Streamline the entire goods delivery process, from picking, packing and shipping to validating proof of delivery.

Izvršitev naročila

Optimirajte celotni postopek dostave blaga od priprave, pakiranja in odpreme do preverjanja veljavnosti dokaza o dostavi.

Na današnjem hitro razvijajočem se trgu stranke pričakujejo hitro, točno in pravočasno dostavo blaga.

Zato lahko upočasnitev postopka zaradi sistema za obdelavo naročil, ki je neučinkovit in se pogosto kvari, močno vpliva na vaše podjetje.

Prednosti naših rešitev za izvrševanje naročil

Benefits Benefits

Zmanjšajte obseg ročne obdelave naročil

Avtomatizirani poteki dela prihranijo čas in preprečujejo napake pri dostavi

Benefits Benefits

Skrajšajte čas do izdaje računa

Pospešite postopek dokazovanja dostave z mobilnim zajemom elektronskega podpisa

Benefits Benefits

Izboljšana storitev za potrošnike

Učinkovitejša tehnologija zmanjša stroške, število napak in zamude

Benefits Benefits

Okrepite varnost in izpolnjevanje predpisov

Digitalni sistemi varno shranjujejo podpise in podatke

Recept za hitrejšo in pametnejšo dostavo blaga

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
Zdaj imamo na voljo bolj standardiziran sistem, ki je hitrejši in prilagodljivejši ter ga je enostavneje vzdrževati.

Friedrich Staller

Izvršni direktor, GEV

Izziv

Avstrijski dobavitelj kuhinjske opreme GEV je želel hitreje obdelati račune in dobavnice, saj si je zadal cilj, da bo 97 % naročil dostavil še isti dan. Podjetje je želelo najti digitalno rešitev, s katero bi pospešilo potek dela, ki je temeljil na papirnih dokumentih, ter omogočilo več nadzora in preglednosti pri obdelavi.

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
We developed a tailor-made Order Fulfilment solution, dovetailing Canon’s Document Management platform.

Rešitev

Canonovo platformo za upravljanje dokumentov smo uskladili s sistemom ESP podjetja GEV in tako razvili po meri pripravljeno rešitev za izvrševanje naročil, ki v digitalno obliko pretvori vse dokumente o naročilih, jih samodejno arhivira ter označi za hitro in preprosto pridobivanje.

Prednosti

Naša rešitev je pospešila izvrševanje naročil, saj osebje hitreje najde dobavnice, čas do izdaje računov pa je zaradi podpisovanja z elektronskimi podpisi krajši. Sistem je izboljšal varnost in preglednost dokumentov, hkrati pa je izboljšal tudi izkušnjo strank z jasnejšimi predlogami naročil, ki jih je mogoče urejati.

Our solution sped up fulfilment by helping staff find delivery notes faster

Izboljšajte svoje poslovanje s hitrejšo in učinkovitejšo obdelavo naročil.


POGOVORITE SE Z NAŠO EKIPO

Kako deluje

Povečajte obseg poslovanja s hitrejšo in pametnejšo obdelavo naročil.

Povezane rešitve