CANONOV PROGRAM ZA RAZVOJ ŠTUDENTOV

NATEČAJ 2021

ORGANIZATOR IN UDELEŽENCI

Organizator je Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB ("organizator");
1. Podatke bo obdelalo podjetje Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland.
2. Vsi kandidati ("kandidati") morajo biti stari najmanj 18 let dne 9. junija 2021 in morajo v študijskem letu 2020/2021 začeti ali dokončati izobraževalni program oziroma v istem obdobju sodelovati kot pripravnik v agenciji ali pri reviji; upravičenost do prijave je treba dokazati z dokazilom o vpisu v izobraževalno ustanovo ali o pripravništvu pri agenciji ali reviji in/ali kopijo študentske izkaznice.
3. Zaposleni pri organizatorju, njegovih hčerinskih podjetjih, njihove družine, predstavniki in druge zainteresirane strani, ki so neposredno povezane s tem programom in sponzorstvom, ne smejo sodelovati.
4. Če želijo sodelovati na tem natečaju za Canonov digitalni program za razvoj študentov (»natečaj«), se morajo vsi kandidati strinjati s temi pogoji in določili, če niso drugače pisno obveščeni.

KAJ JE CANONOV PROGRAM ZA RAZVOJ ŠTUDENTOV?

5.1 Med kandidati bomo izbrali 250 upravičenih udeležencev s stalnim prebivališčem v eni od držav, ki so navedene spodaj, ali so jih priporočili lokalni Canonovi organizatorji: 


• Albanija 
• Alžirija
• Angola
• Armenija
• Avstrija
• Azerbajdžan
• Bahrajn
• Belorusija
• Belgija
• Benin
• Bosna in Hercegovina
• Bocvana
• Bolgarija
• Burkina Faso
• Burundi
• Kamerun
• Zelenortski otoki
• Srednjeafriška republika
• Čad
• Komori
• Hrvaška
• Ciper
• Češka republika
• Demokratična republika Kongo
• Danska
• Džibuti
• Egipt
• Ekvatorialna Gvineja 
• Eritreja
• Estonija
• Etiopija
• Finska
• Francija
• Gabon
• Gruzija
• Nemčija
• Gana
• Grčija
• Gvineja
• Gvineja Bissau
• Madžarska
• Madžarska
• Iran
• Irak
• Irska
• Izrael
• Italija
• Slonokoščena obala
• Jordanija
• Kazahstan
• Kenija
• Saudova Arabija
• Kosovo
• Kuvajt
• Kirgizistan
• Latvija
• Libanon
• Lesoto
• Liberija 
• Libija
• Litva
• Luksemburg
• Madagaskar
• Malavi
• Mali
• Malta
• Mavretanija 
• Mavricij
• Mayotte
• Moldavija 
• Črna gora 
• Maroko
• Mozambik
• Namibija
• Nizozemska
• Niger 
• Nigerija
• Severna Makedonija
• Norveška
• Oman
• Poljska
• Portugalska
• Katar
• Republika Kongo
• Reunion
• Romunija
• Rusija
• Ruanda
• Sveta Helena
• Sao Tomé e Príncipe
• Saudova Arabija
• Senegal
• Srbija
• Sejšeli
• Sierra Leone
• Slovaška
• Slovenija
• Somalija
• Južna Afrika
• Južni Sudan
• Španija
• Sudan
• Svazi
• Švedska
• Švica
• Sirija
• Tadžikistan
• Tanzanija 
• Gambija 
• Togo
• Tunizija
• Turčija
• Turkmenistan 
• Uganda
• Ukrajina
• Združeni arabski emirati
• Združeno kraljestvo
• Uzbekistan
• Zahodna Sahara
• Jemen
• Zambija
• Zimbabve

5.2 Ob koncu ocenjevanja bodo izbranci postali "udeleženci" in 250 študentov bo sprejetih v Canonov digitalni program za razvoj študentov ("program"). Posamezno ocenjevanje pripravljalnih predstavitvenih portfeljev s strani poklicnih strokovnjakov bo v juliju in avgustu. Med 1. in 4. septembrom 2021 bodo ključne dejavnosti za udeležence v digitalnem spletnem okolju vključevale:
• namenska predavanja, predstavitve in seminarje;
• skupinska ocenjevanja portfeljev s strani poklicnih strokovnjakov (fotografov, fotografskih urednikov, kustosov, novinarjev);
• priložnosti za mreženje s predstavniki fotografske in medijske panoge, ki jih predstavlja Canon.

