Canon’s Purchase to Pay for better purchasing, spend control and cashflow visibility

Plačilo nakupa

Izboljšajte postopke kupovanja, nadzor nad porabo in preglednost denarnega toka.

Opravljanje nakupov in plačevanje dobaviteljem ni vedno tako učinkovito, nadzorovano in donosno, kot bi lahko bilo.

Neučinkoviti postopki, ki temeljijo na papirnih dokumentih, ne omogočajo zadostne preglednosti za upravljanje porabe in denarnega toka.

Prednosti Canonovega plačila nakupa

Benefits Benefits

Prevzemite nadzor

Spremljajte vse postopke – od povpraševanja do plačila

Benefits Benefits

Izboljšajte preglednost

Imejte ključne informacije in analitične podatke o plačilu nakupa vedno pri roki

Benefits Benefits

Znižajte stroške

Izboljšajte poteke dela nakupovanja in plačevanja obveznosti

Benefits Benefits

Povečajte skladnost

Odpravite tveganja z avtomatiziranimi pregledi in digitalnimi postopki

Pomagamo vam preoblikovati poslovanje

Canon’s Purchase to pay helps a business to transform
Ta rešitev močno poenostavi vse postopke – od prejemanja blaga do plačevanja računov.

Merete Buerstad

Višji finančni uradnik, Protector Forsikring

Izziv

Pri norveškem zavarovalnem podjetju Protector Forsikring so hitro širili poslovanje in so želeli izboljšati postopek plačila nakupa, ki je bil počasen in neučinkovit. Potrebovali so rešitev, ki bi jasno prikazala porabo in spodbudila širitev podjetja ter pri tem ne bi zaustavljala osnovnih delovnih postopkov.

Canon’s Purchase to pay helps a business to transform
Canon transformed its processes by adopting a digital Purchase to Pay automation solution

Rešitev

Podjetju Protector Forsikring smo pomagali prenoviti postopke s končno, avtomatizirano rešitvijo za digitalno plačilo nakupa, ki se ponaša z digitalnimi poteki dela na vseh stopnjah postopka.

Prednosti

Plačilo nakupa je z digitalno preobrazbo postalo hitrejše, povečali pa sta se tudi produktivnost zaposlenih in rast poslovanja. Z našo prilagodljivo rešitvijo z nadzorom v realnem času in podrobnim analiziranjem je lahko podjetje strateško prihranilo in doseglo zastavljene cilje glede rasti.

Our scalable solution improved staff productivity and accelerated the business as a whole

Preoblikujte svoje poslovanje s hitrejšim in učinkovitejšim plačilom nakupa.


POGOVORITE SE Z NAŠO EKIPO

Kako deluje

Canon vam pomaga optimirati upravljanje porabe in denarnega toka.

Povezane rešitve