PR Contacts

Stiki za odnose z javnostmi pri Canon Belgija

Za objave v tisku se obrnite na:

Stik za odnose z javnostmi za področje korporativnega poslovanja

Stik: Filip Vandenbempt

Telefon: +32 2 7220 519

E-pošta: f.vandenbempt@canon.be


Stik za odnose z javnostmi za poslovne rešitve

Stik: Steve Haentjens

Telefon: +32 2 7220 519

E-pošta: steve.haentjens@canon.be


Stik za odnose z javnostmi za področje izdelkov za končne uporabnike

Stik: Sacha Thonon

Telefon: +32 2 722 06 77

E-pošta: sacha.thonon@canon.be