Canonova evropska garancija za projektorje

To je komercialna garancija za končne uporabnike, ki jo družba Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemska ("Canon") ponuja končnim uporabnikom, ki so Canonove projektorje kupili za svojo uporabo in ne delujejo kot potrošniki v skladu z zakonodajo države nakupa projektorjev.

Če ste potrošnik, niste upravičeni do te garancije. Za vas veljajo zakonske pravice potrošnika, ki jih določa ustrezna veljavna nacionalna zakonodaja.

Ta določila in pogoje ter ponudbo v tem dokumentu ureja zakonodaja Anglije in Walesa ter imajo izključno pristojnost sodišč v Angliji in Walesu.

To Canonovo evropsko garancijo za projektorje sestavljajo različni paketi storitev, ki so odvisni od vaše lokacije, projektorja, ki ste ga kupili, in datuma nakupa izdelka. Na voljo so naslednji paketi storitev:


Vračilo izdelka v okviru garancije

Izboljšana garancija popravila z zamenjavo projektorja


Za vse Canonove projektorje, namenjene prodaji in kupljene v Evropskem gospodarskem prostoru ("EGP", in sicer EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška), Švici in Veliki Britaniji, velja Canonova evropska garancija za projektorje. V primeru okvare novega projektorja v garancijskem roku Canon zagotavlja brezplačno popravilo okvare (v okviru pogojev in določil – glejte spodaj). Canonova izboljšana garancija popravila z zamenjavo projektorja ima dodatne teritorialne omejitve in omejitve projektorja. Za več informacij si oglejte spodnji razdelek "Izboljšana garancija popravila z zamenjavo projektorja".

Za vse izdelke, ki ne izpolnjujejo garancijskih pogojev, ali izdelke, za katere se je garancijski rok iztekel, in za škodo ter popravila, ki jih garancija ne zajema, je na voljo plačljivo servisno popravilo, do katerega pridete tako, da projektor vrnete Canonovemu pooblaščenemu servisnemu centru.

Ta garancija je edino in izključno pravno sredstvo. Niti družba Canon niti hčerinske družbe ali drugi člani Canonove evropske garancije za projektorje ne bodo prevzeli odgovornosti za morebitno naključno ali posledično škodo za kršitev katerih koli izrecnih ali nakazanih garancij tega izdelka.

Poleg Canonove evropske garancije za projektor je na voljo tudi 3-letna podaljšana garancija za žarnico. Za več informacij obiščite našo stran z akcijsko ponudbo projektorjev.

Pogoji in določila

Če si želite ogledati pogoje in določila za vse vrste jamstev, kliknite na ustrezno ponudbo jamstva spodaj –

Vračilo izdelka v okviru garancije

Izboljšana garancija popravila z zamenjavo projektorja


Vračilo izdelka v okviru garancije

Canon jamči, da strojna oprema projektorja v obdobju veljavnosti garancije deluje brezhibno. V kolikor pride v obdobju veljavnosti garancije do okvare strojne opreme, jo bodo v Canonovem pooblaščenem servisnem centru v državah članicah popravili brezplačno.

Vračilo izdelka v garancijskem času v servis velja za izdelke Canon, namenje prodaji in kupljene v Evropskem gospodarskem prostoru ("EGP"), Švici in Veliki Britaniji.

Brezplačno popravilo se izvede le ob predložitvi originalnega računa/dokazila o plačilu z gotovino, ki ga je končnemu uporabniku izdal prodajalec.

Poleg tega si Canon pridržuje pravico, da pokvarjenega projektorja ne popravi, temveč ga zamenja z drugim ustreznim projektorjem, ki je enake ali boljše kakovosti kot pokvarjeni projektor.

1. Obdobje veljavnosti garancije

Odvisno od projektorja velja ta garancija 3 ali 5 let od datuma nakupa (več informacij najdete spodaj). Poleg tega imajo lahko izbrani modeli omejitev uporabe. Vse žarnice imajo 90-dnevno garancijo. Za več informacij si oglejte razdelek "Upravičenost".

