ZASEBNOST

Canonovo središče za varovanje zasebnosti

Canon je vodilni svetovni inovator in ponudnik rešitev za upodabljanje
a man looking at a tablet

Canonov pristop k varovanju zasebnosti

Spoštovanje ljudi je bila vedno ključna vrednota družbe Canon. Iz tega temelja so zrasli štirje stebri našega pristopa k varovanju zasebnosti.

 • Spoštljivost

  Canon se brezkompromisno zavzema za varstvo osebnih podatkov svojih strank in zaposlenih. Vodi nas poslovna filozofija Kyosei – življenje in delovanje za skupno dobro.

 • Zaupanja vredno

  Canon se kot mednarodna blagovna znamka, ki ji ljudje zaupajo, zaveda, da si moramo stalno prizadevati za ohranjanje tega zaupanja z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

 • Etičnost

  Canonov okvir odgovornosti glede zasebnosti zagotavlja, da dosledno izvajamo ustrezne ukrepe v korist posameznikom, ki nam zaupajo svoje osebne podatke.

 • Aktiviranje

  Naše partnerje in dobavitelje spodbujamo, da podatke in zasebnost ščitijo z enako ravnjo spoštovanja, zaupanja ter etičnega vedenja, kot jo pričakujemo od sebe.

podoba strokovnjaka, ki dela na prenosnem računalniku

Načela varstva podatkov

Skladnost z načeli varstva podatkov je temeljni gradnik Canonovega pristopa k varovanju zasebnosti. Oglejte si, kako ta načela predstavljajo središče našega pristopa k varstvu podatkov.

Canonova predanost odgovornosti

Skladnost dokazujemo s sistematično dokumentacijo, hkrati pa podpiramo stranke pri njihovih lastnih obveznostih glede odgovornosti.

two work professionals looking at a document

SPOROČILO URADNE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV SKUPINE

»Ponosen sem, da naša vizija o zasebnosti, »Varstvo vaših osebnih podatkov«, skupaj s Canonovo zavezo k etičnim poslovnim praksam predstavlja temelje Canonovega pristopa k upravljanju zasebnosti. Osebne podatke drugih vedno obravnavamo na enak način, kot bi pričakovali, da bodo drugi obravnavali naše osebne podatke.«

Fred Oberholzer, vodja zagotavljanja zasebnosti v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki in predstavnik za zaščito podatkov skupine
Man working on a computer in an office

Upravljanje varovanja zasebnosti

Spoznajte, kako nam Canonov okvir odgovornosti glede zasebnosti pomaga pri doslednem varstvu vaših osebnih podatkov.

Obvestila o zasebnosti

Obvestila o zasebnosti so za vse države v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki na voljo v lokalnem jeziku.

Vprašanja, pritožbe in zahteve, povezane z varovanjem zasebnosti

Vaše individualne zahteve glede pravic, poizvedbe in pritožbe lahko pošljete Canonu prek spodnje povezave. Ta obrazec se uporablja samo za zadeve, povezane z zasebnostjo. Ne moremo vam odgovoriti na splošna vprašanja in zahteve za tehnično pomoč glede vaših izdelkov in storitev Canon.

Nastavitve za trženje

Če želite posodobiti nastavitve trženja, lahko to storite tako, da izberete spodnjo samopostrežno funkcijo.

Tehnični in organizacijski ukrepi

Spoznajte tehnične in organizacijske ukrepe, ki jih izvajamo za zagotavljanje skladnosti z obveznostmi, povezanimi z varstvom podatkov.

skupina ljudi, zbrana za mizo
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Družba Canon kot obdelovalec podatkov

S svojo široko ponudbo izdelkov, storitev in rešitev lahko strankam pomagamo pri obdelovanju podatkov.

Canonova predanost trajnosti in inovativnosti

Več informacij o Canonovih prizadevanjih za trajnost si lahko ogledate tukaj

a group of work professionals working in an office

Pogosta vprašanja

Pridobite več informacij o Canonovem pristopu k varovanju zasebnosti in varstvu podatkov. Če želite več informacij ali zastaviti vprašanje, na katerega nismo odgovorili tukaj, nam pišite na DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Kako lahko posamezniki stopijo v stik z družbo Canon in uveljavljajo pravice glede svojih osebnih podatkov (na primer pravico do dostopa, pravico do popravka ali pravico do izbrisa)?

Posamezniki lahko svoje pravice uveljavljajo tako, da nam pišejo na DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Kako lahko pošljem vprašanje ali oddam pritožbo?
Vprašanja ali pritožbe glede zasebnosti lahko oddate tako, da nam pišete na DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Kdo je uradna oseba za varstvo podatkov?
Uradna oseba za varstvo podatkov na neodvisen način zagotavlja, da organizacija upošteva zakone, ki varujejo osebne podatke posameznikov.

