Canon EMEA Office Insights 2016 – sprejemanje digitalne preobrazbe

Glede na najnovejšo raziskavo družbe Canon Europe predstavlja pospešena rast količine dokumentov in informacij vedno večji zapleten izziv za današnja poslovanja.

Z zbiranjem notranjih informacij iz kvantitativne spletne raziskave 1.000 tehnoloških oseb, ki sprejemajo odločitve, in končnih uporabnikov ter 50 podrobnih intervjujev v ključnih državah v srednji in vzhodni Evropi, Evraziji, Bližnjem vzhodu in Afriki želi neodvisna tržna raziskava predstaviti razvijanje delovnih praks in vrednost ter vpliv najnovejše tehnologije za obdelavo dokumentov.

Raziskave so pokazale, da so dokumenti in informacije še vedno temelj vsakega poslovanja. To še posebej drži za tiskane dokumente, saj 57 % uporabnikov na splošno danes več tiska kot pred tremi leti, 27 % pa jih je izjavilo, da bodo čez tri leta potrošili več za naprave in programsko opremo za tiskanje, kopiranje in skeniranje. Več kot polovica (59 %) jih skenira več dokumentov kot pred tremi leti in 53 % vseh dokumentov je sedaj digitaliziranih.

Ta nenadna sprememba v količini papirnatih, digitalnih in virtualnih dokumentov pa predstavlja številne izzive za podjetja. Zlasti glede stroškov za obdelavo informacij in njihovo zaščito. 79 % anketirancev se močno strinja, da tehnologija omogoča varnejše delovno okolje, 23 % pa jih je na drugi strani zelo zaskrbljenih glede izgube pomembnih tiskanih dokumentov. Podjetja sicer izjavljajo, da bodo potrošili več za tiskanje, skeniranje in kopiranje dokumentov, a 42 % anketirancev še vedno ne upravlja svojih stroškov za tisk in 9 % jih ne ve, ali sploh beležijo omenjene stroške.

Tehnologija je ključna pri oblikovanju bodočega poslovanja in nadaljnja rast digitalizacije je pomemben trend. Digitalni dokumenti in informacije ženejo podjetja naprej, hkrati pa jih postavljajo pred popolnoma nove izzive. Vendar podatki iz poročila razkrivajo pomembne pomanjkljivosti pri razumevanju, kako lahko tehnologija podpira boljšo obdelavo dokumentov in informacij. Podjetja se bodo morala posvetiti določenim področjem, da bodo kos vedno večjim izivom, ki jih prinašajo informacije.

Ključni izsledki

  • 53 % vseh dokumentov, obdelanih v pisarni, je digitaliziranih
  • 59 % zaposlenih v pisarni skenira danes več več dokumentov kot pred tremi leti
  • 57 % zaposlenih v pisarni tiska danes več dokumentov kot pred tremi leti
  • 66 % osebam, ki sprejemajo odločitve, se zdi skeniranje dokumentov izjemno pomembno ali zelo pomembno za njihovo poslovanje
  • 78 % osebam, ki sprejemajo odločitve, se zdi tiskanje dokumentov bistveno ali zelo pomembno za njihovo poslovanje