Pogoji in določila Canonove promocijke akcije staro za novo

1. PROMOCIJSKI IZDELKI, TRAJANJE PROMOCIJE IN SODELUJOČI

1.1. Ta promocija velja samo pri nakupu izdelkov, naštetih spodaj (dalje »promocijski izdelki«), na področju Republike Slovenije, prodanih s strani pooblaščenih trgovcev med 3. 5. 2023 in vključno 23. 5. 2023 (»promocijsko obdobje«).
1.2. Sodelujoči morajo biti stari vsaj 18 let in več in morajo imeti stalno prebivališče v Evropskem gospodarskem prostoru ali v Švici (EGP) (dalje “sodelujoči”).
1.3. Šteje se, da so se vsi udeleženci strinjali, da jih s sodelovanjem v tej promociji zavezujejo ti pogoji in določila.
1.4. Vsi izdelki morajo biti kupljeni pri trgovcih v Sloveniji. Trgovcem mora izdelke dobaviti podjetje Canon CEE GmbH (dalje »Canon«) ali katera od družb iz skupine Canon s sedežem v EGP. Prosimo, preverite pri svojem prodajalcu, ali nakup spada v okvir promocijske akcije, da ne bi bili morda razočarani. Internetne trgovine morajo navesti registrirani/poštni naslov v Sloveniji.

Trgovci, ki sodelujejo v promociji so:
Foto Beseničar, d. o. o.
Foto Format, d. o. o.
Foto Grad, d. o. o.
Tridist, d. o. o.

1.5. Vsi promocijski izdelki morajo biti novi, originalni Canonovi izdelki. Nakupi rabljenih, popravljenih ali obnovljenih izdelkov ali ponaredkov oziroma izdelkov, ki kakor koli kršijo pravice intelektualne lastnine Canonovih podjetij (to na primer vključuje, a ni omejeno na, nepooblaščeno uvožene ali »sive« izdelke), ne bodo upravičeni do sodelovanja v tej promocijski akciji. Če želite izvedeti več o nepooblaščeno uvoženih ali »sivih« izdelkih, glejte https://www.canon.si/about_us/serial-number-checker/

2. KAKO SODELOVATI

2.1. Udeleženec mora, če želi pridobiti ugodnosti promocijske akcije, v času promocijskega obdobja v Sloveniji kupiti vsaj en promocijski izdelek pri pooblaščenih prodajalcih IN po sistemu staro za novo vložiti enega ali več rabljenih objektivov ali fotoaparatov.
Objektivi, prinešeni za zamenjavo po sistemu staro za novo, morajo biti v delujočem stanju, kar pomeni, da se ta objektiv lahko funkcionalno uporablja s fotoaparatom.
Prav tako morajo biti v delujočem stanju fotaparati, prinešeni za zamenjavo po sistemu staro za novo.
S prinešenimi rabljenimi objektivi je mogoče uveljavljati popust le za nakup novih objektivov, s prinešenimi rabljenimi fotoaparati, pa je mogoče uveljavljati popust le pri nakupu novih fotoaparatov.
2.2. Promocijski izdelki bodo na voljo glede na razpoložljivost zalog. Canon ni odgovoren, če trgovci v promocijskem obdobju ne izpolnijo naročil promocijskih izdelkov.
2.3. Za posamezni kupljeni izdelek je mogoče predložiti samo en zahtevek. Ova se promocija ne smije provoditi s nikakvom drugom promocijom.
2.4. Te promocijske akcije ni mogoče kombinirati z drugimi promocijskimi akcijami.

3. POPUST OB MENJAVI STARO ZA NOVO

3.1. Sodelujoči bodo prejeli popust pri nakupu promocijskih izdelkov, prikazan v točki 8. Promocijski izdelki.
3.2. Če ste zavezanec za plačilo DDV v Sloveniji in prejmete povračilo dela kupnine, se lahko zmanjša obdavčljiva vrednost vašega nakupa in boste zato morda morali ustrezno zmanjšati znesek svojega vstopnega davka.

4. ORGANIZATOR

4.1. Organizator promocije je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Dunaj, Avstrija.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

5.1. Podjetje Canon ni odgovorno (in to v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon) za nikakršno izgubo, škodo ali poškodbo, ne glede na vzrok, ki bi v okviru te promocije lahko doletela sodelujoče. Vendar nič od tega, kar je navedeno v teh pravilih, ne izključuje ali omejuje Canonove odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali smrt, če bi do teh prišlo zaradi dokazane malomarnosti Canonovih zaposlenih ali predstavnikov.
5.2. Canon si pridržuje pravico, da brez kakršne koli odgovornosti to promocijo kadar koli odpove, dopolni in/ali spremeni.
5.3. Canon si pridržuje pravico preveriti zahtevke, in sicer z namenom zagotavljanja skladnosti s temi pogoji in določili, ter zahtevati dodatne informacije in dokumentacijo. Canon si pridržuje pravico, da izključi zahtevke in/ali sodelujoče, če sumi, da se promocija na kakršen koli način zlorablja. Canonove odločitve v zvezi s promocijo so dokončne in se nanje ni mogoče pritožiti.

6. OSEBNI PODATKI

6.1. Obdelovalec katerih koli osebnih podatkov, ki jih predložijo sodelujoči, je Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB. Vse oddane osebne podatke, potrebne za administrativne posle v zvezi s to promocijo, in za marketinške namene, če je to primerno in če sodelujoči dajo soglasje za prejemanje Canonovih marketinških sporočil, obdela Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irska. Oddani osebni podatki se varno shranijo in se lahko prenesejo na varen strežnik zunaj Evropskega gospodarskega prostora.
6.2. Z osebnimi podatki, ki so pridobljeni s strani sodelujočih, se upravlja v skladu s Canonovim pravilnikom o zasebnosti podatkov potrošnikov https://www.canon.si/privacy-policy/

7. ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

Ta določila in pogoje ter vse spore, ki izhajajo iz njih ali v povezavi z njimi, urejajo in tolmačijo avstrijski zakoni in so zanje neizključno pristojna avstrijska sodišča.

8. PROMOCIJSKI IZDELKI

OBJEKTIVI
PROMOCISKI IZDELKI
RF 50mm f/1.2 L USM
RF 85mm f/1.2L USM
RF 85mm f/1.2L USM DS
RF 5.2mm f/2.8 L DUAL FISHEYE
RF 14-35mm f/4L IS USM
RF 15-35MM F2.8 L IS USM
RF 24-70MM F/2.8 L IS USM
RF 24-105mm f/4 L IS USM
RF 28-70mm f/2 L USM
RF 70-200 f/4 L IS
RF 70-200 f/2.8L IS USM
RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM
RF 100mm f/2.8 L IS MACRO
RF 85mm f/2 IS STM
RF 100-400 IS


Popust ob menjavi objektiva za objektiv

TEŽA RABLJENEGA OBJEKTIVA POPUST
0 – 500 g 10%
501 – 1.000 g 15%
1.001 g + 20%


FOTOAPARATI

PROMOCIJSKI IZDELKI
EOS R5
EOS R5 C
EOS R6 Mark II
EOS R7
EOR R10


Popust ob menjavi fotoaparata za fotoaparat

TEŽA RABLJENEGA FOTAPARATA POPUST
0 – 500 g 5%
501 – 1.000 g 10%
1.001 g + 15%