Warranty_Banner.jpg

Informacije o Canonovem evropskem sistemu jamstev

Spodnje informacije razlagajo pogoje in določila za vračilo izdelka ter jamstvo na mestu uporabe.

Informacije o jamstvu

V primeru okvare Canonovega izdelka so naše stranke zaščitene s Canonovim evropskim sistemom jamstev, ki zagotavlja, da bo omejeno obdobje po nakupu okvara odpravljena brezplačno (veljajo pogoji in določila).

Evropski sistem jamstev sestavljata dve razpoložljivi storitvi. Katera velja za vas, je odvisno od vaše lokacije in kupljenega izdelka.

Vračilo izdelka v okviru evropskega sistema jamstev:
Za večino Canonovih izdelkov za splošno uporabo vam je na voljo vračilo izdelka. Če pride v obdobju, ko za izdelek velja jamstvo, do okvare, morate izdelek vrniti Canonovemu pooblaščenemu servisu, kjer ga bodo brezplačno popravili Canonovi pooblaščeni serviserji. Ko bo popravilo končano, vam bo izdelek vrnjen.

Evropski sistem jamstev na mestu uporabe:
Za upravičene laserske in brizgalne izdelke (samo v izbranih državah) vam je na voljo servis na mestu uporabe. Seznam ustreznih izdelkov si lahko ogledate v spodnjih pogojih in določilih za servis na mestu uporabe.

Če pride v obdobju veljavnosti jamstva do tovarniške okvare izdelka, vas bo na mestu uporabe izdelka obiskal Canonov pooblaščeni serviser in ga brezplačno popravil tam. Če pogoji in določila spodaj niso prikazani, potem servis na mestu uporabe v vaši državi ni na voljo. V tem primeru vam bo na voljo le jamstvena storitev vračila izdelka.

Če si želite ogledati pogoje in določila za vse vrste jamstev, kliknite na ustrezno ponudbo jamstva spodaj –


Standardni pogoji EWS

Canon in člani EWS jamčijo, da bo strojna oprema tega izdelka dobro delovala v času garancijskega roka. V primeru, da se strojna  oprema pokvari v času garancijskega roka, vam bomo brezplačno opravili popravilo v pooblaščenem servisnem centru  oziroma  centrih Canon v državah članicah EWS.

Garancijsko vračilo izdelka v servisni center, se nanaša na Canonove izdelke, namenjene prodaji in kupljene v Evropskem gospodarskem  prostoru (EGP), Švici in Veliki Britaniji.

Brezplačni servis EWS je mogoč le ob predložitvi tega garancijskega lista, skupaj z originalnim računom oz. blagajniškim  prejemkom, ki ga je kupcu izdal trgovec v maloprodaji in le, če so na garancijskem listu navedeni (a) ime in priimek kupca, (b) ime  in naslov trgovca v maloprodaji, (c) ime modela in serijska številka (če obstaja) kupljenega izdelka ter (d) datum nakupa izdelka.  Canon si pridržuje pravico zavrniti garancijski servis, če so ti podatki nepopolni ali odstranjeni oziroma spremenjeni po tem, ko je  bil izdelek prvotno kupljen s strani kupca od trgovca v maloprodaji. Canon si prav tako pridržuje pravico, da vam zamenja  pokvarjeni izdelek z enakim novim izdelkom, namesto da bi pokvarjeni izdelek popravil. Canon lahko popravi ali nadomesti  Canonove proizvode z novimi ali obnovljenimi deli ali proizvodi enakih zmogljivosti in zanesljivosti, kot jo imajo novi. Canon lahko  prav tako nadomesti proizvode z enakovrednimi modeli, če je izvirnik opuščen. Obnovljeni deli ali proizvodi bodo uporabljeni  samo, če to dopušča zakonodaja države, v kateri je uveljavljena garancija.

1. Garancijski rok

Ta garancija velja dve leti* od datuma nakupa izdelka kot je razvidno iz zgoraj omenjenih dokumentov.

* Serije PIXMA G: dve leti oziroma 30000 strani, kar nastopi prej.

