PR Contacts

Stiki za odnose z javnostmi pri Canon Švedska

Za objave v tisku se obrnite na:

Stik za odnose z javnostmi za področje izdelkov za končne uporabnike

Stik: Helen Iwefors-Haggblom

Telefon: +46 8 744 8530

E-pošta: helen.iwefors-haggblom@canon.se