Tiskanje iz mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android


1. korak: Vklopite storitev Mopria Print Service

V meniju z nastavitvami izberite tiskalnike in se prepričajte, da je storitev Mopria™ Print Service vklopljena.2. korak: Izberite svoj tiskalnik

V programu tapnite meni in izberite "Print" (Natisni).


OPOMBA: Nekateri programi morda ne podpirajo funkcije tiskanja. Če se ne prikaže možnost Print (Natisni), iz zadevnega programa ne boste mogli tiskati s storitvijo Mopria Print Service.

3. korak: Prikazal se bo meni za nastavitev tiskanja. Izberite "All printers" (Vsi tiskalniki).

Naprava bo iskala vse razpoložljive tiskalnike. Ko je postopek končan, se prikaže končen seznam tiskalnikov, na katerem lahko izberete želeni tiskalnik.

  

4. korak: Na meniju za nastavitev tiskanja se bo prikazal izbrani tiskalnik.

•    Če ni potrebe po spreminjanju možnosti print (Tiskanje), tapnite Print (Natisni), da pošljete opravilo za tiskanje.
•    Če morate možnosti tiskanja spremeniti, nadaljujte z naslednjim razdelkom.

S storitvijo Mopria Print Service lahko tiskate spletne strani, dokumente, e-pošto, fotografije in vsebino iz programov, ki podpirajo tiskanje iz naprav Android. Nastavitve tiskanja se lahko razlikujejo glede na izbrani program in tiskalnik. Prikažejo se lahko naslednje možnosti tiskanja:

Število natisnjenih kopij >
Spreminjanje velikosti papirja >
Spreminjanje usmeritve >
Določanje obsega strani >
Barvno ali črno-belo tiskanje >

V meniju za nastavitve tiskanja tapnite Number of copies (Število kopij) in z numerično tipkovnico vnesite število kopij, ki jih želite natisniti.

V meniju za nastavitve tiskanja tapnite Paper size (Velikost papirja) in izberite možnost paper size (Velikost papirja) na meniju: odvisno od programa ali tiskalnika imate na voljo možnosti: Letter, A4, 4 x 6 in 5 x 7.


V meniju za nastavitve tiskanja tapnite Orientation (Usmerjenost) in izberite želeno možnost.  Odvisno od programa ali tiskalnika imate na voljo možnosti Auto (Samodejno), Portrait (Portret) ali Landscape (Pokrajina).Za tiskanje več strani v meniju za nastavitve tiskanja tapnite polje Pages (Strani) in izberite želeni obseg strani.  OPOMBE: Možnost Pages (Strani) se bo prikazala samo pri nekaterih vrstah programov in datotek, npr. pri datotekah PDF.


V meniju za nastavitve tiskanja tapnite Color (Barvno) in izberite želeno možnost.  Odvisno od programa ali tiskalnika imate na voljo možnosti Auto (Samodejno), Black & white (Črno-belo) ali Colour (Barvno).