Legal & compliance

Skladnost z zakonodajo

Naše izjave o skladnosti z zakonodajo, pravna stališča in smernice.

V vseh državah, kjer smo prisotni, delujemo v skladu z ustreznimi zakoni in predpisi. Tu lahko najdete navodila za naše potrošnike, dobavitelje in partnerje, pa tudi nekatera naša stališča za odgovorno poslovanje.

Informacije za potrošnike

Pomoč na temo ponarejenega blaga, blaga na sivem trgu in prevarantskih trgovin.

Legal & Compliance - Consumer info

Informacije za dobavitelje in partnerje

Pri sodelovanju z nami morate upoštevati naše splošne pogoje za nakup in pravilno uporabljati naš logotip.

Legal & Compliance - Supplier & Partner info

Canonovi standardi

Naše stališče glede sodobnega suženjstva, zasebnosti, dostopnosti, davkov in razlik v plačilu med spoloma.

Legal & Compliance - Canon values