamstva, med drugim nakazani jamstvi o primernosti za prodajo in ustreznosti za določen namen, so zavrnjena. Imetnik avtorskih pravic ali člani družbe ne morejo v nobenem primeru biti odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, nenamerno, posebno, reprezentativno ali posledično škodo (kar med drugim vključuje nabavo nadomestnega blaga ali storitev; nezmožnost uporabe, izgubo podatkov ali dobička; ali prekinitev poslovanja), ne glede na to, kako je bila povzročena, in ne glede na teorijo odgovornosti, bodisi pogodbeno, strogo odgovornost ali odškodninsko (vključno z malomarnostjo ali kako drugače), ki bi na kakršen koli način nastala zaradi uporabe te programske opreme, tudi če je bil uporabnik opozorjen na možnost tovrstne škode.

OKHttp
Avtorske pravice 2016 Square, Inc.

Podeljena licenca Apache, različica 2.0 (»licenca«). To datoteko lahko uporabljate zgolj v skladu z licenco.

Kopijo lahko pridobite na naslovu http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Če ni drugače zahtevano z ustreznim zakonom ali pisno navedeno, distribucija programske opreme v skladu z licenco poteka na OSNOVI »KAKRŠNA JE« BREZ KAKRŠNIH KOLI izrečenih ali impliciranih JAMSTEV ALI PREDPOSTAVK. Glejte licenco za določen jezik, če si želite ogledati dovoljenja in omejitve v skladu z licenco.

16. Ostalo Ta pogodba EULA, vključno z dokumenti, na katere se sklicuje, predstavlja celotno pogodbo med Vami in družbo Canon v povezavi z aplikacijo in: (i) nadomešča vso predhodno ali istočasno ustno ali pisno komunikacijo, predloge in predstavitve v povezavi s to tematiko; (ii) ima prednost pred katerimi koli konfliktnimi ali dodatnimi določbami ali sprejetjem oziroma podobno komunikacijo med strankami med trajanjem te pogodbe EULA. Če je katera koli določba te pogodbe EULA razglašena za neveljavno, bodo ostale določbe še vedno veljale, razen če bi njihova veljavnost razveljavila namen te pogodbe EULA. Ta pogodba EULA bo v največjem možnem obsegu dovoljena v skladu z ustrezno zakonodajo. Nobena sprememba te pogodbe EULA ni zavezujoča, če ni izražena pisno in podpisana s strani ustreznega predstavnika obeh strani. Ta pogodba EULA je zavezujoča in bo veljala tudi v imenu dedičev, naslednikov in pravnih naslednikov tukaj navedenih strank. Če katera koli stran ne more uveljaviti katere koli pravice zaradi kršitve katere koli določbe te pogodbe EULA s strani druge stranke, to ne bo obravnavano kot odrekanje določbi, ki je bila kršena, ali kateri koli tukaj navedeni pravici.

© 2019 Canon Europa N.V., Nizozemska. Vse pravice pridržane.