Pogoji in določila promocijske akcije Back To University

1. PROMOCIJSKI IZDELKI, TRAJANJE PROMOCIJE IN SODELUJOČI

1.1. Ta promocijska akcija velja samo pri nakupih katerega koli od spodaj navedenih izdelkov ali izdelkov, navedenih v prilogi (»Promocijski izdelki«), kupljenih v Sloveniji pri pooblaščenih partnerjih med 2. 10. 2023 in 31. 10. 2023 (»Promocijsko obdobje«).
1.2. Vsi sodelujoči morajo biti stari vsaj 18 let in več.
1.3. Šteje se, da so se vsi udeleženci strinjali, da jih s sodelovanjem v tej promociji zavezujejo ti pogoji in določila.
1.4. Vsi izdelki morajo biti kupljeni pri trgovcih v Sloveniji. Trgovcem mora izdelke dobaviti podjetje Canon CEE GmbH (dalje »Canon«). Prosimo, preverite pri svojem prodajalcu, ali nakup spada v okvir promocijske akcije, da ne bi bili morda razočarani. Internetne trgovine morajo navesti registrirani/poštni naslov v Sloveniji.

Trgovci, ki sodelujejo v promociji so:
Anni d.o.o.
Big Bang d.o.o.
Harvey Norman
Mimovrste d.o.o.
Mercator d.o.o., Mercator Tehnika
Tehit d.o.o.

1.5. Vsi promocijski izdelki morajo biti novi, originalni Canonovi izdelki. Nakupi rabljenih, popravljenih ali obnovljenih izdelkov ali ponaredkov oziroma izdelkov, ki kakor koli kršijo pravice intelektualne lastnine Canonovih podjetij (to na primer vključuje, a ni omejeno na, nepooblaščeno uvožene ali »sive« izdelke), ne bodo upravičeni do sodelovanja v tej promocijski akciji.

2. KAKO SODELOVATI

2.1. Udeleženec mora, če želi pridobiti ugodnosti promocijske akcije, v času promocijskega obdobja v Sloveniji kupiti vsaj en promocijski izdelek.
2.2. Darilo z dodano vrednostjo lahko prejmejo le študentje, in sicer s predložitvijo veljavne univerzitetne izkaznice.
2.3. Promocijsko darilo temelji na nakupu enega izmed promocijskih izdelkov.
2.4. Promocijski izdelki bodo na voljo glede na razpoložljivost zalog. Canon ni odgovoren, če trgovci v promocijskem obdobju ne izpolnijo naročil promocijskih izdelkov.
2.5. Za posamezni kupljeni izdelek je mogoče predložiti samo en zahtevek.
2.6. Te promocijske akcije ni mogoče kombinirati z drugimi promocijskimi akcijami.

3. DODANA VREDNOST

3.1. Udeleženci prejmejo brezplačno dodano vrednost (1 set črnil za pripadajoči printer) za nakupe izbranih promocijskih izdelkov.

4. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

4.1. Promocijsko zagotovilo 'o prejemu enoletne zaloge črnila' pomeni, da je zagotovljeno tiskanje 6000 črno-belih strani in 7000 barvnih strani. Kar je enako enemu kompletu brezplačnih črnil.

Promocijski izdelki Dodana vrednost (1 komplet črnil)
PIXMA G3410 1x GI-490 BK, 1x GI-490 C, 1x GI-490 M, 1x GI-490 Y
PIXMA G3411 1x GI-490 BK, 1x GI-490 C, 1x GI-490 M, 1x GI-490 Y
PIXMA G3420 1x GI-41 BK, 1x GI-41 C, 1x GI-41 M, 1x GI-41 Y
PIXMA G3430 1x GI-41 BK, 1x GI-41 C, 1x GI-41 M, 1x GI-41 Y
PIXMA G3470 1x GI-41 BK, 1x GI-41 C, 1x GI-41 M, 1x GI-41 Y5. ORGANIZATOR

5.1. Organizator promocije je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Dunaj, Avstrija.

6. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

6.1. Podjetje Canon ni odgovorno (in to v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon) za nikakršno izgubo, škodo ali poškodbo, ne glede na vzrok, ki bi v okviru te promocije lahko doletela sodelujoče. Vendar nič od tega, kar je navedeno v teh pravilih, ne izključuje ali omejuje Canonove odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali smrt, če bi do teh prišlo zaradi dokazane malomarnosti Canonovih zaposlenih ali predstavnikov.
6.2. Canon si pridržuje pravico, da brez kakršne koli odgovornosti to promocijo kadar koli odpove, dopolni in/ali spremeni.
6.3. Canon si pridržuje pravico preveriti zahtevke, in sicer z namenom zagotavljanja skladnosti s temi pogoji in določili, ter zahtevati dodatne informacije in dokumentacijo. Canon si pridržuje pravico, da izključi zahtevke in/ali sodelujoče, če sumi, da se promocija na kakršen koli način zlorablja. Canonove odločitve v zvezi s promocijo so dokončne in se nanje ni mogoče pritožiti.

7. ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

Ta določila in pogoje ter vse spore, ki izhajajo iz njih ali v povezavi z njimi, urejajo in tolmačijo avstrijski zakoni in so zanje neizključno pristojna dunajska sodišča.

Celoten seznam izdelkov v promociji

Promocijski izdelki

PIXMA G3410

PIXMA G3411

PIXMA G3420

PIXMA G3430

PIXMA G3470