2. Pridobitev garancijskih popravil

Garancijska popravila so na voljo samo v Canonovih pooblaščenih servisnih centrih.

Stroške varnega prevoza projektorja v in iz Canonovega pooblaščenega servisnega centra bo kril končni uporabnik. Če je bil projektor poslan v državo, ki ni članica Canonove evropske garancije za projektorje, ga morate vrniti v državo nakupa, v koliko želite uveljavljati garancijo.

3. Članice Canonove evropske garancije za projektorje: Članice Canonove evropske garancije za projektorje so države, kjer lahko uveljavite storitev vračila izdelka v okviru garancije.

Za več informacij o garanciji se obrnite na ustrezno članico Evropske garancije za projektor.

4. Omejitve

Garancija ne krije:

- potrošnega materiala;
- povezane programske opreme;
- delov, ki se obrabijo (npr. zaslon, optični filter, žarnice, zračni filter), priložene opreme in dodatkov (npr. leče, baterije, daljinski upravljalnik, nosilci itd.), ki jih uporabljate s tem izdelkom;
- okvar, do katerih bi prišlo zaradi sprememb na izdelku, opravljenih brez Canonovega dovoljenja, ali popravil/sprememb/čiščenja, izvedenih v servisnem centru, ki ga ni pooblastila družba Canon;
- stroškov, ki bi jih Canonovi pooblaščeni servisni centri imeli s prilagoditvami ali spremembami projektorja zaradi tehničnih ali varnostnih standardov oziroma zahtev v določenih državah, ali drugih stroškov spreminjanja izdelka zaradi specifikacij, ki so se od dostave izdelka spremenile;
- škode, ki je posledica dejstva, da projektor ni skladen s standardi ali zahtevami v določeni državi, ki ni država, v kateri je bil izdelek kupljen.

Garancijskih popravil ni mogoče uveljavljati, če je škoda ali okvara nastala zaradi:
- neustrezne ali prekomerne uporabe, rokovanja ali delovanja projektorja, kot je navedeno v uporabniškem priročniku ali navodilih za uporabo in/ali ustrezni uporabniški dokumentaciji, vključno z, vendar ne omejeno na škodo, ki je posledica neustreznega shranjevanja, padca z višine, prekomernih udarcev, korozije, umazanije, vode ali peska;
- škode, ki je nastala neposredno z uporabo nadomestnih delov, programske opreme ali potrošnega materiala (kot so žarnice, leče ali baterije), ki z izdelkom niso združljive. Združljivost z določenim projektorjem Canon je navedena na embalaži, vendar je zagotovljena z uporabo preskušenih pristnih Canonovih nadomestnih delov, programske opreme ali potrošnega materiala. Pred uporabo preverite združljivost;
- povezovanja projektorja z opremo, ki je ni odobrila družba Canon;
- neustrezne embalaže projektorja med vračanjem izdelka Canonovemu pooblaščenemu servisnemu centru;
- nezgode ali katastrofe ali drugi vzroki, na katere Canon ne more vplivati, vključno z, vendar ne omejeno na udare strel, poplave, požare, družbene nemire in neustrezno prezračevanje.

Garancijska popravila v okviru te garancije ne vključujejo rednih pregledov ali drugih standardnih vzdrževalnih storitev.

5. Drugo

Popravilo se lahko zavleče, če poteka zunaj države nakupa, kjer izdelka še ne prodajajo oziroma ima zasnovo, ki je značilna za določeno državo. Lahko se zgodi, da v državi, v kateri poteka popravilo, določenih nadomestnih delov ni na zalogi.

Canon ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne druge zahtevke, vključno z, vendar ne omejeno na izgubo medijev za snemanje, izgubo podatkov in drugih stvari, ki niso izrecno omenjene v tej garanciji.

Ko v okviru garancije vrnete projektor, ga zelo previdno zapakirajte, zavarujte in priložite račun ter opis okvare.


Izboljšana garancija popravila z zamenjavo projektorja

 1. 1.Poleg vračila izdelka v okviru garancije je izboljšana garancija popravila z zamenjavo projektorja na voljo v obdobju veljavnosti garancije. Le pod temi pogoji in določili storitev v obdobju garancijskih popravil nudi končnim uporabnikom uporabo nadomestnega projektorja.

