BREZPLAČNO NAGRADNO ŽREBANJE za ohišje fotoaparata EOS R7 in komplet objektiva RF-S 18-45mm F4.5-6.3

1.   CANON IN UDELEŽENCI


1.1. To žrebanje je organiziralo družba Canon Evropa, 3 The Square, UB11 1ET, Združeno kraljestvo ("Canon").


1.2. Vsi prijavljeni ("Udeleženci") morajo biti prebivalci Združenega kraljestva, Irske, Francije, Belgije, Nizozemske, Luksemburga, Španije, Portugalske, Nemčije, Avstrije, Švice, Norveške, Danske, Češke, Slovaške, Madžarske, Turčije, Grčije, Romunije, Slovenije ali Bolgarije ter stari 18 let ali več.


1.3. Zaposleni pri Canonu, njegovih hčerinskih podjetjih, njihove družine, agenti in druge zainteresirane strani, ki so neposredno povezane s to promocijo in sponzorstvom, ne smejo sodelovati v žrebanju.


1.4. Če želijo sodelovati v tem žrebanju, se morajo vsi udeleženci strinjati s temi pogoji in določili, razen če so drugače pisno obveščeni.


2.   NAGRADNO ŽREBANJE IN SODELOVANJE


2.1. Brezplačno žrebanje bo potekalo na spletni strani https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r7/, in sicer od 24. maja do 30. junija 2022, pri čemer bo žrebanje potekalo 18. julija 2022.


2.2. Za sodelovanje v brezplačnem žrebanju za fotoaparat EOS R7 in objektiv RF-S 18-45mm F4.5-6.3. ("Nagrada"), prijavljeni morajo za sodelovanje v nagradnem žrebanju vnesti svoje podatke (ime, priimek, e-pošto).


2.3. [Posamezna oseba lahko sodeluje samo enkrat (izpolnite, če je to ustrezno)].


2.4. Prijave, prejete po zaključnem datumu, ne bodo vključene v to brezplačno nagradno žrebanje. Canon si pridržuje pravico do diskvalifikacije nepopolnih ali nečitljivih obrazcev s podatki.


3.   NAGRADA


3.1. Zmagovalec bo naključno izžreban med vsemi veljavnimi prijavami, prejetimi med 24. majem in 30. junijem 2022.


3.2 Vsak zmagovalec bo prejel en fotoaparat EOS R7 in objektiv RF-S 18-45mm F4.5-6.3.


3.3. Ponujena nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za denar ali dobropis. Če ponujena nagrada ne bo na voljo zaradi okoliščin, nad katerimi podjetje Canon nima nadzora, si podjetje Canon pridržuje pravico, da ponudi alternativno nagrado enake ali višje vrednosti.


4.   ŽREBANJE


4.1. Z uporabo generatorja naključnih številk bo med vsemi veljavnimi prijavami izbran zmagovalec, njegovo ime pa bo potrdilo podjetje Canon.


4.2. Podjetje Canon bo kontaktiralo zmagovalce takoj, ko bo to praktično izvedljivo po 18. juliju 2022 prek e-poštnega naslova, zapisanega na obrazcu s podatki, da pridobi podatke za dostavo nagrade.


4.3. Če podjetje Canon od zmagovalca prejme zavrnjene ali neprevzete nagrade v 7 dneh od poskusa vzpostavitve stika prek e-pošte, se prvotno izbran zmagovalec odpove nagradi.


4.4. Podjetje Canon lahko podeli Nagrado absolutno in po lastni presoji drugim udeležencem.


4.5. Nagrada bo zmagovalcu poslana do 31. avgusta 2022.


4.6. Nagrada je določena že ob objavi.


4.7. Podjetje Canon dobronamerno podeli Nagrado zmagovalcem, ki so sodelovali v brezplačnem nagradnem žrebanju. Če zmagovalec iz kakršnega koli razloga ne more prevzeti Nagrade, mora o tem čim prej obvestiti podjetje Canon.


5.   OSEBNI PODATKI


5.1. Vse osebne podatke, poslane podjetju Canon, bodo podjetje Canon in njegovi zastopniki ali njegove povezane družbe v okviru skupine obdelali v namene administrativnih zadev, povezanih s tem brezplačnim nagradnim žrebanjem. Podjetje Canon je nadzornik osebnih podatkov, in sicer za takšne osebne podatke.


5.2. Podjetje Canon bo stopilo v stik z udeleženci nagradne igre zaradi administrativnih zadev, povezanih z brezplačnim nagradnim žrebanjem, ali če se podjetje Canon želi dogovoriti o kakršni koli drugačni uporabi informacij, ki so bile oddane za brezplačno nagradno žrebanje.


5.3. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nizozemska ("CENV"), je nadzornik osebnih podatkov, in sicer za vse osebne podatke, ki jih navedejo udeleženci.


5.4 Navedeni osebni podatki so varno shranjeni in jih lahko prenesemo v varen strežnik zunaj EGP. Za več informacij o varovanju podatkov udeležencev si oglejte Pravilnik o varovanju potrošnikov družbe Canon:
[ https://myid.canon/canonid/#/policy
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=fr-FR
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=de-DE
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=nl-NL
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=es-ES
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=pt-PT
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=no-NO
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=da-DK
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=cs-CZ
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=sk-SK
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=hu-HU
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=tr-TR
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=el-GR]


6.   OMEJITEV ODGOVORNOSTI


6.1. V izjemnih okoliščinah lahko podjetje Canon razveljavi Nagrado in/ali spremeni druge promocijske pogoje, če so zadevne spremembe nujne in jih je mogoče upravičiti zaradi objektivnih razlogov.


6.2 Podjetje Canon si pridržuje pravico, da zavrne prijavo ali zahteva povrnitev celotne vrednosti katere koli nagrade, če ugotovi, da je prišlo do zlorabe ali kršitve pogojev in določil brezplačnega nagradnega žrebanja.


6.3 Podjetje Canon ni odgovorno za kakršno koli izgubo, škodo ali poškodbo, ki jo kakor koli povzroči ali utrpi kateri koli udeleženec v okviru te promocije. Nič v teh Pogojih ne izključuje ali omejuje Canonove odgovornosti za osebne poškodbe ali smrt, ki so posledica dokazane malomarnosti zaposlenih ali pogodbenikov podjetja Canon.


6.4 V primeru spora zaradi razlage ali implementacije pravil, ki so kakor koli povezani z brezplačnim nagradnim žrebanjem, končno odločitev sprejmejo direktorji podjetja Canon in korespondenca ni mogoča.


6.5 Če pristojno sodišče ali drugi pristojni organ ugotovi, da je kateri koli del teh pogojev neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, bo tak del izločen iz preostanka teh pogojev, ki bo še naprej veljaven v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja.


7.   ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST


Ker ste sodelujoči potrošnik, za Vas v tem žrebanju veljajo zakoni države prebivališča in ste upravičeni, da sodelujete v sodnih postopkih v lastnem jeziku in na lokalnih sodiščih. Krajevna organizacija za svetovanje potrošnikom vas bo seznanila z vašimi pravicami. Ti Pogoji ne omejujejo nobenih veljavnih zakonsko določenih pravic.