Določila in pogoji Canonove promocije Nazaj na delo

1. PROMOCIJSKI IZDELKI, TRAJANJE PROMOCIJE IN SODELUJOČI

1.1. Ta promocija je na voljo samo pri nakupih katerega koli od spodaj navedenih/priloženih izdelkov (»Promocijski izdelki«), kupljenih v Sloveniji pri pooblaščenih partnerjih med vključno 19. 9. 2022 in 31. 10. 2022 (»Promocijsko obdobje«).
1.2. Vsi sodelujoči morajo biti stari vsaj 18 let in več.
1.3. Šteje se, da so se vsi udeleženci strinjali, da jih s sodelovanjem v tej promociji zavezujejo ti pogoji in določila.
1.4. Vsi izdelki morajo biti kupljeni pri trgovcih v Sloveniji. Trgovcem mora izdelke dobaviti podjetje Canon CEE GmbH (dalje “Canon”). Prosimo, preverite pri svojem prodajalcu, ali nakup spada v okvir promocijske akcije, da ne bi bili morda razočarani. Internetne trgovine morajo navesti registrirani/poštni naslov v Sloveniji.
1.5. Vsi promocijski izdelki morajo biti novi, originalni Canonovi izdelki. Nakupi rabljenih, popravljenih ali obnovljenih izdelkov ali ponaredkov oziroma izdelkov, ki kakor koli kršijo pravice intelektualne lastnine Canonovih podjetij (to na primer vključuje, a ni omejeno na, nepooblaščeno uvožene ali »sive« izdelke), ne bodo upravičeni do sodelovanja v tej promocijski akciji.

2. KAKO SODELOVATI

2.1. Udeleženec mora, če želi pridobiti ugodnosti promocijske akcije, v času promocijskega obdobja v Sloveniji kupiti vsaj en promocijski izdelek.
2.2. Promocijsko darilo temelji na nakupu enega izmed promocijskih izdelkov.
2.3. Promocijski izdelki bodo na voljo glede na razpoložljivost zalog. Canon ni odgovoren, če trgovci v promocijskem obdobju ne izpolnijo naročil promocijskih izdelkov.
2.4. Za posamezni kupljeni izdelek je mogoče predložiti samo en zahtevek.
2.5. Te promocijske akcije ni mogoče kombinirati z drugimi promocijskimi akcijami.

3. DARILO (DODANA VREDNOST)

3.1. Udeleženci prejmejo dodano vrednost – vavčer za nakupe izbranih promocijskih izdelkov.

Izdelek Darilo
MAXIFY GX7040 Vavčer v vrednosti 100 € za nakup pisarniške opreme po izbiri
MAXIFY GX6040 Vavčer v vrednosti 80 € za nakup pisarniške opreme po izbiri
MAXIFY GX5040 Vavčer v vrednosti 50 € za nakup pisarniške opreme po izbiri
MAXIFY MB5150 Vavčer v vrednosti 30 € za nakup pisarniške opreme po izbiri
MAXIFY MB5450 Vavčer v vrednosti 40 € za nakup pisarniške opreme po izbiri
PIXMA G6040 Vavčer v vrednosti 45 € za nakup pisarniške opreme po izbiri
PIXMA G7040 Vavčer v vrednosti 55 € za nakup pisarniške opreme po izbiri
PIXMA G5040 Vavčer v vrednosti 30 € za nakup pisarniške opreme po izbiri


4. ORGANIZATOR

4.1. Organizator promocije je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Dunaj, Avstrija.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

5.1. Podjetje Canon ni odgovorno (in to v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon) za nikakršno izgubo, škodo ali poškodbo, ne glede na vzrok, ki bi v okviru te promocije lahko doletela sodelujoče. Vendar nič od tega, kar je navedeno v teh pravilih, ne izključuje ali omejuje Canonove odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali smrt, če bi do teh prišlo zaradi dokazane malomarnosti Canonovih zaposlenih ali predstavnikov.
5.2. Canon si pridržuje pravico, da brez kakršne koli odgovornosti to promocijo kadar koli odpove, dopolni in/ali spremeni.
5.3. Canon si pridržuje pravico preveriti zahtevke, in sicer z namenom zagotavljanja skladnosti s temi pogoji in določili, ter zahtevati dodatne informacije in dokumentacijo. Canon si pridržuje pravico, da izključi zahtevke in/ali sodelujoče, če sumi, da se promocija na kakršen koli način zlorablja. Canonove odločitve v zvezi s promocijo so dokončne in se nanje ni mogoče pritožiti.

6. ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

Ta določila in pogoje ter vse spore, ki izhajajo iz njih ali v povezavi z njimi, urejajo in tolmačijo avstrijski zakoni in so zanje neizključno pristojna dunajska sodišča.

Celoten seznam izdelkov v akciji
Izdelek
MAXIFY GX7040
MAXIFY GX6040
MAXIFY GX5040
MAXIFY MB5150
MAXIFY MB5450
PIXMA G6040
PIXMA G7040
PIXMA G5040