PR Contacts

Stiki za odnose z javnostmi pri Canon Finska

Za objave v tisku se obrnite na:

Stik za odnose z javnostmi za področje korporativnega poslovanja

Stik: Teija Tamminen-Saremaa

Telefon: +358 (0)10 544 4609

E-pošta: teija.tamminen-sareema@canon.fi


Stik za odnose z javnostmi za poslovne rešitve

Stik: Irma Majander

Telefon: +358 (0) 10 544 4548

E-pošta: irma.majander@canon.fi


Stik za odnose z javnostmi za področje izdelkov za končne uporabnike

Stik: Valpuri Mäkinen

Telefon: +358 (0) 10 544 4639

E-pošta: valpuri.makinen@canon.fi