* PIXMA G650/550: dve leti oziroma 10000 strani, kar nastopi prej.


2. Za servisiranje v času garancije

Servisiranje v času garancije je na voljo v pooblaščenih servisnih centrih Canon.
Priloženi so tudi naslovi glavnih servisnih centrov.
Morebitne stroške varnega prevoza izdelka do in od servisnega centra Canon krije stranka. Če je bil izdelek prinešen v državo,  ki ni članica EWS in ki ne priznava tega garancijskega lista, je potrebno izdelek vrniti nazaj v državo, kjer je bil kupljen, da bi lahko  uveljavljali garancijo. V kolikor napake na napravi ne odpravimo v roku 45 dni, le to zamenjamo z novo.

3. Članice EWS:

Za podrobnejše informacije o garanciji, ki je na voljo v posameznih državah, se obrnite na relevantnega člana EWS.

4. Omejitve

Garancija Canona in članic EWS ne velja za naslednje primere:
–  periodični pregledi, vzdrževanje in popravilo ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe
–  potrošni material
–  programska oprema
–  deli, ki so podvrženi obrabi (na primer video glave, optični deli projektorja, zbiralniki črnila/ink absorberji in vodilni valji), potrošni  material in dodatna oprema (npr. baterije in snemalni mediji), vključno med drugim s kasetami, DVDji, spominskimi karticami in  zamenljivimi trdimi diski, ki se uporabljajo s tem izdelkom
–  okvare, ki so nastale zaradi sprememb, opravljenih brez odobritve Canona
–  stroški, ki so jih imeli servisni centri Canon pri izvedbi kakršnihkoli prilagoditev ali sprememb izdelka zaradi specifičnih tehničnih  ali varnostnih standardov ali specifikacij, ki veljajo za določeno državo, ali kakršnikoli drugi stroški za prilagoditev izdelka kot  posledica kakršnihkoli specifikacij, ki so se spremenile od dobave izdelka;
–  škoda, ki nastane zato, ker izdelek ni v skladu s standardi, ki veljajo za to državo ali s specifikacijami, ki veljajo za drugo državo  od tiste, kjer je bil izdelek kupljen. 

Garancija za popravilo ne velja, če so škoda ali napake nastale zaradi:
–  neustrezne uporabe, prekomerne uporabe ali ravnanja z izdelkom ali delovanja izdelka na način, ki ni v skladu z navodili iz  priročnika za uporabo in/ali z ustreznimi dokumenti za uporabnika, vključno (brez omejitev) z nepravilnim shranjevanjem, padci  in prekomernimi sunki ali udarci,
–  korozije, umazanije, vode ali peska,
–  čiščenja, popravil ali sprememb, opravljenih v servisnem centru, ki ni pooblaščen s strani Canona,
–  poškodbe, povzročene zaradi uporabe rezervnih delov, programske opreme ali potrošnega materiala (kot so črnilo, papir, toner  ali baterije), ki ni združljiv z izdelkom. Združljivost z vašo Canonovo napravo bi morala biti označena na embalaži, vendar pa je  zagotovljena z uporabo Canonovih rezervnih delov, programske opreme ali potrošnega materiala, saj so le-ti preizkušeni.
Svetujemo vam, da pred uporabo preverite združljivost,  –  priključitev izdelka na naprave, ki jih Canon ni odobril za priključitev,
–  neustrezno pakiranje izdelka ob vrnitvi pooblaščenemu servisnemu centru Canon.
–  nezgode, nesreče ali kakršenkoli vzrok, na katerega Canon nima vpliva, vključno z (vendar ne omejeno na) strelo, poplavo,  požar, javne nemire in neustrezno prezračevanje.

5. Drugo

Popravilo lahko traja dlje časa, če je opravljeno zunaj prvotne države nakupa, ker izdelek v tej drugi državi še ni v prodaji ali je  v prodaji v posebnem dizajnu, specifičnem za to državo. Zaradi tega določeni rezervni deli za izdelek morda ne bodo na zalogi v državi popravila.  Kupec je odgovoren, da pred pošiljanjem izdelka v popravilo sam shrani vso programsko opremo in programe in jih po popravilu  ponovno namesti.

Canon ne prevzema nobene odgovornosti za izdelek, ki ni izrecno navedena v tej garanciji, vključno na primer z odgovornostjo  za izgubo snemalnih medijev, izgubo podatkov itd. Ko boste poslali izdelek v garancijsko popravilo, ga prosim pazljivo zapakirajte,  zavarujte pošiljko, priložite originalen račun, garancijski list in navodilo za popravilo, kakor tudi (kolikor je to potrebno) primerek  snemalnega medija, na katerem so shranjene slike, posnete z izdelkom.

Ta garancija ne vpliva na zakonite pravice kupca v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo niti na pravice kupca do prodajalca  v  maloprodaji, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe. V primeru, da ni tovrstne veljavne državne zakonodaje, je ta garancija edino  in izključno sredstvo kupca in ne Canon ne njegove podružnice ali druge članice EWS niso odgovorne za postransko ali  posledično škodo zaradi kršitve kakršnekoli izrecne ali vštete garancije za ta izdelek.Kontaktne informacije za evropski sistem jamstev

V spodnji tabeli so navedene države, ki nudijo Canonov evropski sistem jamstev. Če želite več informacij, si oglejte celotne pogoje in določila Canonovega evropskega sistema jamstev.

Na voljo so kontaktni podatki za posamezne države in ravni storitve, ki so na voljo.

Kjer je na voljo, je storitev na licu mesta na voljo samo za ustrezne izdelke.

Država Kontaktni podatki centra za pomoč uporabnikom Razpoložljive storitve za evropski sistem jamstev Omejitve storitve na licu mesta
Avstrija

+43 1 360 277 45 67

Canon Avstrija

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Brez
Belgija

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgija (nizozemščina)
Canon Belgija (francoščina)

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Brez
Bolgarija

+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg

Canon Bolgarija

Vračilo izdelka Ni na voljo
Hrvaška

Fotografije/videoposnetki: +385 1 2313 222

PHOTO CENTAR D.O.O.

Tiskalniki: +385 1 6222 122

K.S.U.-COMPANY D.O.O.

Vračilo izdelka Ni na voljo
Ciper

+357 25 056 960

Canon Ciper

Vračilo izdelka Ni na voljo
Češka republika

+420 296 335 619

Canon Češka

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Brez
Danska

+45 70 20 55 15

Canon Danska

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Popravilo in zamenjava na licu mesta: samo celinski del Danske (vključno z otoki, povezanimi z mostovi). Ne velja za odročna območja.
Estonija

+372 630 0530
overall@overall.ee

Overall

Vračilo izdelka Ni na voljo
Finska

+358 (020) 366 466
(Cena klica iz fiksnega omrežja je 0,15 centov/min. Cene klicev se lahko razlikujejo glede na mobilnega operaterja. Za več informacij se obrnite na operaterja)

Canon Finska

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Popravilo in zamenjava na licu mesta: samo celinski del Finske (vključno z otoki, povezanimi z mostovi). Ne velja za odročna območja.
Francija

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon Francija

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Popravilo in zamenjava na licu mesta: samo celinski del Francije (vključno z otoki, povezanimi z mostovi).
Nemčija

069 2999 3680

Canon Nemčija

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Popravilo in zamenjava na licu mesta: samo celinski del Nemčije (vključno z otoki, povezanimi z mostovi).
Grčija

+302 10 969 6422

Canon Grčija

Vračilo izdelka Ni na voljo
Madžarska

+36 (06)1 235 53 15

Canon Madžarska

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Brez
Islandija

Fotografije/videoposnetki: +354 533 34 11 

Beco 

Tiskalniki/skenerji: +354 569 77 60

Origo

Vračilo izdelka Ni na voljo
Irska

+353 16 990 990

Canon Irska

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Popravilo in zamenjava na licu mesta: samo celinski del Irske (vključno z otoki, povezanimi z mostovi).
Italija

+39 02 3859 2000

Canon Italija

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Na licu mesta: ni na voljo
Zamenjava na licu mesta: samo celinski del Italije (vključno z otoki, povezanimi z mostovi).
Latvija

Fotografije/videoposnetki: +371 67 38 75 10
Tiskalniki: +371 67 20 40 80
info@ibs.canon.lv

I B Serviss

Vračilo izdelka Ni na voljo
Litva

Orgsis +370 5 239 5511

Vračilo izdelka Ni na voljo
Luksemburg

+352 27 302 054

Canon Luksemburg

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Brez
Malta

+356 2792 2739

Canon Malta

Vračilo izdelka Ni na voljo
Norveška

+47 23 50 01 43

Canon Norveška

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Popravilo in zamenjava na licu mesta: samo celinski del Norveške (vključno z otoki, povezanimi z mostovi). Ne velja za odročna območja.
Poljska

+48 22 583 4307

Canon Poljska

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Popravilo in zamenjava na licu mesta: samo celinski del Poljske (vključno z otoki, povezanimi z mostovi).
Portugalska

+351 21 424 51 90

Canon Portugalska

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Popravilo in zamenjava na licu mesta: samo celinski del Portugalske (vključno z otoki, povezanimi z mostovi).
Romunija

0 311 305 090

Canon Romunija

Vračilo izdelka Ni na voljo
Slovaška

+421 (0)250 102 612

Canon Slovaška

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Brez
Slovenija

Fotografije/videoposnetki: (+386 1) 5461 000

Servis 3A

Tiskalniki/skenerji: (+386 1) 5853 777

Birotehna

Vračilo izdelka Ni na voljo
Španija

+34 91 375 45 55

Canon Španija

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Na licu mesta: ni na voljo
Zamenjava na licu mesta samo za: samo celinski del Španije (vključno z otoki, povezanimi z mostovi).
Švedska

+46 (0)8 519 923 69

Canon Švedska

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Popravilo in zamenjava na licu mesta: samo celinski del Švedske (vključno z otokom Dotland in z mostovi povezanimi otoki). Ne velja za odročna območja.
Švica

+41 22 567 58 58

Canon Švica (francoščina)
Canon Švica (nemščina)

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Brez
Nizozemska

+31 (0)20 721 91 03

Canon Nizozemska

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Popravilo in zamenjava na licu mesta: samo celinski del Nizozemske (vključno z otoki, povezanimi z mostovi).
Združeno Kraljestvo

+44 (0)207 660 0186

Canon Združeno kraljestvo

Vračilo izdelka
Na licu mesta (popravilo in zamenjava)
Popravilo in zamenjava na licu mesta: samo celinski del ZK (vključno z otoki, povezanimi z mostovi).

Za klice veljajo lokalne geografske cene, odvisno od vašega obstoječega ponudnika storitve/naročnine za mobilno ali fiksno omrežje. Za točne cene se obrnite na svojega ponudnika storitve.Kontaktni podatki za jamstvo s servisom na mestu uporabe

V spodaj navedenih državah je kot del Canonovega evropskega sistema jamstev na voljo jamstvena storitev servisa na mestu uporabe.
Upoštevajte, da je jamstvo s servisom na mestu uporabe na voljo samo za izdelke na seznamu On-Site Warranty Applicable Models(PDF).

Veljajo pogoji in določila Canonovega evropskega sistema jamstev za servis na mestu uporabe.
Če vaš izdelek ni upravičen do jamstva s servisom na mestu uporabe, vam bo v okviru storitve omogočeno vračilo izdelka. Oglejte si razdelek Informacije o jamstvu z vračilom izdelkov.


Ozemlje Details Opis
BELGIË Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 02 6200 197
Openingstijden Maandag tot vrijdag: 09.00 - 17.00
Online support

http://nl.canon.be/support/consumer_products/index.aspx

BELGIQUE Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 02 6200 197
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.be/support/consumer_products/index.aspx
ČESKÁ REPUBLIKA Servisní restrikce
Help desk číslo (+420) 296 335 619 - Poplatky se mohou měnit v závislosti na poskytovateli služby; ověřte si u Vašeho poskytovatele přesnou výši poplatku.
Otevírací doba Pondělí - Pátek 9:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickou http://www.canon.cz/support/consumer_products/index.aspx
DANMARK Service-begrænsninger Ikke brofaste Øer er ikke dækket af On-Site Service. Grønland og Færøerne er ikke dækket af On-Site Service.
Canon help desk 70 2055 15 - Prisen kan variere afhængigt af teleudbyderen. Du kan få oplyst den nøjagtige pris hos din teleudbyder.
Åbningstider Mandag til fredag: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.dk/support/consumer_products/index.aspx
DEUTSCHLAND Einschränkungen Die Vor-Ort-Garantie gilt innerhalb von Deutschland (Festland ohne Inseln)
Canon Helpdesk 069 / 29 99 36 80 - Die Kosten für ihren Anruf hängen vom jeweiligen Vertrag mit Ihrem Telefonanbieter ab. Bitte erkundigen Sie sich bezüglich der Gebühren für ihren Anruf (Mobiltelefon- oder Festnetznummer) direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09.00 - 17.00
Web support link http://www.canon.de/support/consumer_products/index.aspx
ESPAÑA Restricciones del Servicio Disponible en el territorio Español (Península, Islas canarias y Baleares)
Número de teléfono de Atención al cliente (Help Desk) 901 900 012 - El costo de la llamada puede variar dependiendo de su proveedor de telecomunicaciones, por favor consulte con su proveedor para conocer los cargos exactos.
Horario de funcionamiento La linea Help Desk es accesible desde las 09:00h hasta las 17:00h CET de Lunes a Viernes
Vínculo a la Web de soporte de Canon http://www.canon.es/support/consumer_products/index.aspx
FRANCE Service restrictions Par intervention technicien sur site à J+2. Service disponible à partir du 01/06/2006 en France métropolitaine uniquement.
Centre d'appel 01 70 48 05 00 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître le tarif exact.
Heures d'ouverture Du Lundi au Vendredi: 09:00 - 17:00
Site internet http://www.canon.fr/support/consumer_products/index.aspx
IRELAND Service restrictions For Republic of Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged.
Help Desk number (353) 1890 200 563 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.ie/support/consumer_products/index.aspx
ITALIA Restrizioni al servizio Le richieste di intervento ricevute entro le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 3 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 2 giorni lavorativi. Resto dell'Italia il giorno lavorativo seguente. Le richieste di intervento ricevute dopo le ore 12.00 verranno gestite entro: Isole minori 4 giorni lavorativi. Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia 3 giorni lavorativi. Resto dell'Italia 2 giorni lavorativi.
Numero telefonico di supporto 848 800 519 - Le tariffe possono variare a seconda del gestore della linea telefonica. Rivolgersi al proprio gestore per ulteriori informazioni.
Orario di apertura Lunedi a Venerdì: 9:00 am - 17:00 pm
Collegamento al sito di supporto http://www.canon.it/support/consumer_products/index.aspx
LUXEMBOURG Service restrictions Pas de restrictions
Centre d'appel 27 302 054
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://www.canon.lu/support/consumer_products/index.aspx
MAGYARORSZÁG Korlátozások Munkaszüneti és ünnep napokon a helyszíni szervizszolgáltatás nem vehető igénybe
A Vevőszolgálat telefonszáma 06 1 235 5315 - A hívás díja a telefonszolgáltatótól függően változhat, kérjük, telefonszolgáltatójától tudakolja meg a pontos hívásdíjakat.
A Vevőszolgálat elérhető Hétköznap reggel 9 órától délután 5 óráig
Online segítség kérése az alábbi linken http://www.canon.hu/support/consumer_products/index.aspx
NEDERLAND Service uitsluitingen Geen
Canon helpdesk 020 721 91 03 - De kosten per gesprek zijn onder lokaal tarief. Deze kosten kunnen verschillen per telefoonmaatschappij. Neem voor informatie over de exacte kosten contact op met uw telefoonmaatschappij.
Openingstijden Van Maandag tot Vrijdag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.nl/support/consumer_products/index.aspx
NORGE Service begrensninger For fjerntliggende strøk i Nordnorge, vennligst aksepter nestfølgende arbeidsdag + 2 arbeidsdager.
Canon kundestøtte 23 50 01 43 - Prisen kan variere avhengig av telefonleverandøren. Kontakt din telefonleverandør for å få nøyaktige prise.
Åpningstider Mandag til Fredag: 09:00 - 17:00
Online support http://www.canon.no/support/consumer_products/index.aspx
ÖSTERREICH Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0810 0810 09 - Der Anruf erfolgt zum Ortstarif. Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Mo-Fr: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.at/support/consumer_products/index.aspx
POLSKA Ograniczenia serwisowe Wszystkie zgłoszenia do Pomocy Technicznej po godzinie 15:00, realizowane będą w dniu następnym + 1 dzień.
Telefon do Pomocy Technicznnej 22 583 4307 - opłata według taryfy operatora świadczącego usługi.
Czynne w gdzinach Od Poniedziałku do Piątku: 09:00 - 17:00
Pomoc Techniczna On-Line http://www.canon.pl/support/consumer_products/index.aspx
PORTUGAL Restrições ao Serviço "on-site" (no local do cliente) Efectuado apenas em Portugal Continental. O serviço "on-site" não está disponível nas regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.
Número telefónico de suporte (Nº de HelpDesk) 21 424 51 90 - Os custos poderão variar dependendo do operador telefónico; por favor verifique com o seu operador telefónico os custos exactos.
Horário de Funcionamento O serviço funciona de segunda a sexta-feira das 9:00 às 17:00
Endereço de Suporte via Web (link) http://www.canon.pt/Support/Consumer_Products/index.aspx
SCHWEIZ Einschränkungen Keine.
Canon Helpdesk 0848 833 838 - Die Gebühren können je nach Telefonanbieter unterschiedlich sein; bitte erkundigen Sie sich diesbezüglich direkt bei Ihrem Telefonanbieter.
Öffnungszeiten Montag bis Freitag: 09:00 - 17:00
Web support link http://de.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SLOVENSKÁ REPUBLIKA Servisné obmedzenia
Help desk číslo (+421) 250 102 612 - Poplatky sa môžu menit v závislosti od poskytovateľa služieb; presnú výšku poplatku si overte u Vášho poskytovateľa.
Otváracie hodiny Pondělí - Pátek 09:00 - 17:00
Internetový odkaz na technickú podporu http://www.canon.sk/support/consumer_products/index.aspx
SUISSE Service restrictions Pas de restrictions.
Centre d'appel 0848 833 838 - Les tarifs peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique. Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître
Heures d'ouverture Du Lundi à Vendredi: 09.00 - 17.00
Site internet http://fr.canon.ch/support/consumer_products/index.aspx
SUOMI Huoltorajoitukset Jos asut Pohjois-Suomen etäisissä alueissa ole ystävällinen ja ota huomioon että huollon suorittaminen voi kestää seuraavaan arkipäivään + 2 päivää.
Canon tukipalvelu 020 366 466 (8,28 snt/puhelu + 11,99 snt/min)
Aukioloajat Maanantaista Perjantaihin: 09.00 - 17.00
Linkki web-palveluun http://www.canon.fi/support/consumer_products/index.aspx
SVERIGE Service-begränsningar För avlägsna delar i norra Sverige, vänligen acceptera nästföljande arbetsdag + 2 arbetsdagar.
Telefonsupport 08 519 923 69 - Kostnaden kan variera beroende på teleoperatör:
Våra öppettider Måndag till Fredag: 09.00 - 17.00
Webbsupport http://www.canon.se/support/consumer_products/index.aspx
UNITED KINGDOM Service restrictions For UK Mainland, Isle of Wight, Northern Ireland to perform the service during the next working day after your call is logged. For Channel Islands, Isle of Man & Scottish islands to perform the service within 24 working hours from when your call was logged.
Help Desk number 0844 369 0100 - Calls are charged at a local rate. The charges can vary depending on telecom provider; please check with your telecom provider to find out the exact charges.
Opening hours Monday to Friday: 09:00 - 17:00
Web support link http://www.canon.co.uk/support/consumer_products/index.aspx

You might also need...