ABC- Hero1

Canonovo orodje Business & Innovation Scan spodbuja širitev Ritzovega poslovanja v vse medije

DWF-logo.jpg

Švicarski ponudnik tiskarskih storitev Ritz se je z odločnimi ukrepi lotil razvijajočega komunikacijskega trga, ki se opira na priljubljenost spletnih kanalov in digitalnih platform.

Rezultati

Mehka prenova znamke, ki odraža nove storitve

Mehka prenova znamke, ki odraža nove storitve

Uspešna promocija ponudbe v vseh medijih prek kampanj za stranke

Uspešna promocija ponudbe v vseh medijih prek kampanj za stranke

Izvedba prve vsemedijske kampanje za Ritzove stranke

Izvedba prve vsemedijske kampanje za Ritzove stranke

Ritz-objective

Cilj

S pomočjo sodobnih komunikacij razširiti spletne storitve.

Izzivi

• Padajoča naklada tiskanja

• Težave pri izstopanju na konkurenčnem trgu

• Nezadostno izpolnjevanje potreb strank po spletnih storitvah

Ritz-spare

Pristop

• Canon je leta 2013 na dogodku za stranke Ritzu ponudil orodje Business & Innovation Scan (B&IS)

• Orodje B&IS, ki so ga predstavili leta 2014, nudi stranki jasen pregled trenutnega poslovnega modela, vključno z analizo tržne strategije

• Spodbudili so spremembo poslovnega modela in dodali storitve v vseh medijih prek Canona ter na novo pozicionirali poslovanje v letu 2015

• Canon je podprl prvo vsemedijsko kampanjo, s katero so v bazi Ritzovih strank promovirali nove storitve