PR Contacts

Stiki za odnose z javnostmi pri Canon Španija

Za objave v tisku se obrnite na:

Stik za odnose z javnostmi za področje korporativnega poslovanja

Stik: Elena Martel

Telefon: +34 915 384 563

E-pošta: e_martel@canon.es


Stik za odnose z javnostmi za poslovne rešitve

Stik: Elena Martel

Telefon: +34 915 384 563

E-pošta: e_martel@canon.es


Stik za odnose z javnostmi za področje izdelkov za končne uporabnike

Stik: Magadalena Moya

Telefon: +34 915 384 626

E-pošta: M_moya@canon.es