 2. 2. Canon nadomestne projektorje nudi na zahtevo končnih uporabnikov, ki imajo to garancijo, ali prodajalcev, za katere veljajo Canonovi standardni pogoji izposoje, kot je določeno v tem dokumentu. Ko končni uporabniki prevzamejo nadomestni projektor, štejejo ti pogoji za sprejete.

 3. 3. Končni uporabniki ali njihovi prodajalci morajo zagotoviti, da so bili vsi nadomestni elementi vrnjeni v enakem stanju, kot so jih prejeli, in so odgovorni za kakršno koli izgubo, škodo ali tatvino nadomestnih elementov ter bodo družbi Canon morda morali povrniti stroške za popravilo ali zamenjavo. Končnim uporabnikom in prodajalcem svetujemo, naj premislijo o sklenitvi ustreznega zavarovanja za nadomestno opremo, ki jo imajo v uporabi.

 4. 4. Storitev velja samo za projektorje XEED in LX (vključno z medicinskimi modeli in brez enot po meri). Za več informacij si oglejte razdelek "Upravičenost". Ni je mogoče prenesti na druge projektorje in je nadomestiti z denarnim izplačilom.

 5. 5. Ta ponudba velja samo za izdelke, ki jih družba Canon uvaža in prodaja v državah Evropske unije in v Lihtenštajnu, Švici, na Islandiji in Norveški. Če želite uveljavljati izboljšano garancijo popravila z zamenjavo projektorja, mora biti projektor kupljen v eni od teh držav.

 6. 6. Izboljšana garancija popravila z zamenjavo projektorja je na voljo le v naslednjih državah: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo. Znotraj Estonije, Latvije in Litve je izboljšana garancija popravila z zamenjavo projektorja na voljo le pri ustreznih modelih projektorja, kupljenih 1. 1. 2016 ali pozneje.

 7. 7. Za uveljavljanje izboljšane garancije popravila z zamenjavo projektorja morate predložiti dokazilo o nakupu. Canon si pridržuje pravico do zavrnitve brezplačnega garancijskega popravila (ali uveljavljanja izboljšane garancije popravila z zamenjavo projektorja), če ne priskrbite ustreznih dokumentov ali če so informacije, ki jih vsebujejo dokumenti, nepopolne oziroma neustrezne.

 8. 8. Izboljšano garancijo popravila z zamenjavo projektorja lahko uveljavljajo končni uporabniki ali prodajalci, ki so izdelek namestili.

 9. 9. Za uporabo te storitve pokličite lokalni Canonov center za pomoč strankam

 10. 10. Za lažjo določitev vzroka napake vam lahko zastopnik Canonovega centra za pomoč strankam postavi dodatna vprašanja, preden odpošlje nadomestni izdelek.

 11. 11. "Naslednji dan" pomeni, da boste nadomestni projektor prejeli dan po zahtevi za zamenjavo, v kolikor je to mogoče in ste zamenjavo zahtevali pred 11:00, in dva dni po zahtevi za zamenjavo, če ste zamenjavo zahtevali po 11:00 oziroma med vikendom ali državnim praznikom.

 12. 12. Takoj po prejemu nadomestnega projektorja se mora končni uporabnik oziroma prodajalec dogovoriti za odvoz okvarjene enote.

 13. 13. Končni uporabnik oziroma prodajalec mora nadomestni projektor vrniti družbi Canon v petih dneh od datuma prejetja popravljene enote.

 14. 14. V običajnih okoliščinah bo stroške pošiljanja krila družba Canon.

 15. 15. Canon ne prevzema odgovornosti za odstranjevanje ali ponovno namestitev originalnega projektorja ali nadomestne enote.

 16. 16. Ta določila in pogoje ter ponudbo v tem dokumentu ureja in razlaga zakonodaja Anglije in Walesa, morebitne spore v povezavi z izboljšano garancijo popravila z zamenjavo projektorja pa neizključno urejajo pristojna sodišča v Angliji in Walesu.