5.3 Uradni in edini jezik te pobude je angleščina. Prevajalske storitve ne bodo na voljo. Udeleženci morajo znati ustrezno tekoče govoriti angleško, da bodo imeli od programa korist, poleg tega pa morajo imeti potrebna orodja in ustrezne veščine za udeležbo v digitalnem spletnem okolju. 

5.4 Vse udeležence bomo predstavili ustreznim lokalnim Canonovim organizatorjem.

KAKO SODELOVATI

6. Udeležba je brezplačna. Če želijo zmagati na natečaju in biti izbrani za sodelovanje v programu, morajo kandidati predložiti svoje portfelje prek naslova URL (canon-europe.com/student) med 1. aprilom 2021 in 9. junijem 2021. Kandidati morajo predložiti portfelj z dvema (2) člankoma/projektoma, od katerih vsak vsebuje največ dvajset (20) fotografij, ki so opremljene z ustreznim besedilom.
7. Kandidati morajo skupaj s portfeljem predložiti dodatno dokumentacijo (PDF) o članku/projektu ali svoje študije, ki vključujejo:
• življenjepis;
• motivacijsko izjavo za udeležbo v programu;
• priporočilo učitelja/šole/agencije/revije, če je le mogoče;
• študentsko izkaznico in/ali potrdilo o vpisu v šolo/univerzo (ali o pripravništvu pri agenciji/reviji), ki potrjuje vpis v študijskem letu 2020/2021.

8. pomanjkljive, neveljavne ali neprimerne prijave oziroma prijave, prejete po 9. juniju 2021 ob 23.59 (GMT), ne bodo upoštevane za sodelovanje v programu.
Samo kandidati, ki bodo izbrani med udeležence, bodo morali predložiti naslednje dokumente med 18. junijem in 30. junijem 2021:
• potrdilo o udeležbi v programu;
• fotografijo potnega lista in/ali osebne izkaznice, ki služi kot dokazilo o starosti.

Če udeleženci ne morejo potrditi udeležbe in/ali ne predložijo potrebne dokumentacije do 30. junija 2021, ne bodo več upravičeni do sodelovanja v programu.

PRIJAVNI POGOJI

9. Vse fotografije morajo biti originalno delo udeleženca.

10. Fotografije/prijave kandidatov ne smejo vsebovati:

i. česar koli, kar bi lahko bilo na kakršen koli način nezakonito ali bi kršilo pravice tretjih oseb.

11. Kandidati se strinjajo, da jih lahko organizator in njegovi zastopniki kontaktirajo v administrativne namene natečaja ali če želi organizator razpravljati o kakršni koli drugačni uporabi slik, ki jih je kandidat predložil za natečaj.

12. Organizator si pridržuje pravico, da razveljavi pomanjkljive ali nečitljive prijave ali prijave, ki na kakršen koli drug način ne izpolnjujejo zgornjih pogojev.

JAMSTVA

13. S prijavo kandidat jamči, da: 
1. je edini avtor fotografij; 
2. je imetnik avtorskih pravic v povezavi s fotografijami. 
14. Organizator jamči, da:
1. bo deloval znotraj obsega pravic, ki mu jih podeljujejo ti pogoji in določila;
2. Organizator lahko vaše ime in izbrane slike uporabi v namene oglaševanja, promocije in publicitete za družbo Canon, digitalni program za razvoj študentov in druge Canonove izobraževalne pobude brez dodatnega nadomestila. V tem primeru bo organizator kontaktiral udeleženca in zahteval njegovo dovoljenje v skladu z 11. členom. Takšnega dovoljenja ni mogoče nerazumno odkloniti.

IZBIRA

15. Po izteku roka za prijave 9. junija 2021 bo neodvisna komisija, ki jo sestavljajo zaposleni v družbi Canon in/ali drugi poklicni ustvarjalci, med vsemi prijavami izbrala udeležence, ki bodo sprejeti v Canonov digitalni program za razvoj študentov za leto 2021. Pri prijavah bodo ocenjevali: dokumentarne in pripovedne sposobnosti portfelja, pristnost, zgodbo, življenjepis, motivacijsko izjavo, spremno pismo in splošno kakovost portfelja.

