Pogoji in določila glede uporabe Canonovih logotipov

Preden dostopite do Canonovih logotipov, logotipov katerega koli izdelka ali logotipov, ki so na voljo za prenos s tega spletnega mesta ("Canonovi logotipi"), preberite ta dokument. Z dostopom do Canonovih logotipov se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji in določila. Canon lahko te pogoje in določila občasno posodobi tako, da objavi posodobljene pogoje in določila, ne da bi vam pred tem poslal obvestilo.

Sprejetje
To so pogoji in določila med vami in družbo Canon Europa N.V., ki posluje na naslovu 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, the Netherlands ("Canon"), glede uporabe Canonovih logotipov, ki jih lahko prenesete s tega spletnega mesta.

Uporaba
Canon vam (posamezniku ali podjetju) kot novinarju, novinarski hiši ali tiskovnemu predstavniku dovoli prenos in uporabo vseh Canonovih logotipov v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki ter v internetu samo za tiskovne namene, vključno z uporabo v teh medijih:

a) tiskanih medijih (vključno z naslovnicami revij),
b) na televiziji,
c) spletnih medijih in
d) časopisih.

  • Znotraj obsega dovoljene uporabe Canonovih logotipov ni dovoljeno na kakršen koli način spreminjati. Canonovi logotipi morajo biti vedno prikazani dosledno in v skladu z navedenimi smernicami.

  • Canonovih logotipov ni mogoče uporabljati v nobene komercialne namene, vključno z, vendar ne omejeno na, gradivi na mestu prodaje, plakati, oglasnimi deskami ali drugimi tržnimi mesti.

  • Canonovih logotipov ni dovoljeno uporabljati na način, ki znižuje njihovo vrednost, postavlja Canon ali z njim povezane družbe na slab glas ali povzroča nejasnosti glede odnosa vas ali vašega podjetja s Canonom in/ali Canonovo skupino podjetij. Če Canon po lastni presoji smatra, da katerega koli od Canonovih logotipov uporabljate na tak način, boste morali na zahtevo Canonove logotipe takoj prenehati uporabljati na tak način.

Potrjujete in se strinjate, da nimate nobene pravice, lastniške upravičenosti ali deleža pri Canonovih logotipih, razen tistih, ki so izrecno navedeni v teh pogojih in določilih. Izključni lastnik vseh takih pravic, lastniške upravičenosti ali deleža pri Canonovih logotipih bo Canon in/ali Canonova skupina podjetij. Poleg tega potrjujete in se strinjate, da ničesar v teh pogojih in določilih ne boste tolmačili kot dodelitev ali odobritev katere koli pravice, lastniške upravičenosti ali deleža pri Canonovih logotipih ali pri kateri koli avtorski pravici, blagovni znamki ali industrijskem modelu Canona ali Canonove skupine podjetjih, razen omejene pravice, ki vam je odobrena v skladu s temi pogoji in določili. Canon in vsa podjetja iz Canonove skupine ter njihove odgovorne osebe, vodilni kadri, zaposleni, delničarji ali predstavniki zavračajo, v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, vso odgovornost in obveznosti za kakršno koli vsoto ali vrsto izgub ali škode, ki jo lahko utrpite vi ali tretja stranka (vključno z, in brez omejitev, kakršno koli neposredno, posredno, naključno ali posledično izgubo ali škodo ali kakršnokoli izgubo dohodka, dobička, dobrega imena, podatkov, pogodb, uporabe denarja ali izgub ali škode), ki je posledica ali je kakor koli povezana s prenosom in/ali uporabo, nezmožnostjo prenosa in/ali uporabe ali je posledica prenosa in/ali uporabe Canonovih logotipov. To ne bo vplivalo na vaše zakonske pravice ali kakršno koli odgovornost, škodo ali pravna sredstva, ki jih ni mogoče izključiti v skladu z veljavno zakonodajo.

Prenehanje
Canon si pridržuje pravico, da od vas zahteva, da takoj prenehate s kakršno koli uporabo Canonovih logotipov, če ne upoštevate katerega koli od teh pogojev in določil ali iz katerega koli drugega razloga. Ob taki zahtevi boste takoj prenehali uporabljati Canonove logotipe in takoj uničili vse neobjavljene kopije Canonovih logotipov.

Splošno
Obliko, veljavnost in izvajanje teh pogojev in določil ureja nizozemska zakonodaja. Canon in vi pristajate na neizključno pristojnost sodišč v Amsterdamu.

Če Canon katero koli pravico ali določbo teh pogojev ali določil ne izvrši ali uresniči, se to ne sme razlagati kot odpoved tej pravici ali določbi in na noben način ne vpliva na Canonovo pravico, da jo izvrši ali uresniči pozneje.

Če sodišče z ustrezno pristojnostjo ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev in določil neveljavna, se stranke strinjajo, da to ne bo vplivalo na veljavnost ali izvršljivost ostalih pogojev in pravic, ki bodo še naprej v celoti veljale, razen vseh takih neveljavnih ali neizvršljivih določb ali njihovih delov.

Če imate vprašanja, se obrnite na lokalno Canonovo pisarno za odnose z javnostmi.