Pogoji in določila Canonove promocijske akcije Pro-Print

1. PROMOCIJSKI IZDELKI, TRAJANJE PROMOCIJE IN SODELUJOČI

1.1. Ta promocija velja samo pri nakupu izdelkov, naštetih spodaj (dalje »promocijski izdelki«), na področju Republike Slovenije, prodanih s strani pooblaščenih trgovcev med 1. 10. 2022 in vključno 31. 10. 2022 (»promocijsko obdobje«).

1.2. Sodelujoči morajo biti stari vsaj 18 let in več.

1.3. Šteje se, da so se vsi udeleženci strinjali, da jih s sodelovanjem v tej promociji zavezujejo ti pogoji in določila.

1.4. Vsi izdelki morajo biti kupljeni pri trgovcih v Sloveniji. Trgovcem mora izdelke dobaviti podjetje Canon CEE GmbH (dalje »Canon«) ali katera od družb iz skupine Canon s sedežem v EGP. Prosimo, preverite pri svojem prodajalcu, ali nakup spada v okvir promocijske akcije, da ne bi bili morda razočarani. Internetne trgovine morajo navesti registrirani/poštni naslov v Sloveniji.

Trgovci, ki sodelujejo v promociji so:
  • Foto Beseničar, d. o. o.
  • Foto Format, d. o. o.
  • Foto Grad, d. o. o.
  • Tavija d.o.o.
  • Tridist, d. o. o.


1.5. Vsi promocijski izdelki morajo biti novi, originalni Canonovi izdelki. Nakupi rabljenih, popravljenih ali obnovljenih izdelkov ali ponaredkov oziroma izdelkov, ki kakor koli kršijo pravice intelektualne lastnine Canonovih podjetij (to na primer vključuje, a ni omejeno na, nepooblaščeno uvožene ali »sive« izdelke), ne bodo upravičeni do sodelovanja v tej promocijski akciji. Če želite izvedeti več o nepooblaščeno uvoženih ali »sivih« izdelkih, glejte https://www.canon.si/about_us/serial-number-checker/

2. KAKO SODELOVATI

2.1. Za sodelovanje v promociji mora udeleženec kupiti promocijski izdelek v Sloveniji, v promocijskem obdobju od pooblaščenih trgovcev.

2.2. Pogoj za pridobitev promocijskega darila je nakup enega izmed promocijskih izdelkov.

2.3. Promocijski izdelki bodo na voljo glede na razpoložljivost zalog. Canon ni odgovoren, če trgovci v promocijskem obdobju ne izpolnijo naročil promocijskih izdelkov.

2.4. Za posamezni kupljeni izdelek je mogoče predložiti samo en zahtevek.

2.5. Te promocijske akcije ni mogoče kombinirati z drugimi promocijskimi akcijami.

3. DARILO (DODANA VREDNOST)

3.1. Udeleženci prejmejo dodano vrednost (darilo) za nakupe izbranih promocijskih izdelkov.

Darilo

FineArt Pap. FA-Smooth A4 25SH

PHOTO PAPER PRO PLATINUM PT-101 4x6 20SH

PHOTO PAPER PRO LUSTER LU-101 A3 20 sheets4. ORGANIZATOR

4.1. Organizator promocije je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Dunaj, Avstrija.

5. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

5.1. Podjetje Canon ni odgovorno (in to v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon) za nikakršno izgubo, škodo ali poškodbo, ne glede na vzrok, ki bi v okviru te promocije lahko doletela sodelujoče. Vendar nič od tega, kar je navedeno v teh pravilih, ne izključuje ali omejuje Canonove odgovornosti za morebitne telesne poškodbe ali smrt, če bi do teh prišlo zaradi dokazane malomarnosti Canonovih zaposlenih ali predstavnikov.

5.2. Canon si pridržuje pravico, da brez kakršne koli odgovornosti to promocijo kadar koli odpove, dopolni in/ali spremeni.

5.3. Canon si pridržuje pravico preveriti zahtevke, in sicer z namenom zagotavljanja skladnosti s temi pogoji in določili, ter zahtevati dodatne informacije in dokumentacijo. Canon si pridržuje pravico, da izključi zahtevke in/ali sodelujoče, če sumi, da se promocija na kakršen koli način zlorablja. Canonove odločitve v zvezi s promocijo so dokončne in se nanje ni mogoče pritožiti.

6. ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

Ta določila in pogoje ter vse spore, ki izhajajo iz njih ali v povezavi z njimi, urejajo in tolmačijo avstrijski zakoni in so zanje neizključno pristojna avstrijska sodišča.

PROMOCIJSKI IZDELKI

IZDELEK

ImagePROGRAF PRO-300

IImagePROGRAF PRO-1000