16. Udeleženci z ustreznimi prijavami bodo izbrani in obveščeni o rezultatih ocenjevanja najpozneje do 30. junija 2021.

NAGRADA

17. Izbrani študentje, udeleženci, se bodo udeležili Canonovega digitalnega programa za razvoj študentov in imeli dostop do namenskih predavanj, ocen portfelja ter povezav s panožnimi strokovnjaki v digitalnem spletnem formatu ("nagrada").

18. Organizator si po zaključku programa pridržuje pravico do objave imena, mesta in okraja prebivališča udeležencev ali objave kakršne koli predstavitve podelitve nagrade. Če udeleženec ne privoli v objavo teh podatkov, mora s tem seznaniti organizatorja, ko je obveščen o sprejemu v program.

19. Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za denar ali dobropis. Če nagrade ni mogoče izročiti zaradi višje sile, si organizator pridržuje pravico do spremembe programa.

20. Organizator ne bo kršil teh pogojev in določil in ne bo odgovoren za zamudo pri izvajanju ali za nezmožnost izvajanja katerih koli svojih dolžnosti v okviru teh pogojev in določil, če do takšne zamude ali nezmožnosti pride zaradi dogodkov, okoliščin ali vzrokov, na katere ni mogoče razumno vplivati, kot so med drugim požar, poplava, embargo zaradi pandemije, vojna, vojna dejanja (ne glede na to, ali je razglašeno vojno stanje ali ne), teroristična dejanja, vstaje, izgredi, civilni upori, stavke ali druge delovne motnje, višje sile, odsotnost ukrepov ali zamude pri izvajanju ukrepov s strani vladnih organov ("višja sila").
21. Ob sprejemu v program morajo izbrani študentski udeleženci biti na voljo med 1. in 4. septembrom 2021, ko se Canonov digitalni program za razvoj študentov za leto 2021 odvija. 
22. Morebitne zavrnjene ali nepotrjene udeležbe lahko organizator absolutno in po lastni presoji podeli drugim kandidatom.

OSEBNI PODATKI

23. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, je nadzornik osebnih podatkov, in sicer za vse osebne podatke, ki jih posredujejo kandidati. Navedeni osebni podatki so varno shranjeni in jih lahko prenesemo v varen strežnik zunaj EGP.
24. Za osebne podatke, ki jih zberemo od kandidatov, velja Pravilnik o varovanju zasebnosti potrošnikov podjetja Canon https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

25. Organizator si pridržuje pravico, da zavrne sodelovanje kateremu koli udeležencu ali zahteva povrnitev celotne vrednosti nagrade, če ugotovi, da je prišlo do zlorabe ali kršitve pogojev in določil tega natečaja.

26. Organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, škodo ali poškodbo, ki jo kakor koli povzroči ali utrpi kateri koli udeleženec v okviru tega natečaja. Nič v teh pravilih ne izključuje ali omejuje organizatorjeve odgovornosti za osebne poškodbe ali smrt, ki so posledica dokazane malomarnosti zaposlenih ali pogodbenikov.

27. V primeru spora zaradi razlage ali implementacije pravil, ki so kakor koli povezani z natečajem, končno odločitev sprejmejo direktorji organizatorja in korespondenca ni mogoča.
28. Vse morebitne davke ali dajatve, ki jih zahteva lokalna vlada posameznega udeleženca za sodelovanje udeleženca v programu, bo poravnal organizator (ali lokalno pridruženo podjetje).

KRAJEVNA PRISTOJNOST

29. Te pogoje in določila ter vse morebitne spore, ki bi nastali zaradi njih ali v povezavi z njimi, neizključno ureja in razlaga sodišče v Amsterdamu v skladu z nizozemsko zakonodajo.

Različica I, dopolnjeno [8. marca 2021]

PRIJAVI SE ZDAJ

Želite sodelovati?

Canonov program za razvoj študentov je namenjen vsem študentom, ki so v študijskem letu 2020/2021 vpisani v izobraževalno ustanovo. Rok za oddajo prijave je 9. junij 2021.

Morda bi vas zanimalo tudi

Več o različni opremi in orodju, s pomočjo katerih lahko študent postane poklicni ustvarjalec.