Programska oprema poteka dela prikaznih slik

Oblikujte učinkovitejši potek dela od postopkov pred tiskanjem do končne obdelave. Zagotovite dosledne natise in upravljanje barv.