Posodobitev vgrajene programske opreme


Vgrajeno programsko opremo tiskalnika boste morda morali posodobiti, da bo omogočeno tiskanje iz mobilnega odjemalca s potrdilom Mopria.
Obstajata dva načina za posodabljanje vgrajene programske opreme serij MF6100, MF8200C in MF8500.

Posodabljanje iz tiskalnika >
Posodabljanje iz računalnika >

1. možnost: posodobite iz tiskalnika prek interneta

Prenesite vgrajeno programsko opremo v tiskalnik, ki ga uporabljate, ne da bi pri tem uporabili osebni računalnik (Windows/Mac), nato pa posodobite vgrajeno programsko opremo. (Tiskalnik mora biti povezan z internetom.)

1.    V meniju nadzorne plošče izberite možnost [System Management Settings (Nastavitve upravljanja sistema)] → pritisnite [OK].2.    Izberite [Update Firmware (Posodobi vgrajeno programsko opremo)] → pritisnite [OK].3.    Izberite [Via Internet (Prek interneta)] → pritisnite [OK].4.    Vgrajeno programsko opremo posodobite po navodilih na zaslonu.
Posodobitev vgrajene programske opreme je končana.
Zaženite program Canon Mobile Scanning for Business in uporabite tiskalnik s posodobljeno vgrajeno programsko opremo.

Za prenos morate vnesti serijsko številko tiskalnika.

Opomba:

  • Serijska številka je osemmestno število na nalepki na zadnji plošči tiskalnika.
  • Če serijske številke ne najdete, si pomagajte s priročniki, priloženimi tiskalniku. Poiščite "serijska številka", da najdete ustrezno temo.

2. Tiskalnik preklopite v način za prenos

A) V meniju nadzorne plošče izberite možnost [System Management Settings (Nastavitve upravljanja sistema)] → pritisnite [OK].B) Izberite [Update Firmware (Posodobi vgrajeno programsko opremo)] → pritisnite [OK].C) Izberite [Via PC (Prek osebnega računalnika)] → pritisnite [OK].D) Ko se pojavi sporočilo "Update firmware?" (Posodobi vgrajeno programsko opremo?), pritisnite [Yes (Da)].

Vklopi se način za prenos.

Za lokalne omrežne povezave:


Za USB povezave:


Če imate povezavo prek lokalnega omrežja, si zapišite naslov IP, prikazan na nadzorni plošči. Vnesti ga boste morali ob naslednji uporabi osebnega računalnika (Windows/Mac).

3. Zaženite orodje za podporo uporabnikom in posodobite vgrajeno programsko opremo

A) Razširite datoteko prenesene vgrajene programske opreme v računalnik (Windows/Mac).

B) V razširjeni mapi dvakrat kliknite na datoteko z orodjem za podporo uporabnikom.


Zažene se orodje za podporo uporabnikom.

C) Vgrajeno programsko opremo posodobite po navodilih na zaslonu.


Opomba:

  • Več o tem postopku izveste, če preberete "Navodila za uporabo orodja za podporo uporabnikom" v stisnjeni mapi.  • Če je tiskalnik povezan prek lokalnega omrežja, morate za uporabo orodja za podporo uporabnikom vnesti naslov IP v polje [IP Address (Naslov IP)]. Vnesite naslov IP, kot je opisano v 4. koraku poglavja "Preklop tiskalnika v način za prenos".

4.    Ponovno zaženite tiskalnik
Ko je zapisovanje vgrajene programske opreme iz orodja za podporo uporabnikom dokončano, pritisnite tipko [Stop] na nadzorni plošči tiskalnika.
Tiskalnik se ponovno zažene.
Posodobitev vgrajene programske opreme je končana.
Zaženite program Canon Mobile Scanning for Business in uporabite tiskalnik s posodobljeno vgrajeno programsko opremo.