Pogoji in določila promocijske akcije Zanesljivi kot vi

1. PROMOCIJSKI IZDELKI, TRAJANJE PROMOCIJE IN SODELUJOČI

1.1. Ta promocijska akcija velja samo pri nakupih katerega koli od spodaj navedenih izdelkov ali izdelkov, navedenih v prilogi (»Promocijski izdelki«), kupljenih v Sloveniji pri pooblaščenih partnerjih med 2. 10. 2023 in 15. 12. 2023 (»Promocijsko obdobje«).
1.2. Vsi sodelujoči morajo biti stari vsaj 18 let in več.
1.3. Šteje se, da so se vsi udeleženci strinjali, da jih s sodelovanjem v tej promociji zavezujejo ti pogoji in določila.
1.4. Vsi izdelki morajo biti kupljeni pri trgovcih v Sloveniji. Trgovcem mora izdelke dobaviti podjetje Canon CEE GmbH (dalje »Canon«). Prosimo, preverite pri svojem prodajalcu, ali nakup spada v okvir promocijske akcije, da ne bi bili morda razočarani. Internetne trgovine morajo navesti registrirani/poštni naslov v Sloveniji.

Partnerji, ki sodelujejo v promociji:
Bilban
Biro Hugo
Birobit
Biropis
Birosistemi
Birotehna
Birotehnika Babic
Birox
Copia Biro
E-asist
Fiteh
IT Biro
Medic
Tehit

1.5. Vsi promocijski izdelki morajo biti novi, originalni Canonovi izdelki. Nakupi rabljenih, popravljenih ali obnovljenih izdelkov ali ponaredkov oziroma izdelkov, ki kakor koli kršijo pravice intelektualne lastnine Canonovih podjetij (to na primer vključuje, a ni omejeno na, nepooblaščeno uvožene ali »sive« izdelke), ne bodo upravičeni do sodelovanja v tej promocijski akciji.

2. KAKO SODELOVATI

2.1. Udeleženec mora, če želi pridobiti ugodnosti promocijske akcije, v času promocijskega obdobja v Sloveniji kupiti vsaj en promocijski izdelek.
2.2. Promocijsko darilo (dodana vrednost) temelji na nakupu enega izmed promocijskih izdelkov.
2.3. Promocijski izdelki bodo na voljo glede na razpoložljivost zalog. Canon ni odgovoren, če trgovci v promocijskem obdobju ne izpolnijo naročil promocijskih izdelkov.
2.4. Za posamezni kupljeni izdelek je mogoče predložiti samo en zahtevek.
2.5. Te promocijske akcije ni mogoče kombinirati z drugimi promocijskimi akcijami.

3. DODANA VREDNOST

3.1. Udeleženci prejmejo ob nakupu izbranih promocijskih izdelkov dodano vrednost v obliki izdelka, ki ga določi vsak pooblaščeni partner in se lahko razlikuje od partnerja do partnerja.

Promocijski izdelki Dodana vrednost – darilo ob nakupu (max. znesek za nek izdelek vključenim DDV-jem)
i-SENSYS MF754Cdw 30 €
i-SENSYS MF752Cdw 30 €
i-SENSYS MF657Cdw 24 €
i-SENSYS MF655Cdw 24 €
i-SENSYS MF651Cw 18 €
MAXIFY GX3040 24 €
MAXIFY GX4040 24 €
MAXIFY GX6040 30 €
MAXIFY GX7040 30 €

4. ORGANIZATOR

4.1. Organizator promocije je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Dunaj, Avstrija.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

5.1. Podjetje Canon ni odgovorno (in to v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon) za nikakršno izgubo, škodo ali poškodbo, ne glede na vzrok, ki bi v okviru te promocije lahko doletela sodelujoče. Vendar nič od tega, kar je navedeno v teh pravilih, ne izključuje ali omejuje Canonove odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali smrt, če bi do teh prišlo zaradi dokazane malomarnosti Canonovih zaposlenih ali predstavnikov.
5.2. Canon si pridržuje pravico, da brez kakršne koli odgovornosti to promocijo kadar koli odpove, dopolni in/ali spremeni.
5.3. Canon si pridržuje pravico preveriti zahtevke, in sicer z namenom zagotavljanja skladnosti s temi pogoji in določili, ter zahtevati dodatne informacije in dokumentacijo. Canon si pridržuje pravico, da izključi zahtevke in/ali sodelujoče, če sumi, da se promocija na kakršen koli način zlorablja. Canonove odločitve v zvezi s promocijo so dokončne in se nanje ni mogoče pritožiti.

6. ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

Ta določila in pogoje ter vse spore, ki izhajajo iz njih ali v povezavi z njimi, urejajo in tolmačijo avstrijski zakoni in so zanje neizključno pristojna dunajska sodišča.

Celoten seznam izdelkov v promociji
 
Promocijski izdelki
MF754Cdw
MF752Cdw
MF657Cdw
MF655Cdw
MF651Cw
GX3040
GX4040
GX6040
GX7040