Pravilnik o zaščiti notranjih informatorjev (Spregovorite)

Družba Canon je v celoti zavezan zagotavljanju učinkovitega upravljanja, obvladovanja tveganja in skladnosti v celotni organizaciji, s čimer si proaktivno prizadevamo, da izrazimo pomisleke o neetičnega ali nezakonitega ravnanja. Vzpostavili smo sistem za poročanje o skladnosti, pravilnik "Spregovorite" in tako prejmite informacije o skladnosti, vključno s kršitvami zakonov ali pravil kodeksa ravnanja skupine Canon.

Zaupnost informacij se strogo ohranja, hkrati pa se zagotavlja zaščita pred povračilnimi ukrepi na delovnem mestu. S spodbujanjem ozaveščenosti o sistemu nenehno spodbujamo njegovo ustrezno uporabo. Ko je prejeto poročilo o morebitni kršitvi skladnosti, se začne preiskav za ugotovitev dejstev in sprejme končna odločitev o tem, ali je prišlo do kršitve. Če se ugotovi, da je prišlo do kršitve skladnosti, se sprejmejo potrebne spremembe in ukrepi za preprečitev ponovitve kršitve.

Če želite odpreti težavo, kliknite tukaj