Družba Canon se zavezuje, da bo do leta 2050 delovala popolnoma brezogljično

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Prispevanje k brezogljični prihodnosti.

Družba Canon si prizadeva, da bi zmanjšali emisije CO2 pri celotnem poslovanju.

Vsi smo priča uničujočemu vplivu podnebnih sprememb na naš planet, predvsem zaradi globalnega povečanja naravnih nesreč, ki so posledica ekstremnih vremenskih dogodkov. To je prelomnica, da začnemo ukrepati.

Naš cilj je zaščititi globalno okolje tako, da zmanjšujemo vpliv naših izdelkov. Osredotočeni smo na zmanjšanje emisij CO2 pri nabavi ter uporabi surovin in delov do dejavnosti na operativni lokaciji in logistiko.

Popolnoma brezogljično

Zavezali smo se, da bomo do leta 2050 delovali popolnoma brezogljično.

"Neto ničelno stopnjo" dosežemo, ko količina ogljika, ki ga dodamo v ozračje, ni večja od količine, ki je bila odstranjena.

Da bi ta cilj dosegli, aktivno zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov (GHG). Količinsko opredelimo emisije v celotnem življenjskem ciklu izdelka, da zmanjšamo emisije v vsaki posamezni fazi.

Naš cilj je zmanjšati emisije CO2 v življenjskem ciklu izdelka za 3 % letno. Če bo to trajno, bo to pomenilo približno 50-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2030 z ravni iz leta 2008.

Trenutno smo na dobri poti, da dosežemo ta cilj, saj smo med letoma 2008 in 2022 zabeležili povprečno izboljšanje za 4,1 %. Skupno zmanjšanje od leta 2008 znaša 43 %.

GREEN

Zunanje potrjevanje naših ciljev

Od leta 2008 smo dosegli znaten napredek pri tem cilju in drugih, ki smo si jih zadali v svojem poslovanju. Naša zaveza ni nikoli omahnila. Vedno izvajamo redne preglede naših dolgoročnih ciljev, da preverimo, ali so naši prispevki v skladu s ciljem, da prispevamo k družbi z nizkimi emisijami ogljika in do leta 2050 dosežemo neto ničelno stopnjo.

Ni dovolj, da gledamo samo lastne napovedi in prispevke, ampak da imamo cilje, ki smo jih razvili v skladu z najnovejšo podnebno znanostjo in kar je potrebno za doseganje ciljev Pariškega sporazuma. Zato smo zaprosili za potrditev prek pobude SBTi (Science based targets initiative).

Razumevanje številk, ki stojijo za našimi cilji.

Družba Canon za svoje poslovanje uporablja tako intenzivnost kot absolutne cilje.

Naš cilj intenzivnosti je zmanjšanje, ki je posebej osredotočeno na življenjski cikel izdelka. V celotnem življenjskem ciklu izdelka smo si zadali cilj, da do leta 2030 v primerjavi z letom 2008 za 50 % zmanjšamo emisije CO2. S tem mislimo, kako so naši izdelki zasnovani, izdelani, dobavljeni in uporabljeni za stranke.

Absolutni cilj obravnava skupne emisije podjetja, kot so naše pisarne, vrsto prevoza, ki jo uporabljajo zaposleni, način, kako napajamo in upravljamo naše proizvodne obrate ter tudi pri naši dobavni verigi.

Da bi lahko upoštevali potrditev SBTi, moramo vključiti absolutni cilj z izhodiščno vrednostjo največ do leta 2015 za skupne emisije organizacije.

Prizadevamo si zmanjšati absolutni obseg 1 in 2 emisij toplogrednih plinov 42 % in absolutni obseg 3 emisij toplogrednih plinov (kategoriji 1 in 11) 25 % do leta 2030 iz izhodiščnega leta 2022 v skladu z merili SBTi.

Naši ukrepi za zmanjšanje emisij in splošni cilji se niso spremenili ter tako smo še vedno zavezani, da zmanjšamo svoj vpliv na okolje in do leta 2050 dosežemo neto ničelno stopnjo.

CDP

Uvrstitev na seznam A organizacije CDP

Organizacija CDP je družbi Canon za leto 2023 podelila oceno A na področju podnebnih sprememb. Tako smo se že tretjič uvrstili na njihov najvišji seznam A, hkrati pa se uvrščamo med 2 odstotka najbolje ocenjenih podjetij v tej kategoriji.

CDP je mednarodna okoljska neprofitna organizacija, ki ocenjuje večja podjetja in organizacije po vsem svetu na podlagi njihovih prizadevanj za reševanje okoljskih vprašanj.

Prehod na obnovljive vire energije

82 % naše električne energije v Evropi proizvedemo iz obnovljivih virov

V naših evropskih dejavnostih čim več uporabljamo obnovljivo energijo in še naprej povečujemo uporabo obnovljivih virov za zmanjšanje emisij CO2.

Leta 2021 smo 45 % naših skupnih potreb po energiji v Evropi pridobili iz električne energije. Od tega so jo 82 % pridobili iz obnovljivih virov. Naša proizvodnja v Poingu v Nemčiji uporablja 100-odstotno obnovljivo energijo.

Naš novi sedež v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki ter sedež v Združenem kraljestvu in na Irskem sta dobila odlične ocene certifikata BREEAM* za energetsko učinkovito zasnovo in uporabo obnovljivih virov energije. Novi sistem BMS in fotovoltaične plošče na strehi omogočajo, da je stavba porabila skoraj 50 % manj energije.

Naša stavba v Venlu na Nizozemskem uporablja sistem toplotnih črpalk, učinkovite sisteme za shranjevanje tople in hladne vode ter LED-osvetlitev, s čimer porabi manj energije. Na obeh lokacijah imamo tudi sončne plošče in polnilne točke za električna vozila.

Naš cilj je, da izkoristimo večino obnovljivih virov energije kot učinkovit vir energije, ker si prizadevamo, da do leta 2050 dosežemo ničelno stopnjo emisij CO2.

Dodatne informacije

Za več informacij, kako si na svetovni ravni prizadevamo zmanjšati vpliv na okolje, obiščite naše strani: