Posodobitev vdelane programske opreme

Za uporabo programa Canon PRINT Business boste morda morali posodobiti vdelano programsko opremo v večnamenski napravi.
Če uporabljate model naprave, ki ga je treba posodobiti, vas bo na to opozorilo sporočilo med uporabo programa Canon PRINT Business.
Vdelano programsko opremo lahko posodobite na dva načina.
Oglejte si tabelo in uporabite način, ki ustreza vašemu modelu naprave.

Ime naprave Posodobitev vdelane programske opreme
Prek interneta Prek osebnega računalnika
Serija MF4800 - Na voljo
Serija MF4700 - Na voljo
Serija MF5900 - Na voljo
Serija iR1133 - Na voljo
Serija MF6100 Na voljo Na voljo
Serija MF8200C Na voljo Na voljo
Serija MF8500C Na voljo Na voljo

OPOMBA

Za uporabo naprav iz družine imageRUNNER ADVANCE vdelane programske opreme ni treba posodobiti.

1. Posodobitev prek interneta
Vdelano programsko opremo prenesite v večnamensko napravo brez uporabe osebnega računalnika (Windows/Mac) in jo posodobite.
– Večnamenska naprava mora biti povezana z internetom.

1-1. V meniju nadzorne plošče izberite možnost [System Management Settings (Nastavitve upravljanja sistema)] → pritisnite [OK].

1-2. Izberite [Update Firmware (Posodobi vdelano programsko opremo)] → pritisnite [OK].

1-3. Izberite [Via Internet (Prek interneta)] → pritisnite [OK].

1-4. Vdelano programsko opremo posodobite po navodilih na zaslonu.
Posodobitev je zaključena.
Zaženite program Canon PRINT Business in začnite uporabljati večnamensko napravo, v kateri ste posodobili vdelano programsko opremo.

2. Posodobitev prek osebnega računalnika (Windows/Mac)
Vdelano programsko opremo prenesite s Canonove spletne strani v osebni računalnik (Windows/Mac) in jo posodobite.
– Večnamenska naprava in osebni računalnik morata biti povezana prek lokalnega omrežja ali povezave USB.

2-1. Prenos vgrajene programske opreme
Vdelano programsko opremo za večnamensko napravo prenesite s strani za prenos dodatne programske opreme.
Serija MF
iR1133
iR1133A
iR1133iF
Za začetek prenosa morate vnesti serijsko številko večnamenske naprave.

OPOMBA

Serijska številka je osemmestno število na nalepki na zadnji strani večnamenske naprave.

Če serijske številke ne najdete, si pomagajte s priročniki, priloženimi večnamenski napravi. Poiščite "serijska številka", da najdete ustrezno temo.

2-2. Preklop večnamenske naprave v način za prenos
1) V meniju nadzorne plošče izberite možnost [System Management Settings (Nastavitve upravljanja sistema)] → pritisnite [OK].

2) Izberite [Update Firmware (Posodobi vdelano programsko opremo)] → pritisnite [OK].

3) Izberite [Via PC (Prek osebnega računalnika)] → pritisnite [OK].

4) Ko se pojavi sporočilo "Update firmware?" (Posodobi vdelano programsko opremo?), pritisnite [Yes (Da)].

Vklopi se način za prenos.
Za povezave prek lokalnega omrežja: za povezave prek USB:

Če imate povezavo prek lokalnega omrežja, si zapišite naslov IP, prikazan na nadzorni plošči. Vnesti ga boste morali ob naslednji uporabi osebnega računalnika (Windows/Mac).

2-3. Zagon orodja za podporo uporabnikom in posodobitev vdelane programske opreme
1) V osebnem računalniku (Windows/Mac) razširite preneseno datoteko z vdelano programsko opremo.
2) V razširjeni mapi dvakrat kliknite na datoteko z orodjem za podporo uporabnikom.

Zažene se orodje za podporo uporabnikom.
3) Vdelano programsko opremo posodobite po navodilih na zaslonu.

OPOMBA

Več o tem postopku izveste, če preberete "Navodila za uporabo orodja za podporo uporabnikom" v stisnjeni mapi.

Če je večnamenska naprava povezana prek lokalnega omrežja, morate za uporabo orodja za podporo uporabnikom vnesti naslov IP v polje [IP Address (Naslov IP)]. Vnesite naslov IP, kot je opisano v 4. koraku poglavja "Preklop večnamenske naprave v način za prenos".

2-4. Ponovni zagon večnamenske naprave
Ko je zapis vdelane programske opreme iz orodja za podporo uporabnikom končan, pritisnite tipko [Stop (Zaustavi)] na nadzorni plošči večnamenske naprave.
Večnamenska naprava se znova zažene.
Posodobitev je zaključena.
Zaženite program Canon PRINT Business in začnite uporabljati večnamensko napravo, v kateri ste posodobili vdelano programsko opremo.