Tiskanje iz mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android


1. korak: Vklopite storitev Mopria Print Service

V meniju z nastavitvami izberite tiskalnike in se prepričajte, da je storitev Mopria™ Print Service vklopljena.

Tiskanje z mobilnimi napravami z Android Mopria_slika 1

2. korak: Izberite svoj tiskalnik

V programu tapnite meni in izberite "Print" (Natisni).

Tiskanje z mobilnimi napravami z Android Mopria slika2

OPOMBA: Nekateri programi morda ne podpirajo funkcije tiskanja. Če se ne prikaže možnost Print (Natisni), iz zadevnega programa ne boste mogli tiskati s storitvijo Mopria Print Service.

3. korak: Prikazal se bo meni za nastavitev tiskanja. Izberite "All printers" (Vsi tiskalniki).

Tiskanje z mobilnimi napravami z Android Mopria slika3

Naprava bo iskala vse razpoložljive tiskalnike. Ko je postopek končan, se prikaže končen seznam tiskalnikov, na katerem lahko izberete želeni tiskalnik.

Tiskanje z mobilnimi napravami z Android Mopria slika3A iskanje   Tiskanje z mobilnimi napravami z Android Mopria slika3B seznam

4. korak: Na meniju za nastavitev tiskanja se bo prikazal izbrani tiskalnik.

•    Če ni potrebe po spreminjanju možnosti print (Tiskanje), tapnite Print (Natisni), da pošljete opravilo za tiskanje.
•    Če morate možnosti tiskanja spremeniti, nadaljujte z naslednjim razdelkom.

Tiskanje z mobilnimi napravami z Android Mopria slika4

Spreminjanje nastavitev tiskanja

S storitvijo Mopria Print Service lahko tiskate spletne strani, dokumente, e-pošto, fotografije in vsebino iz programov, ki podpirajo tiskanje iz naprav Android. Nastavitve tiskanja se lahko razlikujejo glede na izbrani program in tiskalnik. Prikažejo se lahko naslednje možnosti tiskanja:

Število natisnjenih kopij >
Spreminjanje velikosti papirja >
Spreminjanje usmeritve >
Določanje obsega strani >
Barvno ali črno-belo tiskanje >

Število kopij

V meniju za nastavitve tiskanja tapnite Number of copies (Število kopij) in z numerično tipkovnico vnesite število kopij, ki jih želite natisniti.

Kopije

Velikost papirja

V meniju za nastavitve tiskanja tapnite Paper size (Velikost papirja) in izberite možnost paper size (Velikost papirja) na meniju: odvisno od programa ali tiskalnika imate na voljo možnosti: Letter, A4, 4 x 6 in 5 x 7.

velikost papirja

Usmerjenost

V meniju za nastavitve tiskanja tapnite Orientation (Usmerjenost) in izberite želeno možnost.  Odvisno od programa ali tiskalnika imate na voljo možnosti Auto (Samodejno), Portrait (Portret) ali Landscape (Pokrajina).


usmerjenost

Obseg strani

Za tiskanje več strani v meniju za nastavitve tiskanja tapnite polje Pages (Strani) in izberite želeni obseg strani.  OPOMBE: Možnost Pages (Strani) se bo prikazala samo pri nekaterih vrstah programov in datotek, npr. pri datotekah PDF.

obseg strani

Barvni način

V meniju za nastavitve tiskanja tapnite Color (Barvno) in izberite želeno možnost.  Odvisno od programa ali tiskalnika imate na voljo možnosti Auto (Samodejno), Black & white (Črno-belo) ali Colour (Barvno).

barvni-način