Kdo je Canonova uradna oseba za varstvo podatkov?
V skupini Canon Europe je več uradnih oseb za varstvo podatkov. Uradna oseba za varnost podatkov skupine je Fred Oberholzer. Pišete mu lahko na DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.Drugim predstavnikom za varstvo podatkov lahko pišete na spodaj navedene e-poštne naslove:

Podjetje skupine Canon Europe Kontaktni e-poštni naslov
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Kako je varovanje zasebnosti urejeno pri družbi Canon?
Canonovo uradno osebo za varstvo podatkov skupine podpira mreža predstavnikov in strokovnjakov za varovanje zasebnosti. Njihove vloge in odgovornosti so jasno opredeljene, kar pomaga zagotoviti skladnost s splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) ter drugimi zakoni o varovanju zasebnosti in varstvu podatkov po vsej Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki.

Skupina Canon Europe (Canon EMEA) zajema Evropo, Bližnji vzhod in Afriko. Po tem velikem območju velja množica različnih zakonov glede varovanja zasebnosti. Canonov okvir odgovornosti glede zasebnosti smo razvili, da bi zagotovili enotno in standardizirano obravnavo varovanja zasebnosti na vseh tržiščih in gladko delovanje naše družbe. V Canonov okvir odgovornosti so vključene zahteve o zasebnosti Evropske Unije ter drugih evropskih, bližnjevzhodnih in afriških držav.

Ali Canon izvaja ocene tveganja v zvezi z osebnimi podatki?
Canon EMEA se ponaša s podrobno opredeljenimi postopki za upravljanje, obvladovanje tveganj in skladnost. TI postopki vključujejo:

• Ocene tveganja za zasebnost

• Ocene učinka varovanja zasebnosti/ocene učinka varstva podatkov

• Ocene tveganja za prodajalce

• Ocene varnosti


Ali Canon hrani evidenco dejavnosti obdelave (RoPA)?
Canon ima vzpostavljene postopke za zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede varovanja zasebnosti, vključno z vzdrževanjem in posodabljanjem evidence dejavnosti obdelave in izvajanje ocen učinka varovanja zasebnosti (PIA) ter ocen učinka varstva podatkov (DPIA).

Ali ima Canon vzpostavljene uradne postopke za obravnavo kršitev varnosti podatkov?
Canon je trdno zavezan varovanju osebnih podatkov vseh deležnikov, vključno z zaposlenimi, dobavitelji in strankami. Za izpolnjevanje te zaveze in naših obveznosti, ki jih predpisujejo ustrezni zakoni za varstvo podatkov, je Canon uvedel »pravilnik o upravljanju kršitev«. Pravilnik pojasnjuje, kaj pomeni kršitev varnosti podatkov in prve korake, ki jih morajo zaposleni izvesti, ko odkrijejo domnevno kršitev varnosti podatkov. Ta pravilnik dopolnjujejo številne operativne smernice.

Ali so zaposleni pri Canonu usposobljeni za varovanje zasebnosti?
Zaposleni in pogodbeniki družbe Canon morajo opraviti obvezno usposabljanje o varovanju zasebnosti in varstvu podatkov. Strokovnjaki za varovanje zasebnosti, ki imajo posebne odgovornosti glede varovanja zasebnosti v svojem poslovnem področju, morajo opraviti dodatna obvezna usposabljanja.

Ali morajo zaposleni pri družbi Canon, ki dostopajo in obdelujejo osebne podatke, spoštovati zaupnost?
Vse zaposlene pri družbi Canon, vključno s tistimi, ki delajo z osebnimi podatki naših zaposlenih, partnerjev ali strank, zavezujejo določbe o zaupnosti v pogodbah o zaposlitvi. Zavedanje pomena zaupnosti stalno krepimo z usposabljanji in ozaveščanjem.

Ali prodajalci družbe Canon in druge tretje osebe poslujejo skladno s predpisi o varstvu podatkov?
Canon zahteva, da so tretje osebe, vključno s ponudniki in partnerji, ki obdelujejo osebne podatke v imenu družbe Canon, pogodbeno zavezane k varovanju vseh osebnih podatkov, ki jih prejmejo od družbe Canon. Teh osebnih podatkov ne smejo uporabljati v noben drug namen kot za izvajanje storitev, ki jim jih predpiše Canon. Canon je za dobavitelje, ki ravnajo s podatki družbe Canon ali Canonovih strank, uvedel tudi na tveganjih zasnovano oceno skladnosti.

Kako Canon zagotavlja skladnost z omejitvami prenosa podatkov med območji v Evropi, na Bližnjem vzhodu in Afriki, kjer posluje?
Canon uporablja ustrezne mehanizme za prenos, kot so standardne pogodbene klavzule, kjer je to ustrezno. Na območjih, kjer standardne pogodbene klavzule niso na voljo, družba Canon deluje v skladu z lokalnimi zahtevami glede varovanja zasebnosti.

Kje lahko pridobim več informacij o kateri koli izmed tem, ki so obravnavane v »Canonovem središču za varovanje zasebnosti«?
Če imate kakšno koli vprašanje o vsebini na teh spletnih straneh, pišite uradni osebi za varovanje zasebnosti na naslov DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Sorodne teme

Pridobite več informacij o tem, kako Canon podpira in varuje svoje stranke.