Evropska uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju

Kemijska skladnost EU

Tukaj lahko poiščete informacije o uredbi CLP EU (evropski uredbi o razvrščanju, označevanju in pakiranju) za svoj izdelek.