Sustainable Imaging

Trajnostno upodabljanje pri Canonu

Z našim delovanjem in kupci v največji možni meri zmanjšujemo naš vpliv na okolje.

Obvladovanje našega vpliva na okolje

Prevzemamo odgovornost glede vpliva naših dejavnosti na okolje, pri čemer imamo zmogljive sisteme, postopke in politike za obvladovanje vplivov na okolje v našem celotnem delovanju ter zagotavljanje zmanjšanega ogljičnega odtisa. To vključuje naše naslednje dejavnosti:


Listina o okolju Canon EMEA

Prenesite PDF [75 KB] >


Standardi zelenih javnih naročil

Več informacij >


Globalni sistem upravljanja okolja, ki ustreza standardu ISO 14001

Več informacij >

work-team-at-table-with-documents
Sustainable Future

Sledimo življenjskemu ciklu naših izdelkov

Naš pristop k okoljski trajnosti je "Proizvodnja – uporaba – recikliranje", ki vključuje upravljanje z našimi izdelki na način, ki podpira krožno ekonomijo – od zasnove do konca življenjske dobe. Z omenjenim pristopom tudi zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov iz naših delovnih obratov in to omogočamo tudi kupcem, saj so naši izdelki energijsko učinkoviti.

Proizvodnja

Prizadevamo si za zmanjšanje okoljskega učinka naših izdelkov že takoj ob začetku proizvodnega procesa, da se uporabi manj novih surovin, da so izdelki energijsko učinkovitejši in da se v celoti preprečijo odpadki skozi njihovo življenjsko dobo. 

 • Postavljamo cilje za zmanjšanje ogljikovih emisij uporabljamo metodologije za oceno življenjske dobe.

  Prenesite PDF [335 KB] >

 • Naše izdelke oblikujemo tako, da izpolnjujejo vse ustrezne uredbe. Količina nevarnih snovi je pod omejitvijo, navedeno v direktivi o omejitvi nevarnih snovi (RoHS) in uredbi o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

  Prenesite PDF REACH [249 KB] >
  Prenesite PDF RoHS [184 KB] >

 • Prizadevamo si za zmanjšanje hrupa in izpustov ozona, ki jih povzročajo naši izdelki.

  Prenesite PDF [187 KB] >

 • Zmanjšujemo količino odpadkov v proizvodnih obratih in v nobenem kraju proizvodnje ne odlagamo odpadkov na deponijah.

  Več informacij >

 • Zmanjšujemo izpuste CO2 pri prevozu, saj uporabljamo načine prevoza, ki proizvajajo manj CO2, preprečujemo neučinkovitost med distribucijo in zmanjšujemo velikost embalaže.

  Več informacij >

 • Zagotavljamo odgovorno in učinkovito embalažo.

  Prenesite PDF [186 KB] >

Uporaba

Stranke lahko z našimi izdelki, storitvami in rešitvami varčujejo z denarjem ter zmanjšajo vpliv na okolje. Inovacije in izboljšave zagotavljajo, da naši izdelki porabljajo manj energije in potrošnega materiala.

 • Nenehno si prizadevamo povečati energijsko učinkovitost in zmanjšati porabo elektrike z našimi izdelki.

  Prenesite PDF [199 KB] >


 • Z našo opremo za obdelavo slik poslovnim strankam pomagamo zmanjšati porabo papirja in potrošnega materiala.

  Prenesite PDF [261 KB] >


 • Z izvajanjem upravljanja storitev iskanja lahko naše stranke zmanjšajo okoljske vplive tudi do 60 %.

  Več informacij >


 • Naš sistem e-Maintenance in učinkovito tehnično razporejanje zagotavljata učinkovitejše delovanje storitev in manjšo porabo časa, virov in CO2

  Več informacij >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Recikliranje

Naravne vire upravljamo tako, da prispevamo h krožnemu gospodarstvu s poudarkom na povečanju prodaje naših obnovljenih naprav. 

 • Spodbujamo ponovno uporabo in recikliranje rabljenih izdelkov in njihovih delov.

  Prenesite PDF [189 KB] >

 • Recikliramo kartuše s tonerjem, kartuše s črnilom in stekleničke s tonerjem.

  Prenesite PDF [201 KB] >

 • Sodelujemo pri pobudah za recikliranje embalaže in pomagamo financirati zbiranje in recikliranje odpadne embalaže.

  Prenesite PDF [182 KB] >

 • Skrbimo, da so vsi naši postopki recikliranja v skladu z direktivo OEEO ostalimi predpisi glede odlaganja odpadkov.

  Prenesite PDF [